Liander sluit klanten aan op het elektriciteitsnet in Haarlem

Liander werkt in Haarlem Wateringweg

Liander sluit klanten die een nieuwe of grotere elektriciteitsaansluiting nodig hebben aan op het elektriciteitsnet.

De werkzaamheden kunnen overlast in uw buurt veroorzaken. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren, de planning en wat dit voor u betekent.

Vrijbloed Transport BV (Wateringweg 66 te Haarlem) wil een grotere elektriciteitsaansluiting om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Liander legt daarom nieuwe kabels aan en de kabel van de oude aansluiting wordt verwijderd. 

Planning Wat gaat Liander doen?
11 - 28 juli 2022
  • Kabels leggen om het nieuwe station aan te sluiten op het elektriciteitsnet.
  • Kabels van de oude aansluiting verwijderen.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de voorbereiding of de planning? Neem dan gerust contact op met Liander Klant Contact via 088 542 63 23 (ook buiten kantooruren).

Veelgestelde vragen

  • Als we de elektriciteitskabels vervangen, is het nodig dat we de elektriciteit tijdelijk afsluiten zodat onze monteurs veilig hun werk kunnen doen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u ongeveer 3 werkdagen van tevoren hierover per post een brief. Daarin vindt u de datum en het tijdstip van de onderbreking.
    Hier vindt u tips hoe u uzelf kunt voorbereiden op een stroomonderbreking. 

  • We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels liggen. Dit is vaak in de trottoirs en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of weg hierdoor niet beschikbaar is. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zodat woningen en/of bedrijfspanden bereikbaar blijven. We zetten het werkgebied af en plaatsen waarschuwingsborden.

    Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Ook hierbij proberen wij eventuele hinder tot een minimum te beperken.