Liander en Heijmans: een mooie samenwerking!

Liander Heijmans samenwerking

Liander Heijmans samenwerking

Op Schiphol-Rijk vestigen zich steeds meer stroomgrootverbruikers: het aantal datacenters groeit gestaag. Liander sluit ze aan op het elektriciteitsnetwerk en legt gelijk een extra hoogspanningsverbinding aan. Bijzonder aan dit project is de samenwerkingsvorm tussen Liander en Heijmans: het bouwteam.

Op grote bouwlaarzen lopen Mark Oud van Liander en John Strik van Heijmans gebroederlijk door de zompige modder. Verderop raast het verkeer over de A4. Heijmans heeft hier langs een watertje een lange sleuf gegraven. Rode elektriciteitskabels, bij elkaar gebonden door de grootste tyraps die je ooit hebt gezien, liggen in de geul te wachten tot deze weer wordt dichtgegooid. “Die rode kabels zijn de 20kV-verbindingen die we aanleggen van het transformatorstation naar de klanten van Liander”, vertelt John Strik, projectmanager bij Heijmans Infra. “En de zwarte buis die je daar uit de grond omhoog ziet komen? Daar trekken we de nieuwe 50kV hoogspanningskabel doorheen. Die komt tussen twee transformatorstations om te kunnen voldoen aan de stijgende stroomvraag in dit gebied.”

Kickstart

Over een totale lengte van ongeveer 20 kilometer gaat zo’n 175 kilometer kabel de grond in. Dat betekent veel graafwerk en ook veel boorwerk: de kabels moeten op diverse plekken onder de weg, de dijk, een bouwkavel of het water door. Van sommige stukjes is nog niet duidelijk hoe ze precies gaan lopen: het ontwerp is nog niet helemaal klaar. Een ongebruikelijke situatie. “We moesten heel snel van start met dit project”, verklaart Mark Oud, projectmanager bij Liander. “Daarom hebben we voor de aanbesteding alleen een voorontwerp gemaakt. Aan de inschrijvende partijen hebben we een plan van aanpak gevraagd om zo snel mogelijk tot een definitief ontwerp te komen. Heijmans had de beste inschrijving.”

Expertise

Het ontwerp maken Liander en Heijmans nu samen. Deze bijzondere samenwerkingsvorm heet een ‘bouwteam’: opdrachtgever en opdrachtnemer delen veel verantwoordelijkheden en hebben een gezamenlijk takenpakket. Ze werken aan één gemeenschappelijk doel: de klanten van Liander aansluiten op het net. Toch zijn sommige verantwoordelijkheden wél specifiek verdeeld. “Heijmans heeft veel expertise op het gebied van grondboringen”, zegt Mark. “Dat deel doen zij en ze regelen de vergunningen. Liander organiseert alles met de grondeigenaren en ontwerpt de kabeltracés. De rest doen we samen. We maken trouwens alleen het ontwerp in bouwteam-verband. De uitvoering is traditioneel opgezet met Liander als opdrachtgever en Heijmans als uitvoerende partij."

Omgeving

Belangrijk onderdeel van het project is het overleg met de omgeving. Denk aan gemeente, provincie, waterschap, aanwonenden en de particuliere grondeigenaren en -pachters. Dat dit geen overbodige luxe is zie je op de boor- en graaflocaties. Hier is een weiland half afgegraven. Daar is het manshoge olifantsgras gemaaid voor een boring. “We zijn continu in overleg met de omgeving”, zegt John. “We hebben deze aanbesteding mede gewonnen door onze aanpak van omgevingsmanagement. Wij maken altijd iemand vrij die daarvoor verantwoordelijk is en die ook het project en de techniek kent. Zij zorgt dat we goede afspraken maken met iedereen, zowel in de bouwteamfase als tijdens de uitvoering.”

Snelheid

In feite werkt het bouwteam vlak voor de uitvoering uit. Telkens wanneer een deelontwerp klaar is en de laatste handtekening is gezet, start het uitvoerende werk. Soms zit er maar twee uur tussen. En hoewel de uitvoering het bouwteam soms bijna inhaalt, biedt de bouwteam-variant veel kansen en voordelen. “Je kunt een grote snelheid behalen”, zegt Mark. “En je komt tot echt gedragen besluiten”, vult John aan. “Wij krijgen als aannemer volledig inzicht in waarom welke keuzes worden gemaakt en we kunnen onze expertise in een vroeg stadium inbrengen.” Mark: “En wij weten zeker dat Heijmans gaat bouwen wat we met elkaar hebben bedacht.”

De eerste klant werd begin maart aangesloten op het transformatorstation, de andere klanten krijgen hun aansluitingen in juni en september van dit jaar. In de sleuf met uitzicht op de A4 liggen ze naast elkaar. Zeven rode kabels: zes voor de klanten en één hoogspanningskabel. Over een paar maanden is de modder verdwenen en groeit hier weer gras. Een mooi resultaat na een mooie samenwerking! 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Liander investeert in elektriciteitsnet Flevopolder

Liander investeert in elektriciteitsnet Flevopolder

In de Flevopolder groeit het aanbod van duurzaam opgewekte energie snel door de komst van veel wind- en zonneparken. Dez ...

Lees artikel

Samen naar een duurzaam energiesysteem in Lelystad

Samen naar een duurzaam energiesysteem in Lelystad

Het gebied rond Lelystad Airport heeft de potentie om duurzame energiebronnen lokaal te gebruiken. Daarom ondertekenen L ...

Lees artikel