Unieke samenwerking bij verbreding A6

Unieke samenwerking bij verbreding A6

In augustus wordt een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A6 in het Weerwatergebied bij Almere. Daar liggen kabels en leidingen voor drinkwater, riolering, gas en stroom die verlegd moeten worden voor de wegverbreding die in 2017 van start gaat.

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken op de A6 zorgen ervoor dat de doorstroming en bereikbaarheid van Almere verbetert. Het werk aan de A6 is klaar voor de start van de Floriade in 2022 in Almere.

Eén contract voor alle kabel- en leidingwerkzaamheden
Uniek aan de verlegging van kabels en leidingen voor de A6 is dat Rijkswaterstaat één gezamenlijk contract heeft gesloten met de netbeheerders Liander en Vitens, waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Almere. Het voordeel is dat de aannemer alle kabels en leidingen op een locatie tegelijkertijd verlegt, waardoor de overlast voor omwonenden en weggebruikers tot een minimum beperkt wordt. De aannemerscombinatie A.Hak Infranet BV/Gebr. Reimert uit Almere is gecontracteerd voor de realisatie van de werkzaamheden.

Hinder voor de omgeving
De aannemer zorgt ervoor dat het verkeer op de A6 geen hinder zal ondervinden van de boringen. De bewoners en bedrijven in het Weerwatergebied zullen wel het nodige merken van de werkzaamheden. De aannemer streeft er naar tijdens de werkzaamheden slim om te springen met wegafzettingen en omleidingen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Enexis en Alliander tekenen overeenkomst ruil regionale netwerken

Enexis en Alliander tekenen overeenkomst ruil regionale netwerken

Netwerkbedrijven Enexis en Alliander hebben een koop- en verkoopovereenkomst ondertekend voor de ruil van regionale netw ...

Lees artikel

Gasstoring in Oldebroek

Gasstoring in Oldebroek

Van woensdagochtend 29 juli tot zaterdagavond 1 augustus zaten ongeveer 285 huishoudens in Oldebroek zonder gas. De gass ...

Lees artikel