Dodelijk slachtoffer op 150 kV-station in Arnhem

Dodelijk slachtoffer op 150 kV-station in Arnhem

Vrijdagochtend 26 februari 2016 heeft een dodelijk ongeval plaatsgevonden op een hoogspanningsverdeelstation van TenneT en Liander.

Daarbij is een medewerker van Liandon (net als Liander onderdeel van Alliander) om het leven gekomen. Tijdens werkzaamheden op het 150 kV-onderstation op de Marasingel in Arnhem is hij in aanraking gekomen met een onderdeel waar hoogspanning op staat. Naar de toedracht wordt een onderzoek opgestart.

We leven intens mee met familie en collega's en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit tragische verlies.