Netbeheer Nederland: Slimme energiemeters in huis correct en nauwkeurig

Slimme energiemeters nauwkeurig

“Onderzoek betreft extreme situaties die in praktijk slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zouden kunnen voorkomen”

In een onderzoek van de Universiteit Twente is aangetoond dat in een laboratoriumopstelling afwijkingen in de meting van de zogenoemde slimme meters te forceren zijn. Voor consumenten die hierdoor bezorgd zijn of hun meter wel goed functioneert, is het van belang te weten dat de extreme situaties uit het labonderzoek in de dagelijkse praktijk niet of nauwelijks voor kunnen komen. Het geeft een vertekend beeld om het wetenschappelijk onderzoek naar nauwkeurigheid van energiemeting onder extreme omstandigheden, zonder meer door te vertalen naar alle Nederlandse huishoudens. Nederlandse consumenten kunnen erop rekenen dat de meters goed en nauwkeurig zijn, omdat in de praktijk geen meters zijn aangetroffen die meer aflezen dan het daadwerkelijk elektriciteitsverbruik.

In de praktijk gecontroleerd

Eind 2015 is Netbeheer Nederland op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het energiemeters-onderzoek met de laboratoriumopstelling van de Universiteit Twente. De resultaten hebben wij zeer serieus genomen. Wij hebben toen onmiddellijk twee zaken ondernomen: allereerst hebben we gecontroleerd of de onderzoeksresultaten konden worden bevestigd. Samen met de Universiteit Twente en het Van Swinden Laboratorium hebben we een onafhankelijk onderzoek overgedaan – en dit bevestigde de resultaten: in extreme situaties zijn de metingen te forceren.

Vervolgens hebben we getoetst in de praktijk of we deze afwijkingen konden waarnemen. Gedurende heel 2016 hebben energieleveranciers van Nederland klachten van klanten kunnen voorleggen waar afwijkingen in het eigen energieverbruik niet verklaarbaar leken. Enkele tientallen cases (uit de meer dan 8 miljoen huishoudens) zijn ons toen voorgelegd. En wij hebben vervolgens onderzocht waar dit aan lag: aan de meter of aan andere factoren. In ieder van die gevallen zijn plausibele verklaringen gevonden: en de meter was correct. De oorzaken varieerden van elektrische kachel tot gezinsuitbreiding en van vijverpomp tot een defecte sauna. In één geval is er nog onderzoek gaande. Dit bevestigt ons beeld dat in de praktijk een hoger uitgelezen verbruik zoals aangetroffen bij de extreme situatie uit het onderzoek, zelden of niet voorkomt. Wij monitoren dit overigens nog altijd.

Vragen? Meer weten in 5 stappen

Natuurlijk kunnen we ons als netbeheerders voorstellen dat consumenten met vragen zitten naar aanleiding van de berichtgeving van het laboratoriumonderzoek van de Universiteit Twente. Dat is ook begrijpelijk. Vandaar ook onze bevestiging dat energiemeters doen waarvoor ze bedoeld zijn: nauwkeurig meten en inzicht geven in het eigen verbruik. Consumenten die toch vragen hebben over de hoogte van hun energieverbruik of hun meter adviseren we de volgende 5 stappen zelf te nemen. In dit overzicht vindt u alle veelgestelde vragen over de slimme meter.

Correcte registratie energieverbruik verantwoordelijkheid van Nederlandse netbeheerders

Tot en met 2020 krijgen alle Nederlandse huishoudens een slimme energiemeter aangeboden. In 2010 stelde het Ministerie van Economische Zaken vast dat dit van belang is voor een nauwkeurig en regelmatig inzicht in het eigen energieverbruik voor en door de consument. Nauwkeurig inzicht in eigen verbruik kan energie besparen. En kan geld besparen. De netbeheerders zorgen voor correcte registratie van uw energie. Deze energiemeters, die inmiddels al bij 3 miljoen huishoudens zijn geïnstalleerd – en nog dagelijks worden geïnstalleerd tot en met 2020 – voldoen dan ook aan strenge, Europese normen. Het Agentschap Telecom Metrologie houdt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken toezicht op de onder meer nauwkeurigheid van de moderne meter. Het Agentschap geeft op haar website aan dat de meters betrouwbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Netbeheerders dat meterstanden kloppen en dat de meter in huis correct en nauwkeurig werkt. Daar staat Netbeheer Nederland voor – daar kan de Nederlandse Consument op vertrouwen.

Kunnen alle meters te maken hebben met afwijkingen?

In berichtgeving is de indruk ontstaan dat er een specifiek aantal meters gevoeliger is en waar afwijkingen kunnen ontstaan. Daarop hebben de netbeheerders een lijst met meters gepubliceerd die voorwerp van onderzoek waren.  Alle meters in Nederland voldoen aan de geldende eisen en functioneren onder normale omstandigheden op een juiste manier. De resultaten uit het onderzoek zijn geconstateerd in extreme situaties die normaal in de dagelijkse praktijk niet of nauwelijks voorkomen.

Kan ik mijn meter laten controleren? Wat is dat? En heeft het zin?

Wij spreken van een controlemeting van een meter. Die kan worden gedaan nadat eerst enkele stappen zijn ondernomen om de hoogte van het energieverbruik te verifiëren. Als er geen verklaring is voor afwijkend energieverbruik kan de netbeheerder een gespecialiseerde controlemeting komen maken van de elektriciteit in uw woning. Soms komen daar nog onverwachte technische oorzaken naar voren.

In deze gevallen testen we de meter bij mensen thuis en indien nodig over een langere tijdsperiode. Zo kunnen we alle mogelijke beïnvloedingen die in huis plaatsvinden, registreren.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Jaarcijfers 2016: resultaat stijgt door verkoop Endinet

Jaarcijfers 2016: resultaat stijgt door verkoop Endinet

Arnhem, 9 maart 2017 – Het resultaat na belastingen van Alliander steeg van € 235 miljoen in 2015 naar € 282 milj ...

Lees artikel

Liander wil flexibiliteitsmarkt starten in Nijmegen-Noord

Liander wil flexibiliteitsmarkt starten in Nijmegen-Noord

Liander neemt het initiatief om een marktmodel voor flexibiliteit in de praktijk te brengen. De netbeheerder zoekt daaro ...

Lees artikel