Tarieven 2016 voor mkb

Hieronder vindt u de tarieven van 2016 voor alle producten en diensten die wij aanbieden. U kunt ook de pdf's van de periodieke tarieven van 2011 t/m 2016 downloaden. Het totale tarievenoverzicht van 2015 vindt u hier.

    • De totale periodieke netwerkkosten noemen we ook wel het capaciteitstarief. Ze worden in rekening gebracht op de factuur van uw energieleverancier. De netwerkkosten zijn opgebouwd uit 3 elementen:

     • Aansluitdienst
     • Transportdienst
     • Meetdienst

     Capaciteitstarieven 2016 voor kleinverbruikers

     Aansluiting € per dag incl. btw € per dag excl. btw € per maand incl. btw € per maand excl. btw € per jaar incl. btw € per jaar excl. btw
     1x6A geschakeld net onbemeten 0,0354 0,0293 1,0812 0,8936 12,9757 10,7238
     1x6A geschakeld net bemeten 0,0915 0,0757 2,7936 2,3088 33,5245 27,7062
     3x25A onbemeten* 0,5741 0,4745 17,5113 14,4722 210,1370 173,6670
     3x25A bemeten* 0,6302 0,5209 19,2237 15,8874 230,6857 190,6494
     3x35A** 2,4567 2,0304 74,9319 61,9272 899,1829 743,1264
     3x50A 3,5808 2,9594 109,2166 90,2617 1.310,5998 1.083,1404
     3x63A 4,7250 3,9050 144,1140 119,1025 1.729,3683 1.429,2300
     3x80A 5,8491 4,8340 178,3987 147,4370 2.140,7852 1.769,2440
    • Voor een nieuwe vaste elektriciteitsaansluiting gelden de volgende eenmalige tarieven:

     Tarieven nieuwe aansluiting elektriciteit 2016 voor kleinverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitleiding.

     Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     1x6A geschakeld voor openbare verlichting 448,31 370,50
     3x25A + alle 1-fase aansluitingen* 792,01 654,55
     3x35A** 1.133,77 937,00
     3x50A 1.133,77 937,00
     3x63A 1.378,19 1.139,00
     3x80A 1.378,19 1.139,00

      

     Aanvullende voorwaarden

     In situaties waarbij sprake is van meer dan 25 meter aansluitleiding brengen we de kosten voor de meerlengte afzonderlijk in rekening.

    • Voor bouw- of renovatiewerkzaamheden. De aansluiting trekken we na het bouwproject door naar een definitieve aansluiting in de meterkast. Dit betekent dat in de opdrachtbevestiging een bedrag voor uw bouwaansluiting en de latere definitieve aansluiting vermeld staat.

     Tarieven bouwaansluiting 2016 voor kleinverbruikers

     Type bouwaansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     tot en met 3x25A 792,01 654,55
     3x35A* 1.133,77 937,00
     3x50A 1.133,77 937,00
     3x63A 1.378,19 1.139,00
     3x80A 1.378,19 1.139,00
     AC4a op aanvraag op aanvraag
     AC4b op aanvraag op aanvraag

      

      

    • Voor festiviteiten, evenementen of tijdelijke bewoning van maximaal 2 jaar.

     Tarieven tijdelijke elektriciteitsaansluiting 2016 voor kleinverbruikers

     Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     tot en met 3x25A 792,01 654,55
     3x35A* 1.133,77 937,00
     3x50A 1.133,77 937,00
     3x63A 1.378,19 1.139,00
     3x80A 1.378,19 1.139,00
    • Tijdelijk eindmof t.b.v. 1x6A aansluitingen op geschakeld net

     Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Tijdelijke eindmof t.b.v. 1x6A op geschakeld net 146,41 121,00
    • Onderstaand een overzicht van de verschillende typen verzwaringen en hun tarieven en de opbouw van de tarieven:

     Tarieven 2016 voor verzwaring elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers**

     Type aansluiting Tarief in € dmv verwisselen beveiliging of aansluitkast. Incl. btw Tarief in € dmv verwisselen beveiliging of aansluitkast. Excl. btw Tarief in € incl. vervangen aansluitkabel. Incl. btw Tarief in € incl. vervangen aansluitkabel. Excl. btw.
     1x25A naar 1x35A gratis gratis gratis gratis
     1x25A/1x35A/1x40A naar 3x25A 201,53 166,55 792,01 654,55
     1x25A/1x35A/1x40A naar 3x35*/50A 201,53 166,55 1.133,77 937,00
     1x25A/1x35A/1x40A naar 3x63/80A 201,53 166,55 1.378,19 1.139,00
     3x25A naar 3x35*/50A 133,77 110,55 1.133,77 937,00
     3x25A naar 3x63/80A 133,77 110,55 1.378,19 1.139,00
     3x35A naar 3x50A 133,77 110,55 1.133,77 937,00
     3x35/50A naar 3x63/80A 133,77 110,55 1.378,19 1.139,00
     3x63A naar 3x80A 133,77 110,55 1.378,19 1.139,00
     >3x80A op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag
      
     Type aansluiting Tarief in € dmv verv. smeltverz. door automaten op verzoek klant*** (incl. doorv. + beveil. Incl. btw) Tarief in € dmv verv. smeltverz. door automaten op verzoek klant*** (incl. doorv. + beveil. Excl. btw)
     Van 1x25A naar 1x40A automaat 416,94 344,58
     Van 1x35A naar 1x40A automaat 416,94 344,58
     Van 3x25A naar 3x40A automaat 416,94 344,58
    • Tarieven 2016 verlichting elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

     Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     3x35/50A naar 3x25A  133,77 110,55
     3x63/80A naar 3x25A 133,77 110,55
     3x50A naar 3x35A 133,77 110,55
     3x63/80A naar 3x35/50A 133,77 110,55
     3x80A naar 3x63A 133,77 110,55
     > 3x80A op aanvraag op aanvraag

     Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie. Indien de elektriciteits- en gasaansluiting wordt verlicht, gelden afwijkende (lagere) tarieven.

    • Tarieven 2016 voor verplaatsing elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

     Soort verplaatsing Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Verplaatsing aansluitkast binnen meterkast 414,32 342,42
     Verplaatsing bestaande aansluiting naar nieuwe meterkast 921,52 761,59
     Verplaatsen aansluitkabel op perceel klant (max. 25m) 642,57 531,05
    • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en in de meeste gevallen de kabel in de grond. Is verwijdering van de kabel niet mogelijk? Dan laat Liander deze spanningsloos achter.

     Tarieven 2016 verwijdering elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers

     Type verwijderingen (alle standaard -, bouw- en tijdelijke aansluitingen, behalve de 1x6A aansluiting) Tarief in €1 incl. btw Tarief in €1 excl. btw
     Regulier verwijderen laagbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 605,00 500,00
     Regulier verwijderen hoogbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 286,04 236,40
     Toeslag bij versneld verwijderen (tussen 1 en 10 werkdagen) 121,00 100,00
     Toeslag bij spoedverwijdering (dezelfde werkdag) 242,00 200,00

     Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie.

