Nieuwe eisen terugleveren Elektriciteit

Nieuwe eisen terugleveren Elektriciteit

Wekt u met uw woning of met uw bedrijf elektriciteit op en levert u die (deels) terug aan het elektriciteitsnet? Dan krijgt u vanaf april 2019 te maken met nieuwe Europese en landelijke eisen. Voor zonnepanelen en andere opwekinstallaties gelden vanaf dat moment nieuwe technische eisen. En voor iedereen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW, gaan gefaseerd nieuwe eisen gelden voor de prognoses die u aanlevert aan uw netbeheerder.

Technische eisen

Koopt u na 27 april 2019 zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of past u uw huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat u omvormers vervangt of doordat u het vermogen van de installatie wijzigt? Dan moet uw opwekinstallatie voldoen aan nieuwe technische eisen. U bent wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat dit het geval is, en u moet dit kunnen aantonen als uw netbeheerder erom vraagt.

Installatie melden

Voordat u een installatie in gebruik kunt nemen, moet u bij uw netbeheerder melden om welke installatie het gaat. Consumenten en zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting (t/m 3x80A) gebruiken hiervoor energieleveren.nl. De gezamenlijke netbeheerders gaan hier 1 nieuw systeem voor gebruiken dat 1 augustus 2019 beschikbaar is. Zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80A tot 1 MW) doen dit via liander.nl

Heeft uw opwekinstallatie een vermogen van tenminste 1 MW? Vul dan het 'Power Generation Module Document' (PGMD) in. Het ingevulde formulier mailt u uiterlijk 3 maanden voor de geplande datum van ingebruikname naar zakelijke.klant@liander.nl. Uiterlijk 1 maand voor datum van ingebruikname krijgt u uitsluitsel van Liander of de opwekinstallatie voldoet aan de gestelde eisen.

Vraag naar de nieuwe eisen

Bij het aanmelden moet u vanaf 27 april 2019 aangeven dat de installatie voldoet aan de eisen. Want alleen als dat zo is kunt u energie (blijven) terugleveren aan het energienet. Vraag dus aan de leverancier van uw opwekinstallatie of aan uw installateur of de installatie voldoet aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit. Momenteel werken de fabrikanten en Europese certificeringsinstanties aan een certificaat waaruit blijkt dat de installatie aan de eisen voldoet. Het is bekend dat conformiteitscertificaten nog zeer beperkt beschikbaar zijn, in de overgangsperiode t/m 27 april 2021 kunnen opwekeenheden daarom ook zonder conformiteitscertificaat worden geregistreerd.

Gebruik van de gegevens

De Nederlandse netbeheerders houden centraal bij waar alle opwekinstallaties staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt bij het stabiel houden van het elektriciteitsnet. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden en om te beslissen waar zij het net het beste kunnen uitbreiden.

Welke technische eisen gelden voor u?

 Wat is het maximale vermogen van uw (aangepaste) opwekinstallatie?

 Categorie

 Eisen per 27 april 2019

 Tot 0,8 kW  Overig <A  De Netcode elektriciteit
 Van 0,8 kW tot 1 MW  A

De eisen voor de verschillende categorieën installaties staan in:

 Van 1 tot 50 MW  B
 Van 50 tot 60 MW  C

 60 MW en groter
of met een rechtstreekse aansluiting op het net (spanningsniveau 110 kV of hoger)

 D

Eisen aan aanlevering prognosegegevens 

De belangrijkste nieuwe GLDPM-eisen (Generation and Load Data Provision Methodology) zijn:

  • (Grootzakelijke) Klanten die grote hoeveelheden energie afnemen en/of terugleveren aan het net zijn al verplicht om dagelijks transportprognoses te leveren aan hun netbeheerder. Op basis van deze gegevens kan de netbeheerder inschatten hoeveel elektriciteit van uur tot uur over het elektriciteitsnet getransporteerd gaat worden. Het aanleveren van dit soort prognoses gaat voor meer klanten gelden. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, afhankelijk van het gecontracteerd transportvermogen.
    In Mijn Liander staat voor grootzakelijke klanten wat uw gecontracteerd transportvermogen is voor teruglevering en afname op uw aansluiting. Het hoogste vermogen bepaalt wanneer het aanleveren van gegevens verplicht wordt.
  • Wie transportprognoses aanlevert, doet dat per 13 mei 2019 in een nieuw format.
  • Gefaseerd wordt het aanleveren van extra gegevens verplicht. 

