Waarom betaal ik netbeheerkosten?

Waarom betaal ik netbeheerkosten?

Liander beheert 136.000 km gasleidingen en elektriciteitskabels, verbonden met uw meterkast. Om deze klus te klaren, ontvangen we van u een bijdrage via uw energieleverancier. Lees hier wat wij met uw bijdrage doen en hoe de tarieven worden vastgesteld.

De meeste huishoudens betalen in 2019 aan netbeheerkosten per maand ongeveer € 16,00 per maand voor gas en € 21,00 voor stroom. De hoogte van de tarieven bepalen wij als netbeheerder niet zelf. Deze worden door toezichthouder ACM vastgesteld. De inkomsten uit de tarieven gebruiken we om elektriciteitskabels en gasleidingen aan te leggen, te beheren en onderhouden. Om een indruk te geven: de tarieven van Liander maken ongeveer een kwart uit van de totale energierekening van de gemiddelde consument.

In 2019 betaalt u ongeveer hetzelfde als in 2018

In 2019 blijven de tarieven van Liander voor de meeste huishoudens ongeveer gelijk ten opzichte van 2018. Vorig jaar stegen de tarieven met ongeveer € 2,60 per maand, dit jaar blijven ze gelijk of dalen iets. De exacte hoogte van uw tarieven is afhankelijk van uw specifieke situatie. Bepalend hierbij is de grootte van uw aansluiting (de aansluitkosten) en de hoeveelheid te transporteren energie (transportkosten). Bekijk hier wat u betaalt in 2019.

 

Waarvoor gebruiken wij de inkomsten uit de tarieven?

We gebruiken onze inkomsten om elektriciteitskabels en gasleidingen aan te leggen en het energienetwerk in uw regio te beheren. Zo voorzien we dagelijks ruim 3 miljoen consumenten en bedrijven van gas en stroom. We investeren in technische oplossingen, onder andere om storingen te voorkomen of sneller op te lossen. Ook maken we ons sterk voor een verdere verduurzaming van het energienet door onze netten geschikt te maken voor teruglevering van energie aan het net. Hierdoor kunnen onze klanten steeds meer zelf energie gaan produceren en terugleveren, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

 

Kosten netbeheer op de factuur van uw leverancier

U betaalt de netwerkkosten niet direct aan ons. Dit gaat via de factuur van uw energieleverancier. Ongeveer driekwart van het bedrag dat u betaalt aan uw energieleverancier is voor de stroom en het gas dat u gebruikt en energiebelasting. Gemiddeld is een kwart bestemd voor Liander. Wij zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen (energieleveranciers) gas en/of stroom bij u leveren. Meestal merkt u helemaal niets van ons. U drukt op het lichtknopje of zet de verwarming aan. Wij zorgen dat het werkt.

 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Liander controleert gasaansluiting in de meterkast

Liander controleert gasaansluiting in de meterkast

Recent is geconstateerd dat in de meterkast van een klein aantal klanten mogelijk een onderdeel in de gasinstallatie is ...

Lees artikel

Extra kabels voor zonne-energie Ameland en Noard-East Fryslan

Extra kabels voor zonne-energie Ameland en Noard-East Fryslan

Liander gaat komende periode extra kabels aanleggen tussen Holwerd en Dokkum. Dit is nodig om de toenemende hoeveelheid ...

Lees artikel