     1 Tarief geldt per adres. Indien de aansluitingen en meter reeds zijn verwijderd of beschadigd, zijn wij genoodzaakt om de geleden schade in rekening te brengen. Indien vervuilde grond aanwezig is, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

     Aanvullende voorwaarden

    • Liander beheert het netwerk voor gas en stroom tot aan de meter in uw meterkast. Storingen aan het netwerk worden door ons opgelost. U betaalt hiervoor maandelijks een bedrag via uw energieleverancier. Storingen aan de hoofdbeveiliging kunnen we ook voor u verhelpen. Hier zijn dan wel kosten aan verbonden:

     Tarieven 2016 storing en herstel elektriciteit

     Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Alle dagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1 x 25A gratis gratis
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging > MS maatwerk maatwerk
     Werkdagen 08.00-20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 77,44 64,00
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 112,29 92,80
     Storingsmelding binneninstallatie 1 77,46 64,02
     Werkdagen 20.00-22:00 en zaterdagen 08.00 tot 20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 108,30 89,50
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 176,30 145,70
     Storingsmelding binneninstallatie 1 108,34 89,54
     Werkdagen 22.00-08.00, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 108,30 89,50
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 193,96 160,30
     Storingsmelding binneninstallatie 1 108,34 89,54
     Zegelverbreking Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17 45,60
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag op aanvraag

     1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie. De afnemer is i.v.m. het voorrijden toch een vergoeding verschuldigd. Als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding, worden er geen kosten in rekening gebracht.

     Tarieven storing en herstel

    • Onder het uitvoeren van een metercontrole wordt verstaan dat u laat onderzoeken of uw elektriciteitsmeter op een juiste manier meet. Indien uit het onderzoek blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Indien uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan worden de kosten voor de metercontrole bij u in rekening gebracht op basis van onderstaande tarieven:

     Tarieven 2016 metercontrole

     Keuze controle 1 Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Controle op locatie 2 373,89 309,00
     Interne controle 3 452,54 374,00
     Externe controle 4 727,21 601,00
    • De tarieven voor het wijzigen van uw meter voor grootverbruikers verstrekt Liander op aanvraag. De tarieven voor kleinverbruikers zijn:

     Tarieven 2016voor metervervanging

     Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Meterwisseling1 67,76 56,00

     1 Een aanvraag voor dubbeltarief kunt u bij uw energieleverancier doen.

    • In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het af- en heraansluiten van aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het afsluiten van aansluitingen tot en met 3x80A kan uitsluitend via een energieleverancier worden aangevraagd. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene. Let op! De afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

     Tarieven afsluiten en heraansluiten elektriciteit

    • Nieuwe aansluitingen tot en met 3x80 ampère kunt u aanvragen via mijnaansluiting.nl. Vul daarbij in het opmerkingenveld ‘Terugleveraansluiting collectieve zonopwek’ in. De kosten zijn afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en gelijk aan de reguliere éénmalige aansluitvergoeding. De periodieke vergoeding van de zuivere terugleveraansluiting wijkt wel af van de reguliere aansluitvergoeding omdat deze aansluitingen vrijgesteld zijn van de transportafhankelijke kosten (en systeemdienst).

     Tarieven 2016 terugleveraansluiting voor kleinverbruikers

     Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     3x25 A 792,01 654,55
     3x35 A * 1.133,77 937,00
     3x50 A 1.133,77 937,00
     3x63 A 1.378,19 1.139,00
     3x80 A 1.378,19 1.139,00
    • Teruglevertarieven voor collectieven
     Dit is het overzicht van de teruglevertarieven voor onze klanten (energiecollectieven) in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x80 ampère.

     De periodieke tarieven voor een zuivere terugleveraansluiting zijn hier weergegeven per jaar, dit in tegenstelling tot de periodieke kosten voor andere aansluitingen die per maand zijn aangegeven.

     Tarieven 2016 terugleveraansluiting voor kleinverbruikers

     Type aansluiting Tarief per jaar in € incl. btw Tarief per jaar in € excl. btw
     3x25 A 44,3302 36,6366
     3x35 A 54,5603 45,0912
     3x50 A 54,5603 45,0912
     3x63 A 61,9118 51,1668
     3x80 A 61,9118 51,1668
    • Bij het aanvragen of het wijzigen van een aansluiting kijken we ook naar de lengte van de aansluitleiding. Is deze verder dan 25 meter? Dan betaalt u hier per meter onderstaande kosten voor. Lees de aanvullende voorwaarden. 

     Tarieven meerlengte elektriciteit 2016 voor kleinverbruikers

     Type aansluiting Tarief per meter incl. btw Tarief per meter excl. btw
     tot en met 1x6A op geschakeld net 22,51 18,60
     tot en met 3x25A 31,22 25,80
     3x35A tot en met 3x50A 39,33 32,50
     3x63A tot en met 3x80A 41,02 33,90
     Tijdelijke eindverbindingsmof bij nieuwe aansluiting 146,41 121,00

      

    • Voor een nieuwe vaste elektriciteitsaansluiting gelden de volgende eenmalige tarieven:

     Tarieven nieuwe OV-aansluiting elektriciteit 2016, inclusief maximaal 25 meter aansluitleiding.

     Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     1x6A geschakeld voor openbare verlichting 448,31 370,50

      

     Voor een aansluiting openbare verlichting 1x6A gelden de volgende nettoegangstarieven:

     Tarieven nettoegangsdienst 2016 voor openbare verlichting.

     Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Nieuwe 1x6A-aansluiting minder dan 5 lichtmasten 165,89 137,10
     Nieuwe 1x6A-aansluiting meer dan 5 lichtmasten 109,26 90,30
     Wijzigen, verplaatsen of verwijderen 1x6A-aansluiting minder dan 5 lichtmasten 101,64 84,00
     Wijzigen, verplaatsen of verwijderen 1x6A-aansluiting meer dan 5 lichtmasten 72,60 60,00

     Tarieven 2016 voor verplaatsing aansluiting openbare verlichting

      
     Soort verplaatsing Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Verplaatsen openbare verlichting aansluiting in opdracht van klant ongeacht aantal lichtmasten (incl. verbindingsmof en maximaal 4 m)* 500,60 413,72
     Verplaatsen openbare verlichting aansluiting in opdracht van klant ongeacht aantal lichtmasten (excl. verbindingsmof en maximaal 4 m)* 336,69 278,26
     Extra kabellengte per meter ongeacht het aantal lichtmasten 37,38 30,89

     Tarieven 2016 verwijderen openbare verlichting (1x6A aansluiting) per lichtmast*

     Type aansluiting Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Verwijderen aansluiting door middel van eindmof * 186,98 154,53
     Verwijderen aansluitkabel (per meter) 27,10 22,40
     Aansluitset vervangen op verzoek klant (incl. verbindingsmof) * 414,29 342,39
     Aansluitset vervangen op verzoek klant (excl. verbindingsmof) * 62,94 52,02
     Aanbrengen tijdelijke eindmof 94,38 78,00

     Tarieven 2016 af- en heraansluitingen lichtmast

     Schakelwerkzaamheden Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Af- en heraansluiten lichtmast (uitbedrijfname en inbedrijfname) (incl. verbindingsmof - 1 arbeidsgang) door 1 monteur per lichtmast * 343,04 283,50
     Af- en heraansluiten lichtmast (uitbedrijfname en inbedrijfname) (excl. verbindingsmof - 1 arbeidsgang) door 1 monteur per lichtmast * 173,03 143,00
     Vrijschakelen en inschakelen openbare verlichtingsnet bij werken derden (vanaf 5 lichtmasten)** 157,30 130,00
    • Periodieke tarieven zijn de periodiek terugkerende kosten voor het beheer en onderhoud van een aansluiting en het transport van energie naar uw bedrijf. 