 Uw gecontracteerd  transportvermogen*

 Ingangsdatum

 Nieuwe eisen

 Kleiner dan 1 MW U hoeft geen transportprognoses aan te gaan leveren 
 1 tot 2 MW 2019 Zie eisen 2 MW en groter  
 2 MW en groter

Tussen 13 mei en               1 september 2019

(oorspronkelijk was dit 'Tussen 15 april 2019
en 18 juni 2019', maar half april 2019 is dit gewijzigd naar bovenstaande data)

Format: van Edine naar GLMD
Het format voor de aanlevering van de prognosegegevens wordt per 1 september 2019 GLMD (XML). In de periode 13 mei t/m 1 september 2019 kunt u overstappen van het huidige format Edine op GLMD. In deze periode ondersteunen we beide formaten. 

Kwartierwaarden
Per 1 september 2019 moet u dagelijks 96 kwartierwaarden aanleveren. Voorheen leverde u 24 uurwaarden aan.

Verbruik en productie
Per 1 september 2019 is het bovendien verplicht om apart aan te leveren hoeveel energie u afneemt en terug levert aan het energienet. Tot nu toe mocht u afname en teruglevering bij elkaar optellen. 
Nog nader te bepalen Bron
Vanaf het eerste kwartaal van 2021 moet u ook de bron van terug geleverde energie aangeven. U kunt na 13 mei 2019 al starten met het aanleveren van deze gegevens.
Nog nader te bepalen Blindvermogen
Vanaf het derde kwartaal van 2021 moet u ook gegevens meeleveren over het blindvermogen. Ook deze gegevens kunt u na 13 mei 2019 al gaan aanleveren.
 Weet ik niet   Zakelijke klanten (die naast een contract met een energieleverancier ook een contract met een meetbedrijf hebben voor de huur van de meter en andere meetdiensten) kunnen in Mijn Liander opzoeken wat hun gecontracteerd transportvermogen is.
Als u géén contract hebt met een meetbedrijf, is uw gecontracteerd transportvermogen sowieso kleiner dan 80A en hoeft u geen transportprognoses aan te gaan leveren.

 

 

* Kies bij teruglevering én afname voor het hoogste gecontracteerd transportvermogen

Wie regelt de wijzigingen?

Het kan zijn dat u rechtstreeks prognosegegevens levert aan uw netbeheerder en de wijzigingen dus zelf moet doorvoeren. Laat u een externe programma-verantwoordelijke (bijvoorbeeld via uw energieleverancier) uw prognosegegevens beheren? Vraag die dan om de wijzigingen tijdig door te voeren.

Waarom nieuwe eisen?

Om ervoor te zorgen dat elektriciteit voor iedereen beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar blijft, zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet en nieuwe afspraken over het beheer van het elektriciteitsnetwerk nodig. Deze afspraken zijn in 2018 wettelijk vastgelegd in nieuwe Europese netcodes (8 verordeningen) en in de Nederlandse Netcode elektriciteit. Hierdoor veranderen er zaken voor iedereen die nu of in de toekomst elektriciteit afneemt of opwekt.

Meer informatie over de Europese Verordeningen Elektriciteit staat op de website van toezichthouder ACM

Meer informatie over XML GLDM-format

Voor het juiste XML GLDM-format, kunt u contact opnemen met het TenneT GLDPM projectteam. Of vraag uw programma-verantwoordelijke om dit te doen. U krijgt een inlog voor een portal waar alle informatie staat. Het e-mailadres is: GLDPM@tennet.eu.

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw accountmanager bij Liander of met de Klantenservice Grootzakelijk.