Levertijden mogelijk onder druk

Levertijden

Uw aanvraag voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting voor elektriciteit of gas realiseert Liander uiteraard zo snel mogelijk. Het liefst op het door u gewenste moment. In de afgelopen maanden merkten wij echter dat het steeds ingewikkelder wordt om aan de planning van onze klanten te voldoen. Dat vinden wij erg vervelend.

Dat we uw planning mogelijk niet halen, heeft twee oorzaken:

 • We zien een forse toename van het aantal aanvragen voor een aansluiting. Dit komt door een aantrekkende economie en meer vragen op het gebied van duurzame energie (zonne- en windenergie);
 • We hebben een tekort aan gekwalificeerd personeel, net als veel andere bedrijven in Nederland. Er staan bij Liander ruim 100 vacatures open voor technische functies.

Deel uw wensen vroegtijdig met ons

Hoe eerder Liander op de hoogte is van uw wensen, hoe meer ruimte er is voor de juiste afstemming. Weet u bijvoorbeeld een half jaar van tevoren al wat u van plan bent? Vraag dan zo vroeg mogelijk via mijnaansluiting.nl een aansluiting aan. Wij zoeken graag samen met u naar passende oplossingen. Uiteraard stellen wij alles in het werk om uw planning te realiseren, maar de realiteit is dat dit niet altijd lukt. Onze excuses daarvoor!

Misschien heeft u een zakelijk contact met een projectmanager bij Liander. In dat geval informeert u uw projectmanager zo vroeg mogelijk over uw plannen.

Liander werkt aan oplossingen voor de lange termijn

Uiteraard werkt Liander hard aan oplossingen voor de lange termijn.

 • Zo zijn wij in gesprek met aannemers in het land om meer werkzaamheden door hen uit te laten voeren;
 • Onze eigen werkprocessen proberen wij slimmer in te richten zonder dat daarbij de veiligheid van onze mensen in het geding komt;
 • En op het gebied van nieuwe medewerkers zetten wij alles op alles om mensen op te leiden en bij- of om te scholen. 

Veelgestelde vragen over de levertijden

 • Het herstel van de economie en de bijbehorende vraagstijging is sneller gegaan dan wij dachten. In combinatie met de toegenomen aandacht voor duurzame energie-opwek is het aantal aanvragen in sommige gebieden met meer dan 50 procent toegenomen. Daarnaast is er ook een tekort aan geschikt technisch personeel. Niet alleen bij Liander, het is een vraagstuk waar veel technische bedrijven mee kampen. Op korte termijn is daar geen oplossing voor.

 • Wij vinden het erg vervelend als Liander niet aan de gewenste planning kan voldoen. En het is nog vervelender als u hierdoor schade ondervindt. Wij gaan hierover graag met u in gesprek om te kijken naar passende oplossingen. Bent u een zakelijke klant? Neem hiervoor dan contact op met uw projectmanager. Bent u een particulier of vraagt u een kleinverbruikaansluiting aan? Neem dan contact op met de aannemer die bij u het werk uitvoert. Deze kunt u vinden via het statusoverzicht in mijnaansluiting.nl

 • Onze verwachting is dat klanten in ieder geval het komende jaar hinder kunnen ondervinden van deze problematiek. Liander neemt intussen diverse maatregelen om planningen naar tevredenheid uit te voeren.

 • De grootste knelpunten zien wij in de regio’s Amsterdam, Noord-Holland en de Flevopolder. Naarmate de problematiek langer duurt kan ook in andere delen van ons verzorgingsgebied de levertijd steeds meer onder druk komen staan.

 • Om de leveringsbetrouwbaarheid te garanderen, maakt Liander afwegingen in het realiseren van de werkzaamheden. Zo kunnen grootschalige renovaties van elektriciteits- of gasnetten effect hebben op de planning van individuele vragen van klanten. We overleggen hierover ook altijd met betrokken klanten en gemeenten.

 • Dat is niet de verwachting. Liander doet er alles aan om een ongestoorde levering van gas en elektriciteit te bieden.