     Voor grootzakelijk klanten onderscheiden we de volgende netwerkkosten:

    • Aansluittarieven 2016 voor grootverbruikers (bedrijfstijd maximaal 600 uur per jaar) 1

     Capaciteit per aansluiting Tarief per maand in € excl. btw
     groter dan 2 MVA t/m 5 MVA 575,01
     groter dan 5 MVA t/m 10 MVA 683,00
     groter dan 10 MVA op aanvraag

     Periodieke vergoeding voor de meerlengte van de aansluitkabel2

     Capaciteit per aansluiting Tarief per maand in € per meter excl. btw
     groter dan 2 MVA t/m 10 MVA (alleen AC6) 0,15
     groter dan 10 MVA op aanvraag
     groter dan 10 MVA op aanvraag

     1 Bedrijfstijd is de totale som getransporteerde kilowatturen in één kalenderjaar gemeten, gedeeld door de maximale gemeten transportcapaciteit in kilowatt in datzelfde jaar.
     2 Meerlengte: elke meter boven de standaard lengte van 25 meter aansluitkabel.

    • Aansluittarieven 2016 voor grootverbruikers

     Capaciteit per aansluiting Tarief standaardaansluiting per maand in € excl. btw Toeslag LDE-aansluiting per maand in € excl. btw
     groter dan 3x80A af LS-net 2,84
     groter dan 3x80A en t/m 100kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 10,76 5,36
     groter dan 100kVA t/m 160kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 12,08 6,04
     groter dan 160kVA t/m 630kVA met transformator en LS-meting 1 47,13 23,57
     groter dan 630kVA t/m 1MVA met vermogensschakelaar, transformator en LS-meting 1 47,13 23,57
     groter dan 1MVA t/m 2MVA 91,11
     groter dan 2MVA t/m 5MVA 3 575,01
     groter dan 5MVA t/m 10MVA 3 683,00
     groter dan 10MVA op aanvraag

      

     Periodieke vergoeding voor de meerlengte van de aansluitkabel 2

     Capaciteit per aansluiting Tarief per maand in  € per meter (excl. btw)
     groter dan 2 MVA t/m 10 MVA 0,15
     groter dan 10 MVA op aanvraag

     1 Exclusief huur transformator
     2 Meerlengte:  het totale aantal meters dat de aansluitkabel langer is dan de standaard lengte van 25 meter .
     3 Geldt ook voor grootverbruikers met een bedrijfstijd van maximaal 600 uur per jaar. 

    • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-, en Zuid-Holland met een HS, HS/MS, TS of TS/MS elektriciteitsaansluiting met een bedrijfstijd van maximaal 600 uur (zakelijke grootverbruikers).

     Transportdienst
     Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van elektriciteit naar uw bedrijf. Welk tarief u daarvoor betaalt, hangt af van de deelmarkt waarin u bent ingedeeld.

     Indeling in deelmarkten (HS, HS/MS, TS/MS)
     Onder gecontracteerd transportvermogen wordt verstaan: het vermogen dat een afnemer redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben voor het transport van elektrische energie via zijn aansluiting. Het optredende maximale transportvermogen mag de fysieke aansluitcapaciteit niet overschrijden. Gebeurt dit wel, dan dient er overleg plaats te vinden over aanpassing van de aansluiting. Het gecontracteerde transportvermogen geldt voor een kalenderjaar.

     Het gecontracteerde transportvermogen kan maximaal eenmaal gedurende het jaar naar beneden of boven worden aangepast, indien er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden bij de afnemer die vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen worden voorzien. In alle gevallen geldt dat bij overschrijding het gecontracteerde transportvermogen wordt aangepast en de nieuwe waarde geldt voor het gehele kalenderjaar waarin de overschrijding zich voordoet.

     Opbouw transporttarief
     Het transporttarief bestaat uit twee delen, een vast en een variabel deel. Het vaste deel, ‘vastrecht transport’, is een vast bedrag per maand, per energierichting. Als u zowel afneemt als (terug)levert, betaalt u tweemaal vastrecht. Het variabele deel wordt wekelijks berekend op basis van de totale omvang van het gecontracteerde transportvermogen en het gemeten maximum transportvermogen. Het variabele deel betaalt u alleen voor de afname van het net.

     Transporttarieven 2016 voor grootverbruikers (bedrijfstijd maximaal 600 uur per jaar)1

     Deelmarkt Gecontracteerd transportvermogen Vastrechttarief per maand in € excl. btw Variabele tarieven - kW contract in € excl. btw Variabele tarieven - kW max. per week in € excl. btw
     TS/MS of HS/MS groter dan 2.000 kW 230,00 0,885 0,68
     TS groter dan 2.000 kW 230,00 0,795 0,60
     HS2 groter dan 2.000 kW 230,00 0,415 0,31

     1 Bedrijfstijd is de totale som getransporteerde kilowatturen in één kalenderjaar gemeten, gedeeld door de maximale gemeten transportcapaciteit in kilowatt in datzelfde jaar.
     2 Het betreft hier HS-netten in Flevoland en Noordwest-Veluwe van Liander. Alle overige netten op 110 kV-150 kV-niveau en hoger maken sinds 1 januari 2008 deel uit van het landelijk hoogspanningsnet dat TenneT TSO BV beheert.

    • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten met een elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80 ampère (zakelijke grootverbruikers).

     Transportdienst
     Naast het tarief voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van elektriciteit naar uw organisatie. Welk tarief dat is, hangt af van de deelmarkt (tariefcategorie) waarin u bent ingedeeld.

     Indeling in deelmarkten
     Op basis van uw gecontracteerde transportvermogen delen wij u in een deelmarkt in (zie onderstaande tabel). Voor de transportdienst kan echter niet in een zwaardere categorie worden ingedeeld dan passend is bij het type van de aansluiting, zoals in de tabel 'Periodieke aansluitvergoeding' is beschreven.

     Wijzigen gecontracteerd transportvermogen
     In uw overeenkomst met Liander staat welk vermogen wij voor u reserveren in het elektriciteitsnet. Dit heet ‘gecontracteerd transportvermogen'. Het is het maximale vermogen dat u op enig moment in een kalenderjaar mag afnemen. 

     U kunt uw gecontracteerde transportvermogen wijzigen. Welke regels daarvoor gelden, hangt af van de deelmarkt waarin u bent ingedeeld. U kunt niet kiezen voor een hogere deelmarkt voor transport dan die past bij het type aansluiting. 

