Primeur: gasverdeelstation in peperbus

Gasverdeelstation in peperbus

Gasverdeelstation peperbus

Deze week is er middenin Amsterdam op een historische plek op het Rokin een gaspeperbus geplaatst. Het is de eerste peperbus met een gasverdeelstation er in. Eerder kenden we alleen peperbussen met een stroominstallatie.

Jarenlang stond er een gasverdeelstation op het Damrak in het centrum van de hoofdstad, dat een deel van de binnenstad van gas voorzag. In 2002 moest het plaatsmaken voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Sindsdien komt het aardgas in het centrum van twee noodstations, die beide aan de Keizersgracht staan. De afspraak was dat het gashuisje na aanleg van de metrolijn weer op dezelfde plek zou terugkeren. Dat stuitte echter op bezwaren van de gemeente Amsterdam.

Oude pentekening
“Nutsvoorzieningen moeten zoveel mogelijk uit het zicht blijven,” vertelt Hans van de Vegt, planner bij Assetmanagement van Liander. Talloze alternatieven sneuvelden ook. “Totdat één van onze collega’s ergens in de luwte van een vergadering met de peperbus-oplossing kwam. En wat ’t allemaal nog mooier maakte, stuitte ik in diezelfde tijd op een honderd jaar oude pentekening van het Rokin, waarop prominent een reclamezuil in de vorm van een peperbus stond.”

Unieke oplossing
In Amsterdam staan meerdere peperbussen met stroominstallaties, maar een peperbus met een gasverdeelstation was nieuw. “Nergens ter wereld staat de combinatie peperbus – gasverdeelstation. ’t Was ook nog niet zo simpel om te bouwen. We hebben de installatie helemaal opnieuw moeten ontwerpen. Alles zit op een andere plek dan gewoonlijk in een gasverdeelstation”, aldus Hans.  De peperbus kan aan drie kanten open, zodat onderhoudsmonteurs gemakkelijker bij de installatie kunnen.

De peperbus is het resultaat van een mooi staaltje samenwerking en creativiteit met de gemeente en omwonenden, die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Vitens en Liander gaan water- en gasleiding in Apeldoorn vervangen

Vitens en Liander gaan water- en gasleiding in Apeldoorn vervangen

Vitens en Liander gaan de komende twee jaar in Apeldoorn zo’n 46 kilometer water- en gasleiding vervangen. De aanleidi ...

Lees artikel

Meer stroomstoringen door warme zomerweer

Meer stroomstoringen door warme zomerweer

Er hebben zich de laatste dagen gemiddeld meer stroomstoringen voorgedaan dan normaal. Met name in Amsterdam. De oorzaak ...

Lees artikel