Transportcapaciteit Friesland

Transportcapaciteit Friesland

Friesland maakte de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling door. Dat leidde tot de komst van nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven, veel woningbouw en investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de regio heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Rond de Afsluitdijk zijn op het gebied van windenergie verschillende windparken.

Drukte op elektriciteitsnet heeft effect op grootverbruikers

Als het hoogspanningsnet zijn maximale capaciteit bereikt is er ook bij Liander geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. Dit zijn aansluitingen van meer dan 3x80 ampère. Als uw netbeheerder werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. Benieuwd naar de geplande werkzaamheden en wanneer we verwachten daarmee klaar te zijn? Vul uw postcode in voor actuele informatie en de verwachte einddatum. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet.  

Met name in het gebied rondom Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Harlingen zijn de afgelopen jaren veel bedrijven verduurzaamd of uitgebreid. Daarnaast zijn er nieuwe bedrijven opgestart. Dit gaat zo snel dat de vraag naar elektriciteit in dit gebied sneller toeneemt dan dat netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Ook komt het, door de snelle toename van duurzaam opgewekte zonne-energie, in grote delen van Friesland geregeld voor dat er meer elektriciteit geproduceerd wordt dan verbruikt. Die elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net om elders aan grootverbruikers geleverd te worden. De elektriciteitskabels in de gebieden Noordoost Friesland, Waddeneilanden, Zuidoost Friesland, Zuidwest Friesland en de regio rondom Leeuwarden, zijn niet berekend op het leveren én grootschalig terugleveren van elektriciteit. Daarnaast produceren nieuwe, grote windparken bij de Afsluitdijk zoveel elektriciteit, dat uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet noodzakelijk is om de ontwikkelingen te kunnen faciliteren. 

TenneT

Ook is het druk op het hoogspanningsnet. TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft in juni 2021 aangegeven dat in Friesland de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt. Dit hoogspanningsnet voorziet ook de regionale elektriciteitsnetten van Liander van elektriciteit. Gevolg van de aankondiging is dat Liander geen extra capaciteit toe kon zeggen aan grootverbruikers van elektriciteit. TenneT heeft op 17 november de uitkomsten van het bij behorende congestiemanagementonderzoek bekend gemaakt. Kijk hier voor de uitkomsten.  

Congestiemanagement nieuwe stijl

De ACM heeft in mei 2022 nieuwe spelregels voor congestiemanagement gepubliceerd, waardoor de netbeheerders en grootverbruikers en grote producenten van wind- en zonnestroom meer mogelijkheden krijgen om op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, flexibel met energievraag- en aanbod om te gaan totdat de netuitbreiding gerealiseerd is. Meer actuele informatie over congestiemanagement door Liander is hier te vinden.


Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

Beschikbare capaciteit terugleveren

De laatste update van deze kaarten was op 25 mei 2023. De volgende update vindt plaats op 8 juni 2023. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Lees op deze pagina wat de kleuren betekenen.
Let op:
 • Deze kaarten zijn indicatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Het kan zijn dat in sommige gevallen een vlak een andere kleur heeft.
 • De einddata van de werkzaamheden in de individuele onderzoeken kan verschillen van de einddata genoemd in de onderstaande overzichtstabellen. De data die Liander in de tabellen noemt is leidend. Op basis van de heronderzoeken van bestaande congestiegebieden volgens de nieuwe netcode congestiemanagement past Liander in de komende maanden ook de gegevens in de individuele onderzoeken aan. Tevens zal Liander, zodra de uitslagen van deze heronderzoeken bekend zijn, indien nodig het schaarsteniveau van de huidige roodgekleurde gebieden aanpassen. Lees hier meer over ‘congestiemanagement nieuwe stijl’ en de aanpak van Liander.

Midden Friesland (Leeuwarden)

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Midden Friesland (Leeuwarden). 

Noordoost Friesland en Ameland

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Noordoost Friesland en Ameland. 

Noordwest Friesland, Vlieland en Schiermonnikoog

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Noordwest Friesland en Vlieland. 

