Duurzame Dinsdag: zo groen als gas

Duurzame Dinsdag

Daags voor Duurzame Dinsdag heeft melkveehouder Heida uit Hoornsterzwaag een primeur te pakken. De Fries voedt groen gas op ons lagedruk net in. Daarmee draagt hij bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2.

Koeien poepen heel wat. In hun mest zit methaan. Een schadelijk broeikasgas dat 25 keer zo sterk is als CO2, maar ook een waardevolle brandstof is. Door mest in de monomestvergister te gooien, wordt het omgewerkt naar groen gas. Zo wordt geen CO2 uitgestoten. Eén vergister betekent al zo’n 680 ton minder CO2-uitstoot per jaar: 300 auto’s minder op de weg.  

Jumpstart

Heida is de eerste melkveehouder in ons verzorgingsgebied die met een monomestvergister groen gas op ons lage druknet invoedt. De Fries is aangesloten bij coöperatie Jumpstart. Eén van de initiatieven van FrieslandCampina om CO2-uitstoot flink te verminderen. FrieslandCampina ondersteunt boeren bij de plaatsing van monomestvergisters en biedt hen een gunstige leaseregeling. 

Leveringsdruk verhogen

De melkveehouders willen hun opgewekte groene gas ook ’s zomers en ’s nachts invoeden. Periodes waarin minder gas nodig is. Om dat mogelijk te maken, verhogen we de leveringsdruk van de invoeder in het gasnet. Zo ontstaat extra invoedruimte. De vergistingsinstallatie voedt niet op 100, maar op 120 Mbar in. Voordelen: de boeren kunnen ’s zomers en ’s nachts blijven invoeden zonder dat de kritische druk wordt bereikt en het gas heeft een groter bereik. Zo kunnen meer afnemers worden bereikt.

Testen

Om de kleine gasinvoeders groen gas in ons lage druknet in te laten voeden, ontwikkelden we een invoedstation. Daarnaast laten we DNVGL het groene gas een aantal weken testen. Zo weten we zeker dat het gas aan de juiste kwaliteitsstandaard voldoet. 

Steeds meer groen gas

Op ons netwerk sluiten we steeds meer partijen aan die groen gas produceren. Medio 2018 is de levering van groen gas aan ons gasnet gelijk aan het gasverbruik van een kleine 20.000 huishoudens. 

Duurzame Dinsdag

Daags voor Duurzame Dinsdag wordt het groene gas op ons lagedruk net ingevoed. Op deze dinsdag krijgt duurzaamheid een podium in politiek Den Haag. Het Kabinet krijgt de Duurzame Dinsdag-koffer en de Duurzame Troonrede wordt voorgelezen.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Start aanbesteding Flexmarkt Zuidplaspolder

Start aanbesteding Flexmarkt Zuidplaspolder

De Zuid-Hollandse regio Zuidplaspolder is volop in ontwikkeling. De grote hoeveelheid aanvragen voor aansluitingen door ...

Lees artikel

Regio Holland Rijnland gaat voor aardgasvrij

Regio Holland Rijnland gaat voor aardgasvrij

Vandaag tekende Liander samen met andere partijen het convenant Aardgasvrij Holland Rijnland. Met de ondertekening hebbe ...

Lees artikel