Spanningsdips in delen van Friesland door dansende hoogspanningslijnen

Spanningsdips in Friesland

In delen van Friesland kunnen klanten van Liander opnieuw last hebben van knipperende lampen als gevolg van spanningsdips. Gezien de slecht weersvoorspelling blijft de kans op spanningsdips reëel.

De spanningsdips worden veroorzaakt door dansende hoogspanningslijnen. IJsvorming op de hoogspanningslijnen in combinatie met wind kunnen ervoor zorgen dat de lijnen gaan bewegen en elkaar kort kunnen raken. Daardoor valt de spanning af en toe heel even weg. Van een grote stroomstoring is geen sprake. Tennet, beheerder van deze hoogspanningsmasten en het hoogspanningsnet, werkt hard aan het oplossen van dit probleem. 

Tennet
Tennet controleert de hoogspanningslijn voortdurend. Bij eerdere schouwing is geen schade of andere afwijkingen geconstateerd aan de hoogspanningslijnen en masten. Dat betekent dat de hoogspanningsverbindingen tot nu toe intact zijn gebleven. Tennet houdt het elektriciteitsnet nauwlettend in de gaten en zet extra mensen in om het net stabiel te houden en in geval van calamiteiten snel te kunnen reageren. De verbindingen worden nu verwarmd door meer stroom over de verbindingen te vervoeren. Op deze manier hoopt Tennet het lijndansen – en daardoor de spanningsdips – te verminderen en verder te voorkomen. Lijndansen is helaas niet te voorkomen. De laatste stand van zaken is te lezen op