Zuidoost Friesland

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Zuidoost Friesland.

Zuidwest Friesland

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Zuidwest Friesland. 

Toch een grootverbruik- aansluiting aanvragen?

Afhankelijk van het type aansluiting, is aansluiten soms toch mogelijk.

Zodra er capaciteit vrij komt, verdelen we deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Waar werkt Liander om de knelpunten op te lossen?

Benieuwd naar de werkzaamheden en wanneer we verwachten daarmee klaar te zijn? Bekijk de werkzaamheden per postcodegebied.

Opgeheven knelpunten in Friesland

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Dokkum Dokkum

  In het elektriciteitsnet van Dokkum is weer beperkt capaciteit beschikbaar. Dat komt doordat twee middenspanningsringen, Dokkum Noord en Dokkum Noordwest, zijn opgeleverd. Dit geldt voor teruglevering.

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Drachten Drachten

  Door het afronden van de verzwaring hebben we het knelpunt bij verdeelstation Drachten veld 10-1V1.31 opgelost. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Bekijk de details in het rapport hiernaast.

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Dronrijp Dronrijp

  In het elektriciteitsnet van Dronrijp is weer beperkt capaciteit beschikbaar. Dat komt door een herberekening in verband met herijking van de Liander modellen. Dit geldt voor verbruik.

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Grouw Grouw, Birstum, Goengahuizen

  We hebben het knelpunt bij verdeelstation Grouw veld 10-1V7 opgeheven, doordat uit nader diepteonderzoek is gebleken dat de prognoses van de klantontwikkelingen en de verwachte profielen van gebruik van ons netwerk uitwijzen dat deze schaarste niet spoedig zal optreden. Dit geldt voor het verbruik van elektriciteit.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Harlingen Harlingen noordoost

  We hebben het knelpunt bij verdeelstation Harlingen veld 10-1V17 opgelost, doordat uit nader diepteonderzoek is gebleken dat de prognoses van de klantontwikkelingen en de verwachte profielen van gebruik van ons netwerk uitwijzen dat deze schaarste niet spoedig zal optreden. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de details van het gebied.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Heerenveen Heerenveen, Tjalleberd, Langezwaag, Nieuwehorne, Oudeschoot

  Nader onderzoek heeft uitgewezen dat vooralsnog verdeelstation Heerenveen niet binnen afzienbare tijd zijn capaciteitsgrens bereikt. Daarom trekken wij de vooraankondiging weer in. De oorzaak hiervan is gelegen in een administratieve fout.

  Bekijk het onderzoek en resultaat

   

   

   

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Holwerd Holwerd

  We hebben de verzwaring in dit gebied afgerond. Het knelpunt bij verdeelstation Holwerd is daardoor opgelost.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Kootstertille Kootstertille, Harkema, Jistrum, Twijzel 

  Door een herberekening in verband met een herijking van de technische eisen is een knelpunt bij verdeelstation Kootstertille opgelost. Dit geldt voor het terugleveren van elektriciteit. Bekijk de details in het rapport hiernaast.

   

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Sneek Sneek

  We hebben het bovenliggende knelpunt op verdeelstation Sneek voorlopig opgelost. Onderliggende knelpunten in dit gebied blijven nog wel bestaan, tot we de verzwaringen afronden.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Spannenburg Langweer, Woudsend

  Een of meer klanten gaven aan minder vermogen nodig te hebben. Dit geldt voor teruglevering. Let op, afzonderlijke velden op dit station hebben nog wel een knelpunt.

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Wolvega Wolvega, Noordwolde, Boijl

  We hebben meerdere knelpunten bij verdeelstation Wolvega opgelost, door het elektriciteitsverdeelstation uit te breiden. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit.

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Oudehaske Joure, Grouw, Tijnje, Nieuwebrug, Vegelingsoord, Rottum, Tjeukemeer

  Een knelpunt bij verdeelstation Luttelgeest is voorlopig opgelost. Dat komt doordat de verzwaring gereed is. Dit geldt voor teruglevering.