Transformatorstation Kop van Noord-Holland naar Agriport

Transformatorstation naar Agriport

Trafostation Agriport

Liander is samen met de Provincie Noord-Holland, TenneT en de gemeente Hollands Kroon, op zoek naar een locatie voor dat transformatorstation. De meest kansrijke plekken liggen op het bedrijventerrein van Agriport, blijkt uit de Afwegingsnotitie Zoekgebieden Netuitbreiding Noord-Holland Noord, die op 2 december door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Informatieavond in Wieringerwerf op 16 december

Op dinsdag 16 december zal een en ander worden toegelicht tijdens de informatieavond. Deze start om 19.00 uur in het Van der Valk hotel Wieringermeer. Tijdens deze avond is er ook gelegenheid om met ons in gesprek te gaan en vragen te stellen over het 150/20-kV transformatorstation en de benodigde trac├ęs voor de 150 kV kabelverbindingen naar de omliggende bestaande transformatorstations.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Wijzigingen tarieven 2015

Wijzigingen tarieven 2015

Arnhem - Liander heeft nieuwe tarieven voor zakelijke grootverbruikers, consumenten en mkb die gelden per 1 januari 2015 ...

Lees artikel

Gasnet wijk Anklaar in Apeldoorn weer in gebruik

Gasnet wijk Anklaar in Apeldoorn weer in gebruik

Arnhem - Het gasnet in de wijk Anklaar in Apeldoorn is weer in gebruik. Op zondag 7 december ontstond daar een gasstorin ...

Lees artikel