Transportcapaciteit Friesland

Transportcapaciteit Friesland

Friesland maakte de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling door. