Liander steekt energie in voorkomen graafschade

Liander steekt energie in voorkomen graafschade

Liander streeft naar een betrouwbare energievoorziening. Klanten moeten altijd kunnen beschikken over elektriciteit en gas. Zo af en toe gaat het mis is en wordt de stroomvoorziening onderbroken. Bij één van de vijf gevallen komt dat door graafschade. En daar wil Liander wat aan doen.


Zo’n twintig procent van de stroomstoringen wordt veroorzaakt door graafschade. Hiervan is sprake als kabels en leidingen worden beschadigd door graafmachines-en boren. Bijvoorbeeld wanneer aannemers hekwerken plaatsen of sleuven graven en tuinders de tuin om spitten. 

KLIC-melding

Wanneer bedrijven en particulieren gaan graven zijn ze verplicht om bij het Kadaster een KLIC-graafmelding te doen.  Minimaal drie dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden. Zo’n KLIC-melding kan veel problemen voorkomen. Aanvragers krijgen namelijk van de betrokken kabel- en leidingbeheerders de tekeningen opgestuurd. Zo is precies te zien waar de kabels en leidingen in de grond liggen. Bedrijven en particulieren zijn verplicht om deze informatie te gebruiken en zo schade te voorkomen.

Problemen voorkomen

De kosten van een KLIC-melding bedragen 19 euro. Een klein bedrag als je bedenkt dat zo schade aan kabels en leidingen voorkomen kan worden. Helemaal wanneer de gevolgen van de graafschade in ogenschouw worden genomen. Stroomstoringen, vlambogen – met alle gevolgen van dien – en financiële schade voor degene die de kabel beschadigd. Want claims van bedrijven en particulieren die schade hebben geleden door de stroomstoring en de netbeheerder die de schade aan de kabel moet herstellen worden vaak verhaald op degene die de graafschade heeft veroorzaakt. 

Campagne

Vooral kleine bouw- en graafbedrijven weten niet van de verplichting van de KLIC-melding. Of hebben geen tijd meer voor een KLIC-melding, omdat ze een spoedklus van een grote aannemer krijgen. Met een campagne wil Liander de kleine bouw- en graafbedrijven wijzen op het belang van het doen van een KLIC-melding. Onder meer met een ludiek filmpje en (straks) met een flyer die particulieren meekrijgen wanneer ze een graafmachine huren. 
 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Uw rechten op grond van de AVG als klant van Liander

Uw rechten op grond van de AVG als klant van Liander

Na een overgangsperiode van twee jaar is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in al haar fac ...

Lees artikel

Liander in gesprek over aardgasloze nieuwbouwprojecten

Liander in gesprek over aardgasloze nieuwbouwprojecten

Liander gaat in gesprek met gemeentes en projectontwikkelaars over de mogelijkheden om nieuwbouwprojecten zonder aardgas ...

Lees artikel