     Deelmarkten middenspanning (MS) en midden-/laagspanning (MS/LS) 
     Uw gecontracteerde transportvermogen geldt voor onbepaalde tijd. U mag het transportvermogen op elk moment verhogen, als dit past binnen de capaciteit van uw aansluiting. Verlagen kan onder bepaalde voorwaarden. In de volgende gevallen past Liander uw gecontracteerde waarde aan:

     • U vraagt zelf om een aanpassing van het gecontracteerde transportvermogen. De aanpassing gaat in op de eerste dag van de kalendermaand na de maand waarin u het verzoek deed. Wilt u verlagen? Dat kan alleen als u uw gecontracteerde transportvermogen de afgelopen 12 maanden niet verhoogd heeft.
     • Komt u boven uw gecontracteerde transportvermogen uit? Dan verhogen wij uw gecontracteerde vermogen automatisch. De verhoging gaat in op de eerste dag van de kalendermaand van de overschrijding.
     • U liet uw gecontracteerde transportvermogen naar beneden aanpassen. Maar binnen 12 maanden na dit verzoek overschrijdt u toch de verlaagde waarde. Dan passen wij uw gecontracteerde vermogen met terugwerkende kracht aan naar boven. De verhoging gaat in op de datum dat u de verlaging aanvroeg. Voorbeeld: u vraagt op 1 februari een verlaging aan. Op 1 juli overschrijdt u het vermogen. Dan betaalt u voor het hogere transportvermogen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari.

     Deelmarkten tussen-/middenspanning (TS/MS), hoog-/middenspanning (HS/MS), tussenspanning (TS) en hoogspanning (HS) 
     Uw gecontracteerde transportvermogen geldt voor een kalenderjaar. U mag het tussentijds één keer verhogen of verlagen. Maar alleen als er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden die u vooraf niet had kunnen voorzien. Vraagt uw installatie meer vermogen dan het gecontracteerde vermogen? Dan overschrijdt u het gecontracteerde vermogen. Wij verhogen dan uw gecontracteerd vermogen automatisch. Het nieuwe vermogen geldt voor het hele kalenderjaar waarin de overschrijding zich voordoet. 

     Opbouw transporttarief
     Het transporttarief bestaat uit:

     • een tarief voor vastrecht transport
     • een tarief voor gecontracteerd vermogen
     • een tarief voor het werkelijk getransporteerde vermogen
     • een tarief voor het maximum transportvermogen dat die maand is gemeten
     • een tarief voor de afgenomen hoeveelheid blindenergie

     Voor terugleveren van elektriciteit betaalt u geen transportkosten.

     Transporttarieven 2016 voor grootverbruikers

     Deelmarkt Gecontracteerd transportvermogen Vastrechttarief per maand in € excl. btw Per kWh - hoog in € excl. btw Per kWh - laag in € excl. btw per kWh per maand - kW contract in € excl. btw kW max. mnd in € excl. btw
     LS t/m 50 kW 1,50 0,0334 0,0154 0,43 -
     MS/LS groter dan 50 t/m 136 kW 36,75 0,0088 0,0088 1,83 1,47
     MS groter dan 136 t/m 2.000 kW 36,75 0,0088 0,0088 1,21 1,47
     TS/MS of HS/MS groter dan 2.000 kW 230,00 - - 1,77 1,98
     TS groter dan 2.000 kW 230,00 - - 1,59 1,91
     HS1 groter dan 2.000 kW 230,00 - - 0,83 0,91

     1 Het betreft hier HS-netten in Flevoland en Noordwest-Veluwe van Liander. Alle overige netten op 110 kV-150 kV niveau en hoger maken sinds 1 januari 2008 deel uit van het landelijk hoogspanningsnet dat TenneT TSO BV beheert.

    • Voor een nieuwe standaard aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander gelden de volgende eenmalige tarieven.

     Tarieven 2016 nieuwe elektriciteitsaansluiting voor grootverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitkabel

     Type aansluiting Tarief standaard aansluiting in € excl. btw
     groter dan 3x80 A tot en met 100 kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 4.310,00
     groter dan 100 kVA tot en met 160 kVA op algemeen voedingspunt 4.832,00
     groter dan 160kVA tot en met 630kVA met transformator en LS-meting 18.374,00
     groter dan 630kVA tot en met 1MVA met transformator en LS-meting 25.246,00
     groter dan 1MVA tot en met 2MVA 36.442,00
     groter dan 2MVA tot en met 5MVA 230.085,00
     groter dan 5MVA tot en met 10MVA 273.241,00
     groter dan 10MVA Op aanvraag
    • Tarieven 2016 tijdelijke aansluiting voor grootverbruikers

     Type aansluiting voor MS/LS Tarief excl. btw
     groter dan 3x80 A en t/m 100 kVA Op aanvraag
     groter dan 100 kVA en t/m 160 kVA Op aanvraag
    • De tarieven voor een bouwaansluiting exclusief verwijdering voor MS (middenspanning) en LS (laagspanning).

     Tarieven 2016 bouwaansluiting voor grootverbruikers

     Type aansluiting voor MS/LS Tarief excl. btw
     groter dan 3x80 A en t/m 100 kVA Op aanvraag
     groter dan 100 kVA en t/m 160 kVA Op aanvraag
    • Voor een LDE-aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander gelden de volgende tarieven.

     Eenmalige tarieven 2016 LDE-aansluiting (terugleveraansluiting)

     Type aansluiting Tarief standaard aansluiting in € excl. btw
     groter dan 3x80 A tot en met 100 kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 2.155,00
     groter dan 100 kVA tot en met 160 kVA op algemeen voedingspunt* 2.416,00
     groter dan 160kVA tot en met 630kVA met transformator en LS-meting* 9.187,00
     groter dan 630kVA tot en met 1MVA met transformator en LS-meting 12.623,00
    • Bij verplaatsingen of wijzigingen in elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80 ampère, maken wij een afzonderlijke calculatie. Facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke kosten. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'advies en offerte'

    • Voor het verwijderen van elektriciteitsaansluitingen boven de 3x80 ampère heeft Liander geen standaard tarief. Wij maken hiervoor een afzonderlijke berekening. De facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke kosten. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'advies en offerte'.

    • Tarieven 2016 storing en herstel elektriciteit

     Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Alle dagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1 x 25A gratis gratis
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging > MS op aanvraag op aanvraag
     Werkdagen 08.00-20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 77,44 64,00
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 112,29 92,80
     Storingsmelding binneninstallatie 1 77,46 64,02
     Werkdagen 20.00-22:00 en zaterdagen 08.00 tot 20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 108,30 89,50
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 176,30 145,70
     Storingsmelding binneninstallatie 1 108,34 89,54
     Werkdagen 22.00-08.00, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 108,30 89,50
     Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 193,96 160,30
     Storingsmelding binneninstallatie 1 108,34 89,54
     Zegelverbreking Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17 45,60
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag op aanvraag

     1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie. De afnemer is i.v.m. het voorrijden toch een vergoeding verschuldigd. Als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding, worden er geen kosten in rekening gebracht.

     Tarieven storing en herstel

    • In onderstaande pdf staat een overzicht met daarin de tarieven voor het af- en weer aansluiten van aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het afsluiten van aansluitingen tot en met 3x80A kan uitsluitend door een energieleverancier worden aangevraagd. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene.

     Tarieven afsluiten en heraansluiten elektriciteit

    • Bij werkzaamheden door derden aan de aansluiting (bijvoorbeeld vervanging van een transformator), waarbij er geen wijziging is van de aansluitcategorie en aansluitconfiguratie.

