Flexmarkt met huishoudens biedt kansen

Flexmarkt met huishoudens biedt kansen

Fietsers in straat met zonnepanelen

Woensdagmiddag 13 maart heeft Liander in Duiven het eindrapport EnergieKoplopers gepresenteerd. De belangrijkste leerpunten van het project werden gedeeld met geïnteresseerde partijen zoals netbeheerders, energieleveranciers, aggregators en onderwijsinstellingen.

Met het project EnergieKoplopers heeft Liander onderzocht hoe flexibiliteit bij huishoudens ingezet kan worden voor het elektriciteitsnet. Hiervoor zijn bij huishoudens in Heerhugowaard slimme apparaten geïnstalleerd die flexibel stroomverbruik mogelijk maken. Uit de resultaten bleek dat huishoudens kunnen helpen om vraag en aanbod naar elektriciteit beter af te stemmen en er voor alle partijen in een flexibiliteitsmarkt meerwaarde is om deel te nemen.

Wat hield EnergieKoplopers in?

Met EnergieKoplopers heeft Liander onderzocht hoe flexibiliteit bij huishoudens ingezet kan worden voor het elektriciteitsnet. Flexibiliteit ontstaat als energieverbruikers hun vraag of aanbod in de tijd verschuiven. Via slimme systemen kan de energie worden opgeslagen of het energieverbruik tijdelijk worden uitgesteld zonder dat een huishouden zijn gedrag hoeft aan te passen. Deze flexibiliteit helpt de netbeheerders om de vraag en het aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen en zo problemen in het elektriciteitsnet te voorkomen.

Resultaten

EnergieKoplopers heeft geleerd dat een (lokale) flexmarkt bij huishoudens werkt en zeker kan bijdragen aan optimalisatie van het bestaande elektriciteitsnet. Hoewel het aantal huishoudens en aggregators beperkt was, heeft het project aangetoond dat de systemen die nodig zijn voor een flexmarkt werken en gebruikt kunnen worden voor het optimaliseren van vraag en aanbod.

Om flexibiliteitsmarkten bij huishoudens te doen slagen is schaalvergroting wel wenselijk. Ook is het belangrijk dat er open standaarden worden gebruikt voor het ontsluiten van flexibiliteit. Dat zorgt ervoor dat aggregators makkelijk kunnen toetreden en dat de benodigde apparatuur eenvoudig en zonder hoge kosten kan worden aangesloten. Dat maakt het mogelijk voor deelnemers makkelijk en goedkoop te switchen van de ene aggregator naar de ander als ze dat willen, net zoals nu bij energieleveranciers het geval is.

Samen verder

De inzet van flexibiliteit is van grote waarde voor het toekomstige netbeheer in Nederland. Naast EnergieKoplopers wordt door Liander dan ook volop ingezet op de ontwikkeling van flexmarkten. Liander voorziet op de korte termijn echter vooral de inzet van grootschalige flexbronnen bij grootzakelijke klanten voor flexmarkten. Zo heeft Liander bijvoorbeeld een flexmarkt in Nijmegen-Noord opgezet. En in 2019 zullen het aantal flexmarkten worden uitgebreid. Daarbij worden de leerpunten van EnergieKoplopers meegenomen en dus hanteert Liander voor alle flexmarkten een open platform zodat aggregators door gebruik van open standaarden eenvoudig kunnen toetreden.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Extra kabels voor zonne-energie Ameland en Noard-East Fryslan

Extra kabels voor zonne-energie Ameland en Noard-East Fryslan

Liander gaat komende periode extra kabels aanleggen tussen Holwerd en Dokkum. Dit is nodig om de toenemende hoeveelheid ...

Lees artikel

Illegale hennepteelt leidt tot gevaarlijke situaties en financiële schade

Illegale hennepteelt leidt tot gevaarlijke situaties en financiële schade

De fraudespecialisten van Liander ontdekten afgelopen jaar samen met de politie 880 hennepkwekerijen die zich schuldig m ...

Lees artikel