Schaarsteniveaus elektriciteitsnet

Schaarsteniveaus elektriciteitsnet

Om de beschikbare netcapaciteit duidelijk te maken heeft Liander met andere netbeheerders een kleurencode ontwikkeld. Lees hieronder wat deze kleuren betekenen.

Rode gebieden

In rode gebieden is geen extra capaciteit meer op het elektriciteitsnet beschikbaar. Liander heeft hier onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van congestiemanagement, maar dit biedt geen uitkomst.

Oranje gebieden

Er is geen capaciteit op het net beschikbaar. We doen onderzoek naar de vraag of congestiemanagement een oplossing biedt voor capaciteitsproblemen. Ook kunnen we in deze gebieden of er andere slimme oplossingen zijn om de vraag naar extra capaciteit zo eerlijk en efficiënt mogelijk te verdelen.

Gele gebieden*

Er is nog wel capaciteit beschikbaar, maar we zien op basis van onze voorspellingen en uitstaande aanvragen dat er binnen afzienbare tijd transportschaarste zou kunnen ontstaan. 

Transparante gebieden**

Op dit moment zijn er geen knelpunten in het gebied en is er capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar.

 

* De beschikbaarheid van transportcapaciteit is onder andere afhankelijk van de vraag naar elektriciteit en de snelheid waarmee we het net veilig en kostenbewust kunnen verzwaren. Soms kan een enkele grote aanvraag alle resterende capaciteit opeisen. Meld uw plannen dan ook zo snel mogelijk.

** Het kan ook voorkomen dat een gebied van rood naar transparant gaat: dan is er een knelpunt opgelost, waardoor er weer capaciteit beschikbaar is op het net. Dit is echter geen garantie dat het gebied op transparant blijft. Er kunnen namelijk op verschillende plekken op het electriciteitsnet (netvlakken) knelpunten ontstaan. Zo kan er schaarste ontstaan op een electriciteitsstation, een middenspanningskabel of een laagspanningskabelkabel.