Stappenplan start energiecollectief

Stappenplan start energiecollectief

Hoe start je een energiecollectief en hoe kun je anderen daarbij betrekken? Daar is niet één weg voor te noemen. Onze partner HIER opgewekt heeft daarvoor een stappenplan opgesteld waarvan je hieronder een beknopte versie vindt. Als u niet zelf een LDE wilt starten, kunt u zich ook aansluiten bij een al bestaande LDE in uw buurt.

1 Werk uw ideeën uit

 • Stel beweegredenen en kernwaarden vast.
 • Beschrijf missie, visie en doelstelling.
 • Stel de strategie op.

2 Kijk om u heen

3 Bundel kennis

 • Combineer expertises.
 • Zorg voor een duidelijke rolverdeling.
 • Betaal de vrijwilligers een vergoeding.
 • Kies een structuur voor uw energie-initiatief.
 • Kennisdossier:

4 Regel juridische zaken

 • Maak een keuze uit verschillende rechtsvormen.
 • Leg afspraken vast in statuten.
 • Informeer over wet- en regelgeving.
 • Kennisdossier:

5 Maak technische keuzes

6 Los financiële vraagstukken op

 • Zorg voor startkapitaal.
 • Ga naar de bank met een goede business case.
 • Denk aan crowdfunding.
 • Kennisdossiers:

7 Betrek en bind mensen

 • Zorg voor voldoende draagvlak.
 • Bied een aantrekkelijk lidmaatschap.
 • Communiceer via verschillende kanalen.
 • Kennisdossiers: