Nieuw elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Nieuw elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Door de energietransitie en groei in bedrijvigheid en woningbouw in de regio Haarlemmermeer is er nu een stroomtekort voor grote aansluitingen en een dreigend tekort voor middelgrote en kleine aansluitingen.

Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en datacenters, grote tuinders en woningbouw. Deze bedrijven en woningen vragen veel energie. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen.

Elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Samen met landelijke netbeheerder TenneT willen we een nieuw elektriciteitsverdeelstation bouwen, in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Het station A4-zone is nodig om aan de toenemende vraag naar elektriciteit in Haarlemmermeer te voldoen. Het nieuwe verdeelstation wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse kabelverbindingen vanaf de transformatorstations Vijfhuizen in De Liede en Nieuwe Meer in Amsterdam. Vervolgens worden de uiteindelijke gebruikers/klanten vanuit dit transformatorstation van stroom voorzien. Het nieuwe verdeelstation zal toekomstige aansluitingen verzorgen in met name de gebieden Schiphol-Rijk, Schiphol Logistics Park, PrimA4a, Schiphol Trade Park, De President en De Hoek.

Mogelijke locatie

De zoektocht naar een locatie voor het transformatorstation in de gemeente Haarlemmermeer is nog in volle gang. De noodzaak voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet blijft groot. De urgentie neemt verder toe door de komst van datacenters en concrete uitbreidingsplannen van tuinders in de omgeving. Aanvankelijk vonden Liander en TenneT drie locaties, een bij het spoor en twee bij Rijsenhout. De eerste locatie, bij het spoor, viel in 2017 af vanwege de grondprijs en onvoldoende ruimte voor kabels. In juli 2018 vielen ook de andere twee locaties af, nadat de gemeenteraad van Haarlemmermeer een motie aannam die deze locaties uit de verkoop haalde. Sindsdien zijn Liander en TenneT in overleg met de gemeente Haarlemmermeer om een geschikte locatie voor het transformatorstation te vinden. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren we de directe omgeving.

Planning

De bouw van een transformatorstation duurt gemiddeld twee jaar. Daarvoor duren de ruimtelijke ordenings- en vergunningsprocedures gemiddeld ook twee jaar, maar kunnen ook langer duren vanwege inspraakmogelijkheden. De procedures kunnen niet worden gestart zonder locatie. De streefdatum voor de afronding van de werkzaamheden en het in gebruik nemen van het station -  afhankelijk van het verloop van de planprocedures – is 2025. Hiervoor zouden dan in 2020/2021 de bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden moeten lopen. Dan kunnen we in 2022/2023 overeenkomsten met grondeigenaren sluiten en de werkzaamheden uitvoeren. In de tussentijd zijn we ook bezig met andere werkzaamheden in Haarlemmermeer. Lees daarover meer op deze pagina.

Voorbereidingsbesluit uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Om ervoor te zorgen dat er ruimte blijft voor de aanleg van de hoogspanningskabels, heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 11 juli 2019 een voorbereidingsbesluit genomen. Er komen extra ondergrondse kabels tussen de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. De exacte locatie is nog niet duidelijk. Met het voorbereidingsbesluit wil de gemeente voorkomen dat bouwactiviteiten de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding belemmeren. De gemeente verleent daarom geen bouwvergunningen voor dit gebied. Ook geldt er een vergunningsplicht voor onder meer het aanleggen van beplanting en het uitvoeren van grondwerkzaamheden. Het voorbereidingsbesluit is 1 jaar geldig. Binnen 1 jaar moet de gemeente het nieuwe ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen.

Lees meer over het nieuw te bouwen transformatorstation op deze website van TenneT.

Meer weten over de grote elektriciteitsvraag in Haarlemmermeer? Lees dan ook deze pagina.