Nieuwe gasleidingen en elektriciteitskabels in Haarlem centrum

Liander werkt in Haarlem centrum

In het centrum van Haarlem vervangt Liander oude gasleidingen. Zo houden we het gasnet betrouwbaar en zo veilig mogelijk. Ook leggen we nieuwe, dikkere elektriciteitskabels aan. Zo is het centrum klaar voor de toekomst.

De werkzaamheden kunnen overlast in uw buurt veroorzaken. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren, de planning en wat dit voor u betekent.

 

Planning Wat gaat Liander doen?
20 juni - 8 juli 2022

We vervangen oude gietijzeren gasleidingen door kunststof gasleidingen aan het Doelenplein. 

Meer informatie

Op de website van onze aannemer Firma Van Baarsen vindt u gedetailleerde informatie over de werkzaamheden.

 

We vervangen gasleidingen op meerdere plekken in Nederland

Landelijk vervangt Liander meer dan 1000 kilometer gasleidingen voor 2032. Lees daarover meer op deze pagina. De gasleidingen in het centrum van Haarlem zijn verouderd. Daarom vervangen we ze door nieuwe leidingen.

Haarlem centrum krijgt alvast nieuwe elektriciteitskabels

Omdat we de straat openmaken voor de gasleidingen, leggen we ook alvast nieuwe elektriciteitskabels aan. Zo voorkomen we dat we de straat twee keer moeten openmaken. En dat is wel zo fijn in een druk centrum als Haarlem. De elektriciteitskabels zijn in de toekomst nodig, omdat steeds meer mensen gebruik maken van meer en duurzame energie. De nieuwe kabels zijn dikker dan de bestaande: er kan meer elektriciteit doorheen. Zo is het centrum van Haarlem klaar voor de toekomst.

Woningen of bedrijfspanden blijven bereikbaar

We gaan de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de gasbuizen en elektriciteitskabels liggen. Dit is vaak onder de stoep en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van de stoep en/of weg niet beschikbaar is. Wel blijven huizen en bedrijven bereikbaar. Om de hinder bij het bereiken van uw woning of bedrijfspand te beperken, leggen we planken over de opgebroken weggedeelten.

Omwonenden en bedrijven kunnen stroom blijven gebruiken

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon stroom blijven gebruiken. We leggen alvast nieuwe elektriciteitskabels aan, maar daarvoor hoeft de stroom er niet af.

Tijdens de werkzaamheden is er korte tijd geen gas

Als we de oude gasleidingen vervangen door nieuwe, is het nodig dat wij het gas tijdelijk afsluiten. Geldt dit voor u? Dan krijgt u van tevoren een brief van ons. Daarin vindt u de datum en het tijdstip.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de voorbereiding of de planning? Neem dan gerust contact op met Liander Klant Contact via 088 542 63 23 (ook buiten kantooruren).
Vragen over het project Doelenplein kunt u stellen aan Wybe Jaspers (engineer Liander) tel. 06-31030397