Klimaatakkoord Nieuwbouw Aardgas

Klimaatakkoord Nieuwbouw Aardgas

Nederland gaat de komende decennia van het aardgas af. Dat is nodig om CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast willen we zo snel mogelijk de gaswinning in Groningen afbouwen. Om te zorgen dat nieuwbouw de komende jaren zoveel mogelijk aardgasvrij wordt opgeleverd, is met het oog op het Klimaatakkoord een Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij gesloten. Dit akkoord bevat afspraken om de nu al geplande nieuwbouw ook zoveel als mogelijk alsnog aardgasvrij te realiseren, ook wanneer de aansluitplicht voor deze woningen nog geldt.

Voor nieuwbouwwoningen is de overgang naar aardgasvrij het gemakkelijkst, omdat ze al zonder aansluiting op aardgas gebouwd kunnen worden. Nieuwbouwhuizen zijn goed geïsoleerd en geschikt voor duurzame verwarming. Nieuwbouwwoningen én hun eigenaren zijn dan direct klaar voor de toekomst. Zij krijgen de meest comfortabele en zuinige woning met de modernste en meest duurzame installatie.

Op dit moment wordt slechts 55% van alle nieuwbouw aardgasvrij of vrijwel aardgasvrij opgeleverd. Dat is niet zo gek: bouwprojecten hebben een doorlooptijd van jaren en tot voor kort was verwarming op aardgas nauwelijks punt van discussie. De nieuwbouw die nu opgeleverd wordt, is soms jaren geleden op de tekentafel ontworpen, inclusief aansluiting op aardgas.Toch hebben bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieu- en consumentenorganisaties, makelaars en overheden in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Immers, uiteindelijk moeten toch alle huizen van het aardgas af. En een huis achteraf aanpassen is veel lastiger en duurder.

Voor ieder project waarvoor al een vergunning is aangevraagd of verleend, zullen de betrokken partijen samen kijken of het mogelijk is om het alsnog aardgasvrij te realiseren of zodanig aan te passen dat de gebouwen aardgasvrij-klaar zijn zodat zij over een aantal jaren gemakkelijk aardgasvrij gemaakt kunnen worden. 

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij kunt u vinden in:

PDF icon Publieksversie Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij.pdf

Bekijk gerelateerd nieuws:

Nieuwe gasaansluiting per 1 juli 2018 een uitzondering

Nieuwe gasaansluiting per 1 juli 2018 een uitzondering

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom vervalt voor netbeheerders per 1 juli 2018 de ...

Lees artikel

Congestie Zuidplaspolder

Congestie Zuidplaspolder

In de Zuid-Hollandse regio Zuidplaspolder is in het elektriciteitsnet van Liander, achter onderstation ‘Zevenhuizen’ ...

Lees artikel