     Inregeling beveiliging elektriciteit

    • Vrijschakelen elektriciteit

    • Tarieven 2016 meerlengte bij elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruikers

     Meerlengte Tarief per meter in € excl. btw
     groter dan 3 x 80 A t/m 100 kVA vanaf secundaire zijde transformator 45,00
     groter dan 100 kVA t/m 160 kVA vanaf secundaire zijde transformator 53,50
     groter dan 160 kVA t/m 630 kVA met LS-meting 111,90
     groter dan 630 kVA t/m 1 MVA met LS-meting 111,90
     groter dan 1 MVA t/m 2,0 MVA 111,90
     groter dan 2 MVA t/m 5,0 MVA 111,90
     groter dan 5 MVA t/m 10,0 MVA 187,00
     groter dan 10 MVA op aanvraag
     • A = ampère
     • LS-meting = meting aan de laagspanningszijde van de MS/LS-transformator
     • kVA = kilovoltampère (elektrisch vermogen)
     • MVA = megavoltampère (elektrisch vermogen)
     • De lengte van de kabel wordt berekend vanaf het dichtstbijzijnde aansluitpunt in het net tot de meteropstelling. Indien deze lengte meer is dan 25 meter, berekenen wij afzonderlijke kosten voor de meerlengte van de kabel volgens onderstaande tabel.
     • Deze tarieven zijn per meter en inclusief normaal graaf- en straatwerk.
     • Voor bijzondere constructies brengen wij extra kosten in rekening.
    • Capaciteitstarief voor huishoudelijke en zakelijke kleinverbruikers

     De totale periodieke netwerkkosten noemen we ook wel het capaciteitstarief. Ze worden gefactureerd op de factuur van uw energieleverancier. De netwerkkosten zijn opgebouwd uit 3 elementen:

     • De afzonderlijke periodieke tarieven voor de aansluiting.
     • Het transport van de energie.
     • De meetdiensten per aansluiting.

     De leverancier brengt dit tarief als één bedrag in rekening. De hoogte van de capaciteitstarieven zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

     Capaciteitstarieven 2016 voor kleinverbruikers

     Aansluiting Tarief in € per dag incl. btw Tarief in € per dag excl. btw Tarief in € per jaar incl. btw Tarief in € per jaar exc. btw
     Onbemeten 0,2407 0,1990 88,1291 72,8340
     t/m 10 m3/h (jaarverbruik minder dan 500 Nm3/jaar) 0,2923 0,2416 106,9949 88,4256
     t/m 10 m3/h (jaarverbruik 500 t/m 4000 m3/jaar) 0,4047 0,3345 148,1366 122,4270
     t/m 10 m3/h (jaarverbruik meer dan 4000 m3/jaar) 0,6294 0,5202 230,3757 190,3932
     groter dan 10 m3/h tot en met 16 m3/h 1,0689 0,8834 391,2225 323,3244
     groter dan 16 m3/h tot en met 25 m3/h 1,5221 1,2580 557,1178 460,4280
     groter dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h 2,6123 2,1590 956,1347 790,1940
     groter dan 25 m3/h tot en met 40 m3/h + EVHI 4,2984 3,5524 1.573,2158 1.300,1784

     Aansluit- en transporttarieven gas consumenten

    • Bij een nieuwe gasaansluiting wordt u, als dit mogelijk is, standaard aangesloten op het lage druk-gasnet (LD-net). Als dit niet mogelijk is, sluiten wij u aan op het hoge druk-gasnet (HD-net). Op beide netten ontvangt u bij aansluiting een standaard leverdruk van 30 mbar.

     Liander heeft geen aansluitplicht in gebieden waar een warmtenet aanwezig is of aangelegd gaat worden, of in gebieden waarin wij als netbeheerder niet op economische voorwaarden een gastransportnet kunnen realiseren, onderhouden of in werking kunnen hebben.

     Tarieven 2016 nieuwe gasaansluiting voor kleinverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitleiding.

     Gasmeter Capaciteit m3/h Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     G41 Max. 6 (max. 55 kW) 943,32 779,60
     G61 Max. 10 (max. 93 kW) 943,32 779,60
     G102 Vanaf 10 t/m 16 (max. 148 kW) 1.882,76 1.556,00
     G162 Vanaf 16 t/m 25 (max. 230 kW) 1.882,76 1.556,00
     G252 Vanaf 25 t/m 40 (max. 370 kW) 2.781,79 2.299,00

     In situaties waarbij sprake is van meer dan 25 meter aansluitleiding worden de kosten voor de meerlengte afzonderlijk in rekening gebracht.

     1  Onder andere voor gewone huishoudelijke aansluitingen.
     2 Onder andere voor kleinzakelijke aansluitingen.

     Aanvullende voorwaarden

    • Een tijdelijke aansluiting (geen bouwaansluiting) is een aansluiting die gebruikt wordt voor objecten die tijdelijk van de levering van gas moeten worden voorzien en waar geen permanente aansluiting nodig is. Bij een grotere leidinglengte betaalt u vanaf 25 m het meerlengtetarief per meter.

     Tarieven 2016 tijdelijke gasaansluiting voor kleinverbruikers

      

     Gasmeter Capaciteit in m3/h Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     G4 - G6 Max. 10 943,32 779,60
     G10 groter dan 10 t/m 16 1.882,76 1.556,00
     G16 groter dan 16 t/m 25 1.882,76 1.556,00
     G25 groter dan 25 t/m 40 2.781,79 2.299,00
     groter dan G25 meer dan 25 t/m 40 calculatie calculatie

     Brochure

    • Onderstaand vindt u de tarieven per type verzwaring. Zie ook de tarieven voor meerlengte gasaansluiting.

     Tarieven 2016 verzwaring gasaansluiting voor kleinverbruikers

     Type verzwaring Capaciteit in m3/h Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     G4 naar G6 max. 10 (max. 93 kW) 116,16 96,00
     G10 naar G16 max. 25 (max. 230 kW) 116,16 96,00
     G4/G6 naar G10 max. 16 (max. 148 kW) 1.882,76 1.556,00
     G4/G6 naar G16 max. 25 (max. 230 kW) 1.882,76 1.556,00
     G4/G6/G10/G16 naar G25 max. 40 (max. 370 kW) 2.781,79 2.299,00
     groter dan G25 meer dan 40 (meer dan 370 kW) calculatie calculatie
     Verzwaren naar ander netvlak calculatie calculatie

     1 Deze tarieven gelden alleen voor aansluitingen op het lagedruk-gasnet (maximaal 200 mbar).
     Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie. 

    • Tarieven 2016 verlichten gasaansluiting voor kleinverbruikers

     Type verlichting Tarief in €1 incl. btw Tarief in €1 excl. btw
     G6 naar G4 116,16 96,00
     G10 naar G4/G6 excl. aanpassing aansluitleiding 596,01 492,57
     G10 naar G4/G6 incl. aanpassing aansluitleiding 943,31 779,60
     G16 naar G4/G6 excl. aanpassing aansluitleiding 596,01 492,57
     G16 naar G4/G6 incl. aanpassing aansluitleiding 943,31 779,60
     G16 naar G10 116,16 96,00
     G25 naar G4/6/10/16 excl. aanpassing aansluitleiding 596,01 492,57
     G25 naar G4/G6 incl. aanpassing aansluitleiding 943,32 779,60
     G25 naar G10 incl. aanpassing aansluitleiding 1.882,76 1.556,00
     G25 naar G16 incl. aanpassing aansluitleiding 1.882,76 1.556,00

     1 Deze tarieven gelden alleen voor aansluitingen op het lagedruk-gasnet

    • Onderstaande tarieven gelden voor het verplaatsen van een bestaande gasaansluiting van type G4 t/m G25 op het lagedruknet en eventueel het type gasaansluiting verzwaren dan wel verlichten. Voor het verplaatsen van grotere aansluitingen en hogedrukaansluitingen kunt u een afzonderlijke offerte aanvragen.

