Uw rechten op grond van de AVG als klant van Liander

Uw rechten op grond van de AVG

Na een overgangsperiode van twee jaar is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in al haar facetten van kracht. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vormt een antwoord op de toenemende digitalisering van de samenleving.

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, geeft de AVG diverse rechten aan burgers. Een aantal van die rechten zijn automatisch van toepassing (zoals het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming: profiling). Voor een aantal andere rechten kan de burger zelf het initiatief nemen.

Sommige van die rechten bestonden al onder de Wbp, zoals de rechten op inzage, wijziging en aanvulling. De AVG voegt daar nog een aantal rechten aan toe, zoals het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid.

Hieronder staan de belangrijkste rechten uitgelegd en wat u als klant van Liander, kunt doen om van uw rechten gebruik te maken. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie over uw rechten op grond van de AVG.

  1. Recht op inzage: u heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die Liander over u heeft verzameld.
  2. Recht op wijziging / aanvulling: kloppen uw persoonsgegevens niet? Dan heeft u het recht om de gegevens te laten corrigeren of aanvullen.
  3. Recht op vergetelheid: u mag vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als u vindt dat ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor Liander de gegevens heeft verzameld. Liander geeft hier gehoor aan, tenzij er andere rechten of belangen gelden.
  4. Recht op beperking en bezwaar: u mag vragen om de verwerking van persoonsgegevens stil laten zetten. Verder mag u Liander vragen deze persoonsgegevens niet met anderen te delen. Ook in deze gevallen geeft Liander hier gehoor aan, tenzij er andere rechten of belangen gelden.
  5. Recht om gegevens over te dragen: stapt u over naar een nieuwe dienstverlener? U mag uw oude dienstverlener vragen om uw persoonsgegevens aan u of uw nieuwe dienstverlener over te dragen zodat de overstap voor u niet wordt belemmerd. Wanneer u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier is er al een standaard overdracht procedure voor de benodigde persoonsgegevens van kracht.  

Uw rechten inroepen

Wilt u gebruiken maken van uw rechten op grond van de AVG? Lees eerst deze webpagina door en neem vervolgens contact op met Liander via het betreffende webformulier. Liander beoordeelt uw verzoek en beoordeelt of de door u aangeleverde gegevens juist en volledig zijn. Vervolgens neemt Liander contact met u op op het adres dat bij Liander bekend is.

 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Online game van Alliander en ThiemeMeulenhoff

Online game van Alliander en ThiemeMeulenhoff

Netwerkbedrijf Alliander en innovatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff hebben samen een online game ontwikkeld voor de nat ...

Lees artikel

Liander steekt energie in voorkomen graafschade

Liander steekt energie in voorkomen graafschade

Liander streeft naar een betrouwbare energievoorziening. Klanten moeten altijd kunnen beschikken over elektriciteit en g ...

Lees artikel