Vooraankondiging structurele congestie in de zin van artikel 9.5 Netcode elektriciteit Haarlemmermeer

Vooraankondiging structurele congestie in de zin van artikel 9.5 Netcode elektriciteit Haarlemmermeer

Capaciteitsproblemen in Haarlemmermeer

In de gemeente Haarlemmermeer (het gebied ten (zuid)oosten van Hoofddorp, ten zuiden van Schiphol en ten westen van Aalsmeer), meer bepaald op het 20 kV van het Onderstation Haarlemmermeer, is er meer vraag naar te contracteren transportcapaciteit, dan Liander op dat punt fysiek aan capaciteit beschikbaar heeft. Als gevolg van een geschilbesluit van de ACM van 6 december 2018 en een vonnis van de voorzieningenrechter van 16 april 2019 mag Liander vooralsnog verzoeken tot het aanvullend contracteren van transportvermogen niet weigeren zolang enkel sprake is van contractuele congestie en nog niet van fysieke congestie. Tegen beide uitspraken heeft Liander (hoger) beroep ingesteld. Hangende deze beroepen voert Liander een onderzoek uit naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in de voorzienbare situatie dat het geheel van verzoeken om transport tot het beloop van het gecontracteerde en beschikbaar gestelde transportvermogen in enige programmatijdseenheid niet volledig gehonoreerd kan worden.

Het verwachte congestiegebied

De congestie treft de partijen die zijn aangesloten op het 20 kV netvlak van het onderstation Haarlemmermeer en het daar onder gekoppelde schakelstation Hoofddorp.

Haarlemmermeer

 

Periode waarin de structurele congestie in het congestiegebied wordt verwacht

Als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter van 16 april 2019 heeft Liander een aanbod voor aanvullend transportvermogen moeten doen aan een afnemer op het onderstation Haarlemmermeer. Overeenkomstig de non-discriminatieverplichting van Liander zijn ook aan afnemers die vóór deze afnemer in de wachtrij stonden aanbiedingen gedaan voor aanvullend transportvermogen. Daarmee is op dit moment al sprake van meer gecontracteerd transportvermogen dan er fysiek op het onderstation Haarlemmermeer beschikbaar is. Naar verwachting zal dit vanaf eind 2019 /medio 2020 ook fysiek tot congestie leiden als de door Liander betwiste uitspraken stand zouden houden.

Oorzaak verwachte structurele congestie

Een niet geprognotiseerde forse toename in de vraag naar transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit is de oorzaak dat het net de vraag naar transportvermogen niet aan kan. Daarnaast is er een beperkt gebrek aan transportcapaciteit voor het transport van geproduceerde elektriciteit.

Verbruik

Een beperkt aantal klanten vraagt in relatief korte termijn een zeer groot transportvermogen. Liander heeft in het gebied recent de capaciteit van het net uitgebreid. Desondanks blijkt de capaciteit van het net ontoereikend te zijn. Liander tracht inmiddels haar net verder aan te passen om zoveel mogelijk transportcapaciteit beschikbaar te kunnen stellen. De vraag naar vermogen groeit sneller dan de snelheid waarmee de uitbreidingen in de netinfrastructuur gerealiseerd kunnen worden.

De regio Haarlemmermeer/Hoofddorp is door zijn ligging een zeer aantrekkelijke vestigingslocatie voor onder meer datacenters gebleken. Datacenters zijn energie intensieve bedrijven. De ontwikkeling en realisatie van een datacenter loopt uit de pas met het ontwikkelen van voldoende netcapaciteit in een planologisch uitdagend gebied rondom Schiphol. Naast datacenters ontwikkelt zich de tuinbouw op grote schaal.

Productie

In deze regio ontwikkelen diverse partijen grote zonneparken; productie-installaties voor de niet regelbare productie van duurzame elektriciteit.

Het in het verwachte congestiegebied totale gecontracteerde en beschikbaar opgestelde transportvermogen

Op het 20 kV netvlak van het onderstation Haarlemmermeer is – met inzet van de storingsreserve – in totaal 176 MVA (capaciteit) beschikbaar voor te contracteren transportvermogen. Vanaf 23 april 2019 is op dit punt op grond van overeenkomsten transportvermogen gecontracteerd dat een capaciteit vergt van 176 MVA + 6,7 MVA. Deze overschrijding van de totaal beschikbare capaciteit is op last van een gerechtelijk vonnis

Planning van de netverzwaring

Liander beschikt op dit moment over onvoldoende capaciteit op de in de regio aanwezige verdeelstations waar de hoogspanning van het landelijke transportnet van TenneT wordt omgezet in de spanning voor de grote ondernemingen vanaf het regionale net. Samen met TenneT zoekt Liander naar mogelijkheden om nieuwe onderstations te kunnen bouwen. Dit vergt vanaf het moment van deze publicatie door planologische belemmeringen naar schatting nog een periode van 4 tot 7 jaar.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Software-update nodig voor slimme meter Landis + Gyr E360 SMR 5.0

Software-update nodig voor slimme meter Landis + Gyr E360 SMR 5.0

Gebruikers die slimme meter hebben van het type Landis + Gyr E360 SMR 5.0, kunnen binnenkort een software-update verwach ...

Lees artikel

Wees alert op babbeltrucs

Wees alert op babbeltrucs

Regelmatig komen meldingen binnen van misbruik van de naam van Liander. De beller meldt zich namens netbeheerder Liander ...

Lees artikel