Transportcapaciteit Gelderland

Transportcapaciteit Gelderland

In veel Gelderse agrarische gebieden zijn plannen voor de opwek van wind- en zonne-energie. Bovendien ontwikkelt glastuinbouw zich snel in de Bommelerwaard en West-Betuwe. Ook zien we een sterke groei van industrieterreinen en woningbouw. Daarnaast is er veel vraag naar laadpunten voor elektrisch (bus)vervoer omdat de provincie vanaf 2025 een ‘zero emissie’ doelstelling heeft vastgesteld voor nieuwe bussen. 

Drukte op elektriciteitsnet heeft effect op grootverbruikers

Door deze ontwikkelingen is het druk op het elektriciteitsnet in Gelderland. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. Dit zijn aansluitingen van meer dan 3x80 ampère. Als uw netbeheerder werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. Benieuwd naar de geplande werkzaamheden en wanneer we verwachten daarmee klaar te zijn? Vul uw postcode in voor actuele informatie en de verwachte einddatum. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet.  

TenneT

Ook is het druk op het hoogspanningsnet.  TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft op 17 november 2022 aangegeven dat in Gelderland de maximale capaciteit voor de levering van elektriciteit is bereikt. Dit hoogspanningsnet voorziet ook de regionale elektriciteitsnetten van Liander van elektriciteit. Gevolg van de aankondiging is dat Liander de komende periode geen extra capaciteit meer kan toezeggen aan grootverbruikers van elektriciteit. TenneT onderzoekt of congestiemanagement mogelijk is. Zij onderzoeken dan of er grootverbruikers van elektriciteit zijn die tegen een vergoeding tijdens piekmomenten het net willen ontlasten en bijvoorbeeld op andere momenten van de capaciteit op het net gebruik willen maken. Kijk hier voor meer informatie.

In september 2021 gaf TenneT al aan dat in Gelderland de maximale capaciteit voor teruglevering van groene stroom door windparken en grote zonnedaken en zonneparken is bereikt. TenneT heeft op 17 november de uitkomsten van het bijbehorende congestiemanagementonderzoek bekend gemaakt. Kijk hier voor de uitkomsten.

Congestiemanagement nieuwe stijl

De ACM heeft in mei 2022 nieuwe spelregels voor congestiemanagement gepubliceerd, waardoor de netbeheerders en grootverbruikers en grote producenten van wind- en zonnestroom meer mogelijkheden krijgen om op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, flexibel met energievraag- en aanbod om te gaan totdat de netuitbreiding gerealiseerd is. Meer actuele informatie over congestiemanagement door Liander is hier te vinden.

Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

Beschikbare capaciteit terugleveren

De laatste update van deze kaarten was op 25 mei 2023. De volgende update vindt plaats op 8 juni 2023. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Lees op deze pagina wat de kleuren betekenen.
Let op:
 • Deze kaarten zijn indicatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Het kan zijn dat in sommige gevallen een vlak een andere kleur heeft.
 • De einddata van de werkzaamheden in de individuele onderzoeken kan verschillen van de einddata genoemd in de onderstaande overzichtstabellen. De data die Liander in de tabellen noemt is leidend. Op basis van de heronderzoeken van bestaande congestiegebieden volgens de nieuwe netcode congestiemanagement past Liander in de komende maanden ook de gegevens in de individuele onderzoeken aan. Tevens zal Liander, zodra de uitslagen van deze heronderzoeken bekend zijn, indien nodig het schaarsteniveau van de huidige roodgekleurde gebieden aanpassen. Lees hier meer over ‘congestiemanagement nieuwe stijl’ en de aanpak van Liander.

Achterhoek

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Achterhoek.

Arnhem-Nijmegen

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Arnhem-Nijmegen. 

De Vallei

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio De Vallei. 

Noord-Veluwe

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Noord-Veluwe. 

Rivierenland

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Rivierenland. 

Stedendriehoek

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Stedendriehoek. 

Toch een grootverbruik- aansluiting aanvragen?

Afhankelijk van het type aansluiting, is aansluiten soms toch mogelijk.

Zodra er capaciteit vrij komt, verdelen we deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Waar werkt Liander om de knelpunten op te lossen?

Benieuwd naar de werkzaamheden en wanneer we verwachten daarmee klaar te zijn? Bekijk de werkzaamheden per postcodegebied.

Opgeheven knelpunten in Gelderland

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Aalders Dinxperlo, Breedenbroek

  Door het afronden van de verzwaring hebben we een aantal knelpunten in dit gebied opgelost.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

   

   

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Arnhem Arnhem

  We hebben het knelpunt bij verdeelstation Arnhem opgelost, doordat de verzwaring gereed is. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Bekijk de details in het rapport hiernaast. 

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  de Epen Gameren, Nieuwaal

  Een of meer klanten gaven aan minder vermogen nodig te hebben. Dit geldt voor verbruik.

   

 •  

  VerdeelstationPlaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Gorssel Deventer (A1 Bedrijvenpark en bedrijventerrein rond knooppunt Deventer)

  Een of meer klanten gaven aan minder vermogen nodig te hebben. Dit geldt voor verbruik.

   

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  de Koekoek ’t Harde

  We hebben het knelpunt bij verdeelstation de Koekoek opgelost. De netverzwaring is hier gereed.  

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Nijkerk Buitengebied tussen Nijkerk en Voorthuizen

  We hebben een van de knelpunten op verdeelstation Nijkerk opgelost. De verzwaring is hier gereed. Dit geldt voor teruglevering.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Pramer Lievelde

  Een van de knelpunten op verdeelstation Pramer is voorlopig opgelost. Dat komt doordat een klantvraag is vervallen. Dit geldt voor teruglevering.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Zutphen Zutphen

  Door het afronden van de verzwaring hebben we de knelpunten bij verdeelstation Zutphen velden 10-1V2.07 en 10-1V2.13 opgelost. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Bekijk de details in het rapport hiernaast.