     Tarieven 2016 voor verplaatsing gasaansluiting voor kleinverbruikers

      

     Type verplaatsing Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Gas verplaatsing gasaansluitingen op het lagedruknet Incl. btw Excl. btw
     Verplaatsen aansluitkast G4 t/m G25 binnen de bestaande meterkast 428,06 353,77
     Verplaatsen bestaande gasaansluiting G4 t/m G25 813,87 672,62
     Verplaatsen aansluitleiding G4 t/m G25 (perceel klant) incl. 25m 592,97 490,05
     Aansluitingen groter dan G25 Calculatie Calculatie
     Gas verplaatsing en verzwaring op het lagedruknet (zowel binnen de bestaande meterkast als daarbuiten) Incl. btw Excl. btw
     Van G4 naar G6 813,87 672,62
     Van G4/G6 naar G10 1.531,55 1.265,74
     Van G4/G6 naar G16 1.531,55 1.265,74
     Van G4/G6/G10/G16 naar G25 2.140,01 1.768,60
     Situatie > G25 Calculatie Calculatie
     Gas verplaatsing en verlichting op het lagedruknet (zowel binnen de bestaande meterkast als ook daarbuiten) Incl. btw Excl. btw
     Van G25/G16/G10/G6 naar G4 813,87 672,62
     Van G25/G16/G10 naar G6 813,87 672,62
     Van G25/G16 naar G10 1.148,52 949,19
     Van G25 naar G16 1.148,52 949,19
     Situatie > G25 Calculatie Calculatie
     Gas verplaatsing en verzwaring/verlichting op het hogedruknet Incl. btw Excl. btw
     Alle HD-aansluitingen Calculatie Calculatie
    • De werkzaamheden van Liander bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en in de meeste gevallen de leiding in de grond. Is verwijdering van de leiding niet mogelijk? Dan laat Liander deze gasloos achter.

     Tarieven 2016 verwijdering gasaansluiting voor kleinverbruikers

     Type verwijdering1 (standaard - , bouw- en tijdelijke aansluitingen) Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Regulier verwijderen t/m G25 laagbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 605,00 500,00
     Regulier verwijderen t/m G25 hoogbouw (uitvoering na 10 werkdagen) 305,10 252,15
     Toeslag bij versneld verwijderen t/m G25 (tussen 1 en 10 werkdagen) 121,00 100,00
     Toeslag bij spoedverwijdering t/m G25 (dezelfde werkdag) 242,00 200,00
     Al gesloopt, eventuele schade op aanvraag op aanvraag

     1 Tarief geldt per adres voor het verwijderen van individuele lagedruk-gasaansluitingen (t/m 200 mbar), aangesloten op het lagedruk gasnet van Liander, waarbij Liander ook de meetdienst verzorgt. Indien het een gasaansluiting betreft op het hogedruk gasnet van Liander en/of de meetdienst wordt verzorgd door een ander meetbedrijf dan Liander, dan krijgt u een afzonderlijke offerte aangeboden. Indien de aansluiting en de meter reeds zijn verwijderd, dan zijn wij genoodzaakt om de geleden schade in rekening te brengen. Eventuele kosten bij het aantreffen van vervuilde grond worden afzonderlijk in rekening gebracht.

     Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie.

     Aanvullende voorwaarden

    • Tarieven 2016 storing en herstel gas

     Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Alle dagen Storingsmelding en verhelpen storing gratis gratis
     Werkdagen 08.00-20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 77,44 64,00
     Werkdagen 20.00-22.00 uur en zaterdagen 08.00 tot 20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30 89,50
     Werkdagen 22.00-08.00 uur, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30 89,50

     Tarieven 2016 voor herstel zegelverbreking

     Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17 45,60
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag op aanvraag

     1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie. De afnemer is voor het monteursbezoek toch een vergoeding verschuldigd in verband met het voorrijden. Als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding, worden er geen kosten in rekening gebracht.

     Tarieven storing en herstel

    • In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het af- en heraansluiten van aansluitingen op het gasnet. Het afsluiten van aansluitingen t/m 40 Nm3/h kan uitsluitend via een energieleverancier worden aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene. Let op! De afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

     Afsluiten en heraansluiten gas

    • Tarieven 2016 meerlengte voor kleinverbruikers

     Gasmeter Capaciteit aansluiting Tarief per meter in € incl. btw Tarief per meter in € excl. btw
     G4 - G6 max. 10 Nm3/h 36,54 30,20
     G10 -G25 groter dan 10 - 40 Nm3/h 43,68 36,10

     Aanvullende voorwaarden meerlengte aansluitleiding 2016

     • De lengte van de aansluitleiding wordt berekend vanaf de meteropstelling, via de invoerbuis tot aan de distributiegasleiding.
     • Als deze lengte meer is dan 25 meter berekenen wij afzonderlijke kosten voor meerlengte van de gasleiding volgens 'meerlengte tarieven'.
     • Deze tarieven zijn per meter inclusief normaal graaf- en straatwerk. Voor bijzondere constructies brengen wij extra kosten in rekening.
    • Onder het uitvoeren van een metercontrole wordt verstaan dat u laat onderzoeken of uw gasmeter op een juiste manier meet. Indien uit het onderzoek blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. Indien uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan worden de kosten voor de metercontrole bij u in rekening gebracht op basis van onderstaande tarieven:

     Tarieven 2016 metercontrole

     Keuze controle 1 Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Interne controle 2 t/m G16 373,89 309,00
     Interne controle G25 565,46 467,32
     Externe controle t/m G16 716,44 592,10
     Externe controle 3 G25 740,23 611,76

     1 Meterijking via Liander is alleen mogelijk indien het een meter van Liander betreft. 
     2 De meter wordt afgenomen (en vervangen) en gecontroleerd bij het ijklaboratorium van Liander (ijkbevoegd en ISO gecertificeerd). 
     3 De meter wordt afgenomen (en vervangen) en gecontroleerd bij een gecertificeerde ijkbevoegde externe partij in Nederland.

    • De tarieven voor het wijzigen van uw meter voor grootverbruikers verstrekt Liander op aanvraag. De tarieven voor kleinverbruikers zijn:

     Tarieven 2016 voor metervervanging

     Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Meterwisseling1 67,76 56,00

     1 Een aanvraag voor dubbeltarief kunt u bij uw energieleverancier doen. 

    • Periodieke tarieven zijn de periodiek terugkerende kosten voor het beheer en onderhoud van een aansluiting en het transport van energie naar uw bedrijf.

     Voor grootzakelijke klanten onderscheiden we de volgende netwerkkosten:

    • Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3 (n)/uur en zonder telemetriemeting op basis van uuruitlezing.

     Voor een aansluiting op het gasnet betaalt u een vast bedrag per maand voor het instandhouden van de aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel ‘vastrecht aansluiting’ genoemd). Het tarief is afhankelijk van de capaciteit van uw gasmeter.

