Stappenplan check energiemeter

Stappenplan check energiemeter

Natuurlijk kunnen we ons als netbeheerders voorstellen dat u met vragen zit naar aanleiding van de berichtgeving rond het laboratoriumonderzoek van de Universiteit Twente. Dat is begrijpelijk. Wij bevestigen dat de energiemeters doen waarvoor ze bedoeld zijn. En dat is nauwkeurig meten van en inzicht geven in uw energieverbruik.

Heeft u toch nog vragen over uw energieverbruik of over de werking van uw meter? Hieronder staan 5 stappen om te kijken of uw energieverbruik past bij uw situatie. Blijft u twijfelen? Neem dan contact met ons op.

Stap 1

Check zelf of uw eigen energieverbruik onverklaarbare verhogingen of verlagingen heeft – heeft u die niet, dan is er geen aanleiding om nader onderzoek te doen.

Stap 2

Heeft u wel onverklaarbare afwijkingen: vergelijk deze met het verbruik van vergelijkbare huishoudens – dat kan via de website van het Nibud.

Stap 3

Vindt u dat dit hoger is dan anderen? Kijk dan of dit te verklaren valt door andere wijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan verandering in uw gezinssamenstelling; andere apparaten die mogelijk aan uw huishouden zijn toegevoegd; ‘grootverbruikers’ als elektrische boilers, vijverpompen of waterbedden. Deze verklaringen zijn namelijk het meest voorkomend.

Stap 4

Indien u nog steeds geen verklaring heeft voor uw energieverbruik – vraag uw energieleverancier om met u mee te denken: zodat u nauwkeuriger kunt controleren waar uw verhoogd verbruik vandaan komt.

Stap 5

Is er dan nog steeds sprake van onverklaarbare verhoging – dan kan uw netbeheerder een gespecialiseerde doormeting komen maken van de elektriciteit in uw woning. Soms komen daar nog onverwachte technische oorzaken naar voren.

Veelgestelde vragen

  • In berichtgeving is de indruk ontstaan dat er een specifiek aantal meters gevoeliger is voor afwijkingen. Daarop hebben de netbeheerders een lijst met meters gepubliceerd die voorwerp van onderzoek waren.  Alle meters in Nederland voldoen aan de geldende eisen en functioneren onder normale omstandigheden op een juiste manier. De resultaten uit het onderzoek zijn geconstateerd in extreme situaties die normaal in de dagelijkse praktijk niet of nauwelijks voorkomen.

  • Wij spreken van een controlemeting van een meter. Die kan worden gedaan nadat eerst enkele stappen zijn ondernomen om de hoogte van het energieverbruik te verifiëren. Is er geen verklaring voor afwijkend energieverbruik? Dan kan de netbeheerder een gespecialiseerde controlemeting maken van de elektriciteit in uw woning. Soms komen dan nog onverwachte technische oorzaken naar voren.

    In deze gevallen testen we de meter bij mensen thuis en indien nodig over een langere tijdsperiode. Zo kunnen we alle mogelijke invloeden in huis registreren.

  • Vorige week heeft Netbeheer Nederland inderdaad op zijn website een overzicht gepubliceerd van alle meters die in het onderzoek van de Universiteit Twente zijn meegenomen. Netbeheer Nederland heeft besloten de lijst van de site te halen. De reden is dat we consumenten hebben gesproken van wie de meter niet op de lijst stond, maar die toch twijfelden aan hun energieverbruik. We willen dat iedereen die twijfelt aan zijn meterstand goed geholpen wordt, ongeacht welke meter in de meterkast hangt. Daarom hebben we met de energieleveranciers een duidelijk stappenplan afgesproken. Bent u bang dat uw meter een verkeerde meterstand aangeeft? Volg dan de stappen op onze website.

  • Stuur uw vraag via dit formulier naar ons en wij beantwoorden deze zo snel mogelijk.