Liander investeert in elektriciteitsnet Flevopolder

Liander investeert in elektriciteitsnet Flevopolder

Detail zonnepanelen

In de Flevopolder groeit het aanbod van duurzaam opgewekte energie snel door de komst van veel wind- en zonneparken. Deze groei gaat sneller dan dat wij het elektriciteitsnet daar op aan kunnen passen. Hierdoor is op een aantal plekken in de Flevopolder de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt. Daarom investeert Liander in het uitbreiden van een aantal elektriciteitsverdeelstations.

Knelpunten in het elektriciteitsnet

 

Op bepaalde locaties in de Flevopolder is er niet voldoende capaciteit beschikbaar in het elektriciteitsnet om extra zonne- of windenergie terug te leveren. Hierdoor is het nodig om een tijdelijke (gedeeltelijke) transportbeperking op te leggen aan bestaande en nieuwe klanten die meer duurzame energie willen opwekken en terugleveren. Een transportbeperking houdt in dat klanten wel een aansluiting hebben, maar mogelijk niet de volledige capaciteit van hun aansluiting kunnen gebruiken.

Uitbreidingen elektriciteitsnet Flevopolder

 

Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Flevopolder mogelijk te maken, zijn we op diverse plekken gestart met werkzaamheden om het elektriciteitsnet uit te breiden of zijn we bezig met de plannen hiervoor. Concreet betekent dit dat we de elektriciteitsverdeelstations in Dronten en Lelystad gaan uitbreiden. Hiermee ontstaat in die gebieden vanaf 2023 extra capaciteit op het elektriciteitsnet. In Zeewolde wordt gekeken of de windmolens die momenteel worden vervangen, rechtstreeks kunnen worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet van Tennet. Daarmee ontstaat er vanaf 2022 ruimte om zonne-energie aan te sluiten.

In de tussentijd onderzoekt Liander of het toepassen van congestiemanagement ruimte kan scheppen in het elektriciteitsnet. Lees meer hierover in de officiële vooraankondiging die Liander op 21 juni 2019 bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedaan heeft. Over de uitkomst van het onderzoek volgt op een later moment meer informatie.

Slimme oplossingen

 

Daarnaast bekijkt Liander welke innovaties en oplossingen er nog meer mogelijk zijn in de Flevopolder om het bestaande net slimmer te benutten.

Inzetten van reservecapaciteit elektriciteitsnet

 

Een oplossing die momenteel wordt uitgewerkt is de mogelijkheid om de reservecapaciteit (‘vluchtstrook’) van het elektriciteitsnet te gebruiken. In het energiesysteem worden altijd extra kabels gelegd zodat de energievoorziening niet (lang) wordt onderbroken bij een storing of werkzaamheden.

Tijdelijk afschakelen duurzame opwekinstallaties

 

Een tweede oplossing is de mogelijkheid om opwekinstallaties op afstand uit te zetten als het elektriciteitsnet overbelast dreigt te raken. Klanten krijgen hier dan een vergoeding voor. Liander is met een aantal partijen hierover in gesprek.

Unieke proef met opwekcontainer in Almere

 

In Flevoland start op de eerste plaats een bijzondere proef met een zogenaamde opwekcontainer, die het mogelijk maakt om nieuwe zonneweides snel aan te sluiten met een eenvoudige aansluiting. Om deze opwekcontainer breder in te kunnen zetten, moet de wet- en regelgeving worden aangepast. Als deze proef slaagt zou dit voor andere zonneparken een goede oplossing kunnen bieden.

Dit betekent het voor klanten

 

Voor bestaande klanten in de Flevopolder zijn er geen consequenties. zolang zij geen nieuwe elektriciteitsopwek realiseren. Liander vraagt klanten die grote, zakelijke zonne- of windenergieinstallaties willen realiseren of die hun bestaande energievraag sterk willen uitbreiden om zo vroeg mogelijk contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Particuliere klanten die energie met zonnepanelen terugleveren of dit van plan zijn kunnen dit gewoon doen. Wel dienen zij deze opwekinstallaties aan te melden via www.energieleveren.nl. Op deze manier blijven wij zicht houden op de groei van zonne-energie in de Flevopolder en kunnen tijdig maatregelen nemen om de netten te versterken, zodat teruglevering mogelijk blijft.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de Flevopolder? Bezoek dan onze pagina over de capaciteit van het elektriciteitsnet in de Flevopolder.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Zorgen over recente gasincidenten bij tuinwerkzaamheden

Zorgen over recente gasincidenten bij tuinwerkzaamheden

Wie in zijn tuin gaat (of laat) graven, moet zich goed voorbereiden. Dat stellen de gezamenlijke netbeheerders vandaag i ...

Lees artikel

Liander en Heijmans: een mooie samenwerking!

Liander en Heijmans: een mooie samenwerking!

Op Schiphol-Rijk vestigen zich steeds meer stroomgrootverbruikers: het aantal datacenters groeit gestaag. Liander sluit ...

Lees artikel