     Aansluitdienst 2016 voor profielgrootverbruikers

     Type meter1 Capaciteit in Nm3/h Tarief Aansluitpunt per maand in € exc. btw Tarief Rest van de aansluiting per maand in € exc. btw Totaal
     G40 groter dan 40 t/m 65 6,08 11,01 17,09
     G65 groter dan 65 t/m 100 8,84 18,40 27,24
     G100 groter dan 100 t/m 160 17,07 33,72 50,79
     G160 groter dan 160 t/m 250 17,07 47,68 64,75
     G250 groter dan 250 t/m 400 17,07 76,69 93,76
     G400 groter dan 400 t/m 650 20,42 107,47 127,89
     G650 groter dan 650 t/m 1000 20,42 154,91 175,33

     1 De capaciteit van uw gasaansluiting is afhankelijk van het type meter dat u heeft en de druk waarin uw gasverbruik wordt gemeten. Als u bent aangesloten op het hogedruknet (groter dan 200 millibar) én uw gasverbruik wordt gemeten in de hogedruk, geldt voor de aansluit- en transportdienst een hoger tarief dan volgens de tabel.
     2 Definitie Normaal kubieke meter gas Nm3: De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0 o C) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’).  

    • Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een gas aansluitcapaciteit groter dan 40 Nm3/uur met telemetrie meting op basis van uuruitlezing.

     Voor een aansluiting op het gasnet betaalt u een vast bedrag per maand voor het instandhouden van de aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel ‘vastrecht aansluiting’ genoemd). Het tarief is afhankelijk van de capaciteit van uw gasmeter.

     Tarieven 2016 aansluitdienst voor telemetrie grootverbruikers

     Type meter1 Capaciteit in Nm3/h Tarief Aansluitpunt in € per maand excl. btw Tarief rest van de aansluiting in € per maand excl. btw Totaal in € excl. btw
     G40 groter dan 40 t/m 65 6,08 11,01 17,09
     G65 groter dan 65 t/m 100 8,84 18,40 27,24
     G100 groter dan 100 t/m 160 17,07 33,72 50,79
     G160 groter dan 160 t/m 250 17,07 47,68 64,75
     G250 groter dan 250 t/m 400 17,07 76,69 93,76
     G400 groter dan 400 t/m 650 20,42 107,47 127,89
     G650 groter dan 650 t/m 1000 20,42 154,91 175,33
     G1000 groter dan 1000 t/m 1600 20,42 193,64 214,06
     G1600 groter dan 1600 t/m 2500 20,42 251,22 271,64
     G2500 groter dan 2500 20,42 378,40 398,82
     groter dan G4000 groter dan 4000 20,42 378,40 398,82
    • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een aansluitcapaciteit groter dan 40 Nm3/uur en zonder telemetriemeting op basis van uuruitlezing.

     Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van gas naar uw bedrijf of instelling. Het transporttarief bestaat uit twee delen: vastrecht transport en een vergoeding die afhankelijk is van de capaciteit van de aansluiting.

     Transportdienst tarieven 2016 voor profielgrootverbruikers

     Vastrecht transport Tarief per maand in € excl. btw
     Per aansluiting 1,50

      

     Transporttarieven 2016 voor profielgrootverbruikers

     Afnemersgroep1 Capaciteit in Nm3/h Tarief per maand in € excl. btw
     G40 groter dan 40 t/m 65 75,60
     G65 groter dan 65 t/m 100 122,85
     G100 groter dan 100 t/m 160 189,00
     G160 groter dan 160 t/m 250 302,40
     G250 en groter groter dan 250 472,50

     1 De capaciteit van uw gasaansluiting is afhankelijk van het type meter dat u heeft en de druk waarin uw gasverbruik wordt gemeten. Als u bent aangesloten op het hogedruknet (groter dan 200 millibar) én uw gasverbruik wordt gemeten in de hogedruk, geldt voor de aansluit- en transportdienst een hoger tarief dan volgens de tabel.
     2 Definitie Normaal kubieke meter gas Nm3: De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0 o C) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’). 

      

    • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een aansluitcapaciteit groter dan 40 Nm3/uur 1 met telemetriemeting op basis van uuruitlezing.

     Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van gas naar uw bedrijf of instelling. Het transporttarief bestaat uit twee delen, een vast en variabel deel. Het vastrecht transport is een vast bedrag per maand. Het variabele deel wordt maandelijks berekend op basis van de totale omvang van de gecontracteerde transportcapaciteit.

     Transportdienst tarieven 2016 voor telemetrie grootverbruikers

     Het transport van gas vindt plaats onder hoge of lagedruk. Voor beide drukniveaus zijn afzonderlijke tarieven vastgesteld.

     De gecontracteerde transportcapaciteit wordt vastgesteld per aansluiting (EAN-code). Bij overschrijding van de gecontracteerde transportcapaciteit wordt de overschrijding van de contractwaarde in rekening gebracht tegen hetzelfde tarief dat voor de gecontracteerde transportcapaciteit geldt, met terugwerkende kracht tot 1 januari van het kalenderjaar.

     Vastrecht transport Tarief in € per maand excl. btw
     Per aansluiting 57,00
     Gecontracteerde capaciteit Per Nm3/h in € per maand excl. btw
     Hoge druk 1,35
     Lage druk 1,35

     Aanpassing gecontracteerde transportcapaciteit

     Uw gecontracteerde transportcapaciteit geldt voor onbepaalde tijd. Op schriftelijk verzoek wordt uw gecontracteerde capaciteit aangepast, indien:

     • U verzoekt om verhoging van de gecontracteerde transportcapaciteit na minimaal 12 maanden na een eerdere verlaging.
     • U verzoekt om verlaging van de gecontracteerde transportcapaciteit na minimaal 12 maanden na een eerdere verhoging.
     • Liander op de gewenste termijn over voldoende transport capaciteit kan beschikken.
     • U bereid bent een door Liander vast te stellen bijdrage te betalen voor de aanpassing van de transportcapaciteit in het netwerk van Liander, die wordt uitgevoerd op een door haar aangegeven redelijke termijn.

     Een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit is van kracht met ingang van de maand volgend op de instemming met en uitvoering van het verzoek door Liander.

     Overschrijding gecontracteerde transportcapaciteit
     Overschrijding betekent dat de gemeten transportcapaciteit hoger is dan de gecontracteerde transportcapaciteit (de contractwaarde). Het verschil bepaalt de overschrijding.

     Het tarief voor overschrijding 2 van de contractwaarde bestaat uit twee delen; het tarief voor de maand waarin zich de overschrijding heeft voorgedaan en het tarief voor de in het betreffende kalenderjaar nog resterende maanden.

     Indien zich in hetzelfde kalenderjaar opvolgende overschrijdingen voordoen, wordt alleen een aanvullend tarief in rekening gebracht indien de opvolgende overschrijdingen hoger zijn geweest dan de voorgaande. In dat geval dient als uitgangspunt voor de aanvullende berekening het verschil tussen de opvolgende overschrijding minus de eerste overschrijding, die aanleiding was voor het heffen van een tarief voor overschrijding van de contractwaarde. Een verhoging van de gecontracteerde transportcapaciteit heeft geen terugwerkende invloed op het in rekening gebrachte tarief.

