Transportcapaciteit Gelderland

Transportcapaciteit Gelderland

In veel Gelderse agrarische gebieden zijn plannen voor de opwek van wind- en zonne-energie. Bovendien ontwikkelt glastuinbouw zich snel in de Bommelerwaard en West-Betuwe. Ook zien we een sterke groei van industrieterreinen en woningbouw. Daarnaast is er veel vraag naar laadpunten voor elektrisch (bus)vervoer omdat de provincie vanaf 2025 een ‘zero emissie’ doelstelling heeft vastgesteld voor nieuwe bussen. 

TenneT

Ook is het druk op het hoogspanningsnet.  TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft op 17 november 2022 aangegeven dat in Gelderland de maximale capaciteit voor de levering van elektriciteit is bereikt. Dit hoogspanningsnet voorziet ook de regionale elektriciteitsnetten van Liander van elektriciteit. Gevolg van de aankondiging is dat Liander de komende periode geen extra capaciteit meer kan toezeggen aan grootverbruikers van elektriciteit. TenneT onderzoekt of congestiemanagement mogelijk is. Zij onderzoeken dan of er grootverbruikers van elektriciteit zijn die tegen een vergoeding tijdens piekmomenten het net willen ontlasten en bijvoorbeeld op andere momenten van de capaciteit op het net gebruik willen maken. Kijk hier voor meer informatie.

In september 2021 gaf TenneT al aan dat in Gelderland de maximale capaciteit voor teruglevering van groene stroom door windparken en grote zonnedaken en zonneparken is bereikt. TenneT heeft op 17 november de uitkomsten van het bijbehorende congestiemanagementonderzoek bekend gemaakt. Kijk hier voor de uitkomsten.

 

Beschikt uw onderneming over flexibel vermogen en wilt u tegen een vergoeding uw regio helpen? 

Kijk dan op Flexibel Vermogen om te zien hoe u dit kunt doen. Zorg ervoor dat uw onderneming tegen een vergoeding nu al klaar is voor de toekomst. U draagt niet alleen bij aan een duurzaam toekomstbestendig energienet wat we beter benutten. U helpt ook de economische groei van uw regio, doordat er meer ruimte op het net komt voor andere bedrijven. Door flexibel om te gaan met energie kunnen we samen de energietransitie versnellen en daarmee de klimaatdoelstellingen die we met elkaar hebben vastgelegd. Stap dus nu in, zodat u al klaar bent voor de toekomst! 

 

Netcapaciteit

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

Beschikbare capaciteit terugleveren

De laatste update van deze kaarten was op 14 september 2023. De volgende update vindt plaats op 28 september 2023. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen.

Knelpunten en oplossingen per regio

Elke twee weken werken wij het overzicht met knelpunten en oplossingen per regio bij. Klik hieronder op een regio voor meer informatie. De congestierapportages van afgeronde congestieonderzoeken zijn ook terug te vinden op Partnersinenergie.nl. De einddata in de overzichtstabellen op de provinciepagina's verschillen van de werkzaamheden bij individuele klantonderzoeken. De data in de tabellen is leidend. Hieronder vindt u de knelpunten en oplossingen in uw regio. Lees hier wat er nog meer in uw regio speelt.