Liander breidt elektriciteitsnet in Leeuwarden uit

netontwikkelingen Leeuwarden

De vraag naar energie en het opwekken van energie in en rondom Leeuwarden neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet uitbreiden. De uitbreiding maakt economische ontwikkelingen en energietransitie in dit gebied mogelijk. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende netuitbreidingen die wij in en rond Leeuwarden uitvoeren. Deze projecten zijn niet van elkaar afhankelijk en kunnen gelijktijdig lopen.

Liander gaat het elektriciteitsnet rond Leeuwerden uitbreiden door een nieuw onderstation te bouwen. Als dit onderstation in gebruik genomen wordt, kunnen er klanten aangesloten worden op dit nieuwe station waardoor er ook weer ruimte ontstaat bij de andere twee stations Schenkenschans en Leeuwarden.

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen? Status
November 2020 - eind 2021 
  • Geschikte lokatie voor het nieuwe onderstation vinden

In uitvoering
Begin 2026
  • Mogelijke start bouw nieuw onderstation
Gepland
Medio 2022
  • Aanleg 10 kV ringverbinding vanuit Schenkenschans OS 10 kV
Gepland
Tussen 2022 en 2024
  • Aanleg 10 kV ringverbinding vanuit Leeuwarden OS 10 kV
Nog niet gepland
Eind 2026
  • Bouw nieuw onderstation gereed
Gepland

Het gebied

Vooral het westen, maar ook aan de het zuid-oosten, van Leeuwarden is er een tekort aan transportcapaciteit. Dit heeft momenteel gevolgen voor het beoogde nieuwe industrieterrein de Zwette 6 en nieuw te bouwen grootverbruikers in de nieuwe wijk Middelsee aan de zuidkant van de stad.

Hier werkt Liander in Leeuwarden

  • Een groot deel van de ontwikkelingen zoals het stadion, de woonwijk en het industrieterrein komen ten westen van Leeuwarden. Om te voorkomen dat er kabeltracés gelegd moeten worden door de stad Leeuwarden is het nodig het station nabij deze ontwikkelingen te bouwen.
    Samen met gemeente Leeuwarden zijn we in gespek met landelijk netbeheerder Tennet voor de realisatie van het extra onderstation voor 160MWatt vermogen.

  • Om te zorgen dat we zo snel mogelijk bedrijven aan kunnen sluiten, hebben we een 'staartverbinding' gemaakt. De werkzaamheden voor deze verbinding zijn medio 2023 gereed waarna het net klaar is voor de toekomst. Over eventuele hinder tijdens de werkzaamheden ontvangen omwonenden vooraf bericht.

  • Om te zorgen dat we zo snel mogelijk bedrijven aan kunnen sluiten, maken we een nieuwe 10kV ring. De werkzaamheden voor deze verbinding worden nog gepland. Als de werkzaamheden gereed zijn, is het net klaar voor de toekomst. Over eventuele hinder tijdens de werkzaamheden ontvangen omwonenden vooraf bericht.

Veelgestelde vragen