Marktconsultatie in Amsterdam-West

Marktconsultatie in Amsterdam-West

In Amsterdam gaat er de komende jaren veel gebeuren. Door verschillende ontwikkelingen op het gebied van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de warmtetransitie ontstaat er een grote opgave voor het energiesysteem in Amsterdam. Daarom verkent Liander samen met gemeente Amsterdam de mogelijkheden die de markt te bieden heeft op het gebied van toepassingen voor een flexibel en efficiënt elektriciteitsnet. Dit doen we in de vorm van een marktconsultatie. 

Met deze marktconsultatie verwachten Liander en gemeente Amsterdam een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van flex-oplossingen. Onder flex-oplossingen verstaan we: oplossingen die bijdragen aan een efficiënt energiesysteem door het optimaliseren van vraag en aanbod zodat de gevraagde transportcapaciteit op het net wordt gereduceerd. Door gebruik te maken van deze slimme oplossingen voorkomen we onnodige en kostbare netuitbreidingen en mogelijke knelpunten op het net. Op deze manier streeft Liander er naar om meer klanten sneller van capaciteit te voorzien. 

Inschrijven

Meer informatie over de marktconsultatie, de inschrijfprocedure en direct inschrijven.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst op 28 april van 16.00 - 17.30 uur volgt meer informatie over de marktconsultatie en is er ruimte om vragen te stellen.

Achtergrond

  • In Amsterdam-West zijn er ook veel ontwikkelingen op het gebied van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de warmtetransitie. De industriële groei vindt plaats dicht bij een verstedelijkt gebied waardoor er weinig ruimte is voor infrastructuur. Doordat we de groeiende vraag nu al zien aankomen, stellen we alles in het werk om het elektriciteitsnet tijdig te verzwaren. Dit betekent meer en dikkere kabels in de grond en nieuwe verdeelstations voor elektriciteit. Het realiseren hiervan duurt over het algemeen jaren. Daarom kijken we ook naar alternatieve slimme oplossingen. 

  • We zien een reële kans om de uitdaging van groeiende vraag naar elektriciteit samen met de markt aan te gaan. Door slimme oplossingen toe te passen in het net, kunnen we enerzijds tijd winnen terwijl het net verzwaard wordt en kunnen we anderzijds structureel slimmer met het net omgaan. Op die manier ontstaat er gedeelde verantwoordelijkheid. Door slimme oplossingen toe te passen, hoeven we minder elektriciteitsnet uit te breiden. Daarmee besparen we maatschappelijk geld. Bijkomend positief effect is dat we minder ruimte van de stad moeten gebruiken voor het energienet en is er minder overlast door werkzaamheden. 

  • Wat deze marktconsultatie uniek maakt is dat Liander en gemeente Amsterdam marktpartijen uitnodigen om mee te denken over de grote opgave in Amsterdam-West, op een moment dat er nog voldoende ruimte is op het net. Hiermee inventariseren we nu al of we in de toekomst met marktpartijen flex-oplossingen kunnen inzetten. Daarnaast gebruiken we dit vraagstuk om te onderzoeken of dit soort marktconsultaties ook elders in ons verzorgingsgebied uitgezet kunnen worden.  

  • De groei van de stad, de energietransitie en datacenters zorgen er voor dat de belasting van het elektriciteitsnet in Amsterdam tot 2050 groeit met een factor 3 tot 4,5. Dat blijkt uit de Themastudie Elektriciteitsvoorziening Amsterdam (TSA). Om een toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening te realiseren, werken de Gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander nauw samen. Naast de nodige uitbreiding van het elektriciteitsnet zijn innovatieve oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken wenselijk. Met slimme oplossingen kunnen onnodige, kostbare uitbreidingen van het elektriciteitsnet beperkt worden en voorkomen we zo mogeljik knelpunten op het net. Uit de Themastudie Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2.0 blijkt onder meer dat flexibiliteit, het beter afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit gedurende de dag, de belasting van het net in Amsterdam kan verminderen met maximaal 30% waardoor er minder uitbreiding nodig is en minder snel knelpunten ontstaan.