Transportcapaciteit Friesland

Transportcapaciteit Friesland

Friesland maakte de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling door. Dat leidde tot de komst van nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven, veel woningbouw en investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de regio heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Rond de Afsluitdijk zijn op het gebied van windenergie verschillende windparken.

TenneT

Ook is het druk op het hoogspanningsnet. TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft in juni 2021 aangegeven dat in Friesland de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt. Dit hoogspanningsnet voorziet ook de regionale elektriciteitsnetten van Liander van elektriciteit. Gevolg van de aankondiging is dat Liander geen extra capaciteit toe kon zeggen aan grootverbruikers van elektriciteit. TenneT heeft op 17 november de uitkomsten van het bij behorende congestiemanagementonderzoek bekend gemaakt. Kijk hier voor de uitkomsten.  

 

Beschikt uw onderneming over flexibel vermogen en wilt u tegen een vergoeding uw regio helpen? 

Kijk dan op Flexibel Vermogen om te zien hoe u dit kunt doen. Zorg ervoor dat uw onderneming tegen een vergoeding nu al klaar is voor de toekomst. U draagt niet alleen bij aan een duurzaam toekomstbestendig energienet wat we beter benutten. U helpt ook de economische groei van uw regio, doordat er meer ruimte op het net komt voor andere bedrijven. Door flexibel om te gaan met energie kunnen we samen de energietransitie versnellen en daarmee de klimaatdoelstellingen die we met elkaar hebben vastgelegd. Stap dus nu in, zodat u al klaar bent voor de toekomst! 

 

Netcapaciteit

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

Beschikbare capaciteit terugleveren

De laatste update van deze kaarten was op 14 september 2023. De volgende update vindt plaats op 28 september 2023. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen.

Knelpunten en oplossingen per regio

Elke twee weken werken wij het overzicht met knelpunten en oplossingen per regio bij. Klik hieronder op een regio voor meer informatie. De congestierapportages van afgeronde congestieonderzoeken zijn ook terug te vinden op Partnersinenergie.nl. De einddata in de overzichtstabellen op de provinciepagina's verschillen van de werkzaamheden bij individuele klantonderzoeken. De data in de tabellen is leidend. Hieronder vindt u de knelpunten en oplossingen in uw regio. Lees hier wat er nog meer in uw regio speelt

 

Midden Friesland (Leeuwarden)

Noordoost Friesland en Ameland

Noordwest Friesland, Vlieland en Schiermonnikoog

Zuidoost Friesland

Zuidwest Friesland