Wijziging aansluitplicht aardgas

Wijziging Aansluitplicht aardgas

De (energie)wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Zo heeft minister Wiebes recent het besluit genomen om de gaskraan in Groningen uiterlijk in 2030 helemaal dicht te draaien. Ook is op 1 juli 2018 de aansluitplicht voor aardgas bij nieuwbouwprojecten gewijzigd en krijgen kleinverbruikers voor nieuwe gebouwen dan in beginsel geen gasaansluiting meer*. Belangrijke stappen richting een duurzaam Nederland in 2050.

Wat betekent deze wijziging voor uw gemeente?

  • Vanaf 1 juli 2018 mogen gemeentes in principe geen nieuwe omgevingsvergunningen meer verstrekken voor nieuwbouwwoningen met aardgas. Liander sluit woningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd en geen vastgelegde uitzonderingssituatie geldt dan niet meer aan op het aardgasnet. * Wij verzoeken u geen, of in elk geval zo min mogelijk, gebruik te maken van uw mogelijkheden als gemeente om gebieden aan te wijzen waar toch nog een aardgasaansluiting moet worden gerealiseerd.
  • Nieuwbouwprojecten die nog niet gebouwd zijn, maar al wel een omgevingsvergunning hebben gekregen, vallen onder de “oude regeling” en komen daarmee in aanmerking voor aansluiting op het aardgasnet. Wij willen u graag vragen deze plannen (samen met de projectontwikkelaar) te heroverwegen zodat ook deze projecten aardgasloos worden gebouwd.
  • Nieuwbouwprojecten die nog vóór 1 juli 2018 worden aangevraagd, komen nog in aanmerking voor aansluiting op het aardgasnet. Ook voor deze plannen verzoeken wij u om dit te beoordelen met de energietransitie in gedachten en een aardgasloos project te overwegen. Zo draagt u bij aan een snelle verduurzaming van uw gemeente en houdt u de maatschappelijke kosten op de lange termijn voor de bewoners in uw gemeente zo laag mogelijk.
  • Aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten die al zijn aangevraagd of in opdracht zijn gegeven bij Liander, mogen zonder kosten worden geannuleerd.

Aardgasloze nieuwbouw

Nu de aansluitplicht voor aardgas met ingang 1 juli 2018 wijzigt bij nieuwbouw, zal een bouwer of projectontwikkelaar andere, aardgasloze keuzes moeten maken. Gelukkig kan dat relatief eenvoudig. Nieuwe gebouwen hebben een lage warmtevraag en kunnen daarom tamelijk makkelijk elektrisch of met duurzame bronnen zoals rest- of bodemwarmte worden verwarmd. Een belangrijke stap in de transitie naar een duurzamer Nederland waar Liander graag bij helpt.

Liander denkt graag met u mee

Liander denkt graag vrijblijvend en kosteloos mee met uw gemeente en de projectontwikkelaars over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren. Wijziging van de energievoorziening kan namelijk een verzwaring van het elektriciteitsnet en extra werkzaamheden voor Liander betekenen en invloed hebben op de planning van het project.

Ook bij toekomstige nieuwbouw- of renovatieprojecten in uw gemeente horen wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium over de plannen. Dit kan helpen om vertragingen in de planning zoveel mogelijk te beperken en samen de optimale oplossing te realiseren. Zo hopen we samen verder invulling te geven aan onze nationale ambities om te komen tot een duurzaam Nederland.

* Er zijn uitzonderlijke situaties waarin aardgas nog wel is toegestaan. Deze zijn in een ministeriële regeling vastgelegd. 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Liander in gesprek over aardgasloze nieuwbouwprojecten

Liander in gesprek over aardgasloze nieuwbouwprojecten

Liander gaat in gesprek met gemeentes en projectontwikkelaars over de mogelijkheden om nieuwbouwprojecten zonder aardgas ...

Lees artikel

Liander werkt mee aan warmtevisie Gemeente Nijmegen

Liander werkt mee aan warmtevisie Gemeente Nijmegen

Netbeheerder Liander heeft bijgedragen aan de warmtevisie van de gemeente Nijmegen, die vandaag is verschenen. De visie ...

Lees artikel