Onderzoek naar brand transformatorhuisje ProRail gestart

Onderzoek naar brand transformatorhuisje ProRail gestart

Haarlem band trafohuisje

Liander, de gemeente Hilversum, ProRail en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hebben de brand in het transformatorhuis van ProRail op 14 juli besproken. Eerste conclusie: een fout in het schakelsysteem zorgde ervoor dat een deel van de stroom op de bovenleiding om de treinen te laten rijden nog in het transformatorhuis aanwezig was.

In tegenstelling tot eerdere berichten in de media heeft Liander de hoogspanningsaansluiting op tijd spanningsloos gemaakt. Tijdens werkzaamheden door een onderaannemer van ProRail ontstond op 14 juli brand in een transformatorhuisje van ProRail. Om te kunnen blussen verzocht de brandweer ProRail en Liander hun installaties spanningsloos te maken. Zowel ProRail als Liander hebben deze handeling bevestigd aan de brandweer.

Spanning op transformatorhuisje

Tijdens de bluswerkzaamheden bleek er nog hoge spanning in het transformatorhuis te zijn. Hierdoor ontstond een gevaarlijke situatie. Door het blussen op tijd te stoppen hebben ze persoonlijk letsel kunnen voorkomen. We betreuren het dat de brandweermannen gevaar hebben gelopen. Dat iedereen veilig thuis komt vinden we belangrijk. Niets anders dan respect voor de brandweermannen die in dit soort gevaarlijke situaties een stap naar voren doen waar anderen toekijken.

Brief

Op 17 juli informeerde burgermeester Broertjes per brief de gemeenteraad. In de brief schreef hij dat Liander via de meldkamer terugkoppelde dat ze op afstand het transformatorhuis spanningsloos hebben gemaakt en dat tijdens het blussen bleek dat er nog (hoog)spanning op het huisje stond.

Samen onderzoeken

In het overleg van 20 juli, dat door burgermeester Broertjes was geïnitieerd, spraken Liander, ProRail en de Veiligheidsregio af samen onderzoek te doen.  Ze vinden dat de brandweer terecht heeft gewacht met verder blussen tot de bevestiging dat er geen spanning meer op het transformatorhuisje stond.

Van elkaar leren

Om van elkaar te leren spreken Liander, ProRail en het brandweerkorps elkaar over de gebeurtenissen rondom de brand. Ook geven Liander en ProRail het korps voorlichting over stroomvoorzieningen in dit soort transformatorhuisjes.  Ook spraken ze af om te analyseren hoe ze de afstemming tijdens incidenten als deze in de toekomst kunnen verbeteren.