Consultatie in het kader van EU Verordening

Consultaties

Op grond van artikel 10 van Verordening (EU) 2016/631 dient de landelijke netbeheerder een openbare raadpleging te houden over een voorstel voor de maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden.

De openbare raadpleging met betrekking tot dit voorstel start op 31 oktober 2016 en loopt tot en met 2 december 2016. De twee consultatievragen zijn:

  1. Kunt u zich vinden in de voorgestelde maximumcapaciteitsdrempelwaarden?
  2. Vindt u het wenselijk dat de ondergrenzen voor type C en D samenvallen op 50 MW in plaats van afzonderlijke ondergrenzen van 50 MW voor type C en 60 MW voor type D?

Het uitgebreide voorstel is te vinden op http://www.netbeheernederland.nl/publicaties/consultaties
Reacties kunnen worden gestuurd naar consultatie@netbeheernederland.nl

Bekijk gerelateerd nieuws:

Gasstoring Alkmaar opgelost

Gasstoring Alkmaar opgelost

Afgelopen nacht is in de regio Alkmaar de gasdruk tijdelijk weggevallen. Vandalen hebben een gas-kast opengebroken waarn ...

Lees artikel

Liander zoekt marktpartijen voor flexibiliteitsmarkt in energie

Liander zoekt marktpartijen voor flexibiliteitsmarkt in energie

Nederland is op weg naar een duurzame energievoorziening. Er wordt steeds meer elektriciteit opgewekt uit zon en wind, ...

Lees artikel