     Berekening van het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de maand van overschrijding:

     • Het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de maand van overschrijding wordt bepaald door de overschrijding te vermenigvuldigen met het aantal kalendermaanden vanaf 1 januari tot en met de maand van de overschrijding. Het product wordt vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde transporttarief per Nm3 per uur (hogedruk of lagedruk).
     • Indien zich een overschrijding voordoet na een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit in hetzelfde kalenderjaar, dan wordt het tarief voor overschrijding van de contractwaarde berekend vanaf het van kracht worden van deze nieuwe gecontracteerde transportcapaciteit.

     Berekening van het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de nog resterende maanden van het kalenderjaar:

     • Het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de nog resterende maanden van het kalenderjaar wordt bepaald door de zich voorgedane overschrijding maandelijks te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde transporttarief per Nm3 per uur.
     • Indien in een kalenderjaar de aansluiting wordt afgesloten door uw opzegging overeenkomstig de voorwaarden, wordt het tarief voor overschrijding van de contractwaarde toegepast tot en met de maand van afsluiting.
     • Indien in een kalenderjaar de gecontracteerde capaciteit is verlaagd na een overschrijding, wordt het tarief voor overschrijding van de contractwaarde blijvend in rekening gebracht voor de resterende kalendermaanden.

     1 Definitie Normaal kubieke meter gas Nm3: De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0oC) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’).
     2 Het tarief voor de overschrijding is gelijk aan het tarief voor de gecontracteerde transportcapaciteit.               

     Gebruik gas voor tuinbouwdoeleinden

    • Voor een nieuwe standaardaansluiting op het gasnet geldt een eenmalig aansluittarief. Het tarief is afhankelijk van de grootte van de aansluiting, de doorlaatcapaciteit van de gasmeter en de netdruk bij de aansluiting:

     • Bij een aansluitcapaciteit kleiner dan 100 Nm3/h maakt Liander een aansluiting op het lage druk-net (LD-net).
     • Bij een aansluitcapaciteit van boven de 160 Nm3/h maakt Liander een aansluiting op het hoge druk-net (HD-net).
     • Voor aansluitingen vanaf 100 t/m 160 Nm3/h is het afhankelijk van de betreffende situatie of de aansluiting op het LD-net of het HD-net wordt gemaakt.

     Aansluitingen op het HD-net met een aansluitcapaciteit kleiner dan 100 Nm3/h maken wij alleen als er in de omgeving geen LD-net beschikbaar is. 

     Tarieven 2016 nieuwe lage-druk gasaansluiting voor grootverbruikers

     Gasmeter Capaciteit in Nm3/h Tarief Aansluitpunt in € excl. btw Tarief rest van de aansluiting in € excl. btw Totaal in € excl. btw
     G40 groter dan 40 t/m 65 2.422,00 1.443,00 3.865,00
     G65 groter dan 65 t/m 100 2.422,00 1.443,00 3.865,00
     G100* groter dan 100 t/m 160 4,143,00 3.458,00 7.601,00

      

     Tarieven 2016 nieuwe hoge-druk gasaansluiting voor grootverbruikers

     Gasmeter Capaciteit in Nm3/h Tarief Aansluitpunt in € excl. btw Tarief rest van de aansluiting in € excl. btw Totaal in € excl. btw
     G40 groter dan 40 t/m 65 2.422,00 12.930,00 15.352,00
     G65 groter dan 65 t/m 100 2.422,00 12.930,00 15.352,00
     G100 groter dan 100 t/m 160 4.143,00 14.032,00 18.175,00
     G160 groter dan 160 t/m 250 4.143,00 15.636,00 19.779,00
     G250 groter dan 250 t/m 400 4143,00 16.287,00 20.430,00
     G400 groter dan 400 t/m 650 4.948,00 op aanvraag op aanvraag
     G650 groter dan 650 t/m 1000 4.948,00 op aanvraag op aanvraag
     G1000 groter dan 1000 t/m 1600 4.948,00 op aanvraag op aanvraag
     G1600 groter dan 1600 t/m 2500 4.948,00 op aanvraag op aanvraag
     G2500 groter dan 2500 4.948,00 op aanvraag op aanvraag
     groter dan G4000 groter dan 4000 4.948,00 op aanvraag op aanvraag
     [/div]
    • Bij verplaatsingen of wijzigingen van de gasaansluiting maken wij een afzonderlijke calculatie. Facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke kosten. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'advies en offerte'

    • De kosten voor het verwijderen van uw gasaansluiting hangen af van het type gasmeter dat u heeft en de nominale gasdruk van de aansluiting. Bij het verwijderen van uw gasaansluiting koppelen wij deze los van het gasnet. De aansluiting wordt dus niet verwijderd, maar blijft drukloos achter. De gasmeter wordt wel in zijn geheel weggehaald.

     Tarieven 2016 verwijdering gasaansluiting voor grootverbruikers

     Gasmeter Capaciteit in Nm3/h Tarief in € excl. btw
     G40 t/m G65 lage druk (aansluitpunt + klantinstallatie) Vanaf 40 t/m 100 1.609,00
     G100 lage druk (aansluitpunt + klantinstallatie) Vanaf 100 t/m 160 1.609,00
     >G100 (aansluitpunt + klantinstallatie) Vanaf 160 1.609,00
     Lage druk aansluitleidingen G40 en groter (tarief per meter) 57,10

      1 Tarief geldt per adres voor het verwijderen van individuele lagedruk-gasaansluitingen (t/m 200mbar), aangesloten op het lagedruk gasnet van Liander, waarbij Liander ook de meetdienst verzorgt. Indien het een gasaansluiting betreft op het hogedruk gasnet van Liander en/of de meetdienst wordt verzorgd door een ander meetbedrijf dan Liander, vraag dan een offerte aan via het formulier 'advies en offerte'. Het tarief geldt alleen als er geen vervuilde grond aanwezig is. Als dit wel het geval is, worden er werkelijke kosten in rekening gebracht.

     Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie.

     Afsluiten energieaansluiting

     • Elektriciteit: onze monteurs verwijderen de hoofdzekeringen en verzegelen de aansluiting. De aansluiting blijft verder intact.
     • Gas: onze monteurs onderbreken het gastransport via de hoofdkraan en verzegelen de aansluiting. De aansluiting blijft verder intact.

     Medegebruik: Er is sprake van medegebruik als Liander van uw bouwkundige ruimte (transformatorstation) gebruik maakt voor de elektriciteitsvoorziening van het omliggende gebied.

    • Tarieven 2016 storing en herstel gas

     Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Alle dagen Storingsmelding en verhelpen storing gratis gratis
     Werkdagen 08.00-20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 77,44 64,00
     Werkdagen 20.00-22.00 uur en zaterdagen 08.00 tot 20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30 89,50
     Werkdagen 22.00-08.00 uur, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30 89,50

     Tarieven 2016 voor herstel zegelverbreking

     Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17 45,60
     Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag op aanvraag

     1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie. De afnemer is voor het monteursbezoek toch een vergoeding verschuldigd in verband met het voorrijden. Als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding, worden er geen kosten in rekening gebracht. 

     Storing en herstel

    • In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het af- en weer aansluiten van aansluitingen op het gasnet. Het afsluiten van aansluitingen t/m 40 Nm3/h kan uitsluitend door een energieleverancier worden aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene.

     Afsluiten en heraansluiten gas