Inzet 'vluchtstrook' Haarlemmermeer

Inzet 'vluchtstrook' Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer laat een zeer sterke groei zien. De regio is populair bij zowel bedrijven als particulieren. De energievraag neemt snel toe en het huidige netwerk kan de vraag naar elektriciteit niet meer aan. Daarom heeft Liander de ‘vluchtstrook’ in het net aangesproken om klanten van elektriciteit te kunnen voorzien.

In Haarlemmermeer is een klant aangesloten via een aansluiting die normaal alleen bij storingen wordt gebruikt. Dit is een absolute noodmaatregel die nodig is omdat het stroomnet anders te kort zou schieten.

Elektriciteitsnet dubbel aangelegd

In Nederland is het hele stroomnetwerk dubbel aangelegd. Is er ergens een storing, dan neemt het reservenetwerk het onmiddellijk over. Door de sterk groeiende vraag naar energie raakt het netwerk van Liander overvol. Het is dan ook noodzakelijk dat we in Haarlemmermeer een nieuw verdeelstation bouwen. De toezichthouder op het stroomnet, de Autoriteit Consument en Markt, heeft Liander ontheffing gegeven van de plicht om op die verbinding reservecapaciteit in stand te houden. Is er onverhoopt een storing, dan schakelt Liander het datacenter af en gebruikt Liander die capaciteit weer als reservecapaciteit. Het betreffende datacenter moet zelf zorgen voor een noodstroomvoorziening.

Nieuw elektriciteitsverdeelstation

De situatie in Haarlemmermeer is complex. Netbeheerders TenneT en Liander en gemeenten kunnen het tot nu toe niet eens worden over de locatie van een nieuw te bouwen verdeelstation. Liander is hier al vier jaar mee bezig. Meerdere locaties werden voorgesteld en vielen weer af, en uitzicht op een oplossing is er nog niet. Zodra TenneT en Liander een locatie hebben, duurt het nog vier tot zeven jaar voor het schakelstation werkt. Lees op deze pagina meer over dit te bouwen station.