Energiecollectieven

Energiecollectieven

Particulieren, bedrijven, overheden of een mix van deze groepen starten steeds vaker energiecollectieven om samen duurzame energie op te wekken.

Enkele voordelen van een energiecollectief

 • Lagere investering per deelnemer.
 • Geringere inspanning per deelnemer.
 • Voor iedereen toegankelijk. Onafhankelijk van de woonsituatie.

Kenmerken van een energiecollectief

 • Een initiatief start over het algemeen met vrijwilligers.
 • Een energiecollectief bestaat uit direct belanghebbenden.
 • Vaak nemen bewoners deel aan een energiecollectief.
 • Lokale omstandigheden (zoals veel wind, of ruimte voor zonnepanelen) bepalen de precieze invulling van het collectief.
 • Het doel van een energiecollectief is het opwekken en afzetten van duurzame energie.
 • De ambitie van een collectief gaat vaak verder dan het verkrijgen van inkoopvoordeel.

Organisatievormen en rechtsvormen energiecollectieven.

Door de diversiteit van energiecollectieven bestaan er ook diverse organisatievormen van energiecollectieven. De belangrijkste zijn energiecoöperaties waarin deelnemers aandelen nemen in een duurzame opwekinstallatie zoals een windmolen. Ze kunnen zichzelf ook organiseren tot een energiebedrijf.
Ook bestaande organisaties zoals vve's en woningcorporaties kunnen een energiecollectief vormen. Ze investeren dan ook in collectieve duurzame opwek. 

En natuurlijk bestaan er ook verschillende rechtsvormen van energiecollectieven:

 • Stichting.
 • Vereniging (met volle of met beperkte rechtsbevoegdheid).
 • Coöperatie.
 • Besloten Vennootschap.