Nieuwe elektriciteitskabels deel centrum Harderwijk

Werkzaamheden centrum Harderwijk

In het historische centrum van Harderwijk vervangt Liander oude elektriciteitskabels. Ook de installatie van een oud schakelstation wordt gemoderniseerd. Zo houden we het elektriciteitsnet betrouwbaar en veilig.

(2-2-2021) Let op! In verband met de livestream van de begrafenis van een prominente Harderwijker voeren we vandaag geen montagewerkzaamheden uit. Hiervoor zou de stroom onderbroken moeten worden, waardoor omwonenden de livestream niet meer kunnen volgen. We voeren deze werkzaamheden op 3 febuari uit. Dit wijkt dus af van de eerdere communicatie. Deze aanpassing hebben we op korte termijn niet via een brief kunnen communiceren. Onze excuses hiervoor. We proberen de spanningsonderbrekeningen te beperken tot maximaal 4 uur.

Planning Wat gaat Liander doen?
18 januari 2021 - eind februari 2021 

We vervangen oude elektriciteitskabels in Harderwijk centrum en vernieuwen de installatie van een schakelstation.

We leggen nieuwe elektriciteitskabels aan in de Grote Oosterwijck ter hoogte van huisnummers 2 t/m 14 en 3 t/m 13

In de Grote Oosterwijck vervangen we de installatie van het schakelstation.

Deel centrum Harderwijk krijgt nieuwe elektriciteitskabels

In de Grote Oosterwijck staat een schakelstation waarvan de installatie aan vervanging toe is. Tijdens de werkzaamheden vervangt Liander niet alleen de behuizing van dit station maar ook de er naar toe. Het gaat om de vervanging van een kabel over ongeveer 100 meter die Liander aanlegt in de nauwe straat. Aannemer Visser & Smit Hanab voert de werkzaamheden uit.

Grote Oosterwijck afgesloten voor verkeer

Omdat de werkzaamheden plaats vinden in de nauwe Grote Oosterwijck, wordt deze straat voor al het verkeer afgesloten. De gemeente Harderwijk heeft een omleiding ingesteld. Als bewoner van deze straat kunt u nog wel uw woning of bedrijfspand bereiken. Liander legt planken over de opgebroken weggedeelten.

Archeologen aanwezig bij de graafwerkzaamheden

Bij de graafwerkzaamheden zijn archeologen aanwezig van de Archeologische Dienst Noord-Veluwe. Zodra er bij de werkzaamheden oude resten worden gevonden, legt Liander de werkzaamheden stil. Om die reden kunnen wij geen opleveringsdatum noemen. We streven er naar om eind februari de werkzaamheden af te kunnen ronden.

Tijdens de werkzaamheden kunt u overlast ervaren

Omdat het schakelstation wordt vervangen, plaatst Liander een tijdelijk schakelstation in de vorm van een container. Dit tijdelijke station maakt geen lawaai, bovendien is er geen stankoverlast. U kunt wel overlast ervaren van de aanwezigheid van deze container. De vervanging van de kabel gebeurt door een bestuurde boring. Daarvoor gebruiken we 2 dagen een zandzuiger. Hiervan ondervindt u mogelijk wel geluidsoverlast.

Tijdens de werkzaamheden is er korte tijd geen elektriciteit

Als we de oude elektriciteitskabels vervangen, is het nodig dat we de elektriciteit twee maal tijdelijk afsluiten. Geldt dit voor u? Dan krijgt u ongeveer vijf dagen van tevoren een brief van ons. Daarin vindt u de datum en het tijdstip van de onderbreking.

Vragen

Heeft u nog vragen over de voorbereiding of de planning? Neem dan gerust contact op met Technisch Klant Contact van Liander, op 088 - 542 63 23 (ook bereikbaar buiten kantooruren).