Marktconsultatie in Amsterdam-West

Marktconsultatie in Amsterdam-West

In Amsterdam gaat er de komende jaren veel gebeuren. Door verschillende ontwikkelingen op het gebied van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de warmtetransitie ontstaat er een grote opgave voor het energiesysteem in Amsterdam. Daarom verkent Liander samen met gemeente Amsterdam de mogelijkheden die de markt te bieden heeft op het gebied van toepassingen voor een flexibel en efficiënt elektriciteitsnet. Dit doen we in de vorm van een marktconsultatie. 

Met deze marktconsultatie verwachten Liander en gemeente Amsterdam een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van flex-oplossingen. Onder flex-oplossingen verstaan we: oplossingen die bijdragen aan een efficiënt energiesysteem door het optimaliseren van vraag en aanbod zodat de gevraagde transportcapaciteit op het net wordt gereduceerd. Door gebruik te maken van deze slimme oplossingen voorkomen we onnodige en kostbare netuitbreidingen en mogelijke knelpunten op het net. Op deze manier streeft Liander er naar om meer klanten sneller van capaciteit te voorzien. 

Resultaten marktconsultatie

Een grote diversiteit aan oplossingsmogelijkheden voor het vermogenstekort in Amsterdam-West. Dat was het resultaat van alle inschrijvingen. Het opslaan/bufferen van energie wordt als voornaamste optie gezien. Het type en de vorm van opslag verschilt sterk van elkaar, zo laten marktpartijen zien. Het samenbrengen van vraag en aanbod binnen een platform zou ook een goede optie kunnen zijn voor het reduceren van het gevraagde piekvermogen.

De kwaliteit van de inzendingen is hoog en het detailniveau is positief ontvangen. Uit het aantal inzendingen blijkt dat het onderwerp aanspreekt en het vraagstuk wordt gezien als een uitdaging waarin de markt graag meedenkt en mee aan de slag wilt.

Gemeente Amsterdam en Liander bekijken óf en in welke vorm er een vervolg gegeven wordt aan de resultaten van de marktconsultatie. Via deze website volgt hierover meer informatie.

Transportschaarste

Het is druk op het elektriciteitsnet. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. 

Achtergrond

  • In Amsterdam-West zijn er ook veel ontwikkelingen op het gebied van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de warmtetransitie. De industriële groei vindt plaats dicht bij een verstedelijkt gebied waardoor er weinig ruimte is voor infrastructuur. Doordat we de groeiende vraag nu al zien aankomen, stellen we alles in het werk om het elektriciteitsnet tijdig te verzwaren. Dit betekent meer en dikkere kabels in de grond en nieuwe verdeelstations voor elektriciteit. Het realiseren hiervan duurt over het algemeen jaren. Daarom kijken we ook naar alternatieve slimme oplossingen. 

  • We zien een reële kans om de uitdaging van groeiende vraag naar elektriciteit samen met de markt aan te gaan. Door slimme oplossingen toe te passen in het net, kunnen we enerzijds tijd winnen terwijl het net verzwaard wordt en kunnen we anderzijds structureel slimmer met het net omgaan. Op die manier ontstaat er gedeelde verantwoordelijkheid. Door slimme oplossingen toe te passen, hoeven we minder elektriciteitsnet uit te breiden. Daarmee besparen we maatschappelijk geld. Bijkomend positief effect is dat we minder ruimte van de stad moeten gebruiken voor het energienet en is er minder overlast door werkzaamheden.