Alliander presenteert Jaarplan 2016

Jaarplan 2016

Alliander gaat elektriciteits- en gasnetten slimmer maken en klanten met data ondersteunen bij energiekeuzes. In 2016 wordt bij 450.000 klanten de slimme meter aangeboden. Hiermee houden we de energievoorziening van miljoenen consumenten en bedrijven betrouwbaar en veilig. Dit is terug te lezen in het Alliander Jaarplan 2016, dat dinsdag 5 januari is verschenen.

Energiemarkt is volop in beweging

De energiemarkt is volop in beweging. Altijd beschikbare elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen of windmolens die alleen energie produceren als de zon schijnt of de wind waait. Voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto’s stappen we over van gas en olie op elektriciteit en warmte. En klanten gaan zelf energie opwekken, voor eigen gebruik of om onderling uit te wisselen. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de energievoorziening en vraagt om passende oplossingen. Alliander werkt aan een energiesysteem waarin gebruikers hun eigen energiegebruik en –verbruik optimaliseren in optimale afstemming.

Investeren in digitalisering

Daarom investeren we in 2016 in het digitaliseren en versterken van onze energienetten. Op sommige plaatsen voegen we innovatieve technieken toe, zodat we vraag en aanbod van energie nog beter op elkaar kunnen afstemmen. In totaal investeert Alliander ruim 400 miljoen euro in de versterking van de netten. 2016 is ook het jaar waarin wordt begonnen met het op grote schaal aanbieden van de slimme meter, die een cruciale schakel vormt in het toekomstige energiesysteem. In 2016 krijgen 450.000 klanten de meter aangeboden; in 2020 moet de meter bij alle ruim drie miljoen klanten zijn aangeboden.

Investeren in de energietoekomst

Door actief te investeren in nieuwe activiteiten, krijgen we inzichten in energievraagstukken en kunnen we werken aan een energievoorziening die betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is. Alliander investeert in 2016 onder meer in nieuwe infrastructuren, zoals warmte- en biogasnetten en laadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit.

Bekijk het Jaarplan 2016

Bekijk gerelateerd nieuws:

Ruilverkaveling Alliander en Enexis een feit

Ruilverkaveling Alliander en Enexis een feit

Netwerkbedrijven Enexis en Alliander hebben met ingang van 1 januari 2016 regionale netwerken geruild.

Lees artikel

Tijdelijk geen automatische updates gasmeterstand

Tijdelijk geen automatische updates gasmeterstand

Sinds 1 januari 2016 geven sommige slimme meters niet langer automatisch de gasmeterstanden door. Het gaat om de Iskra t ...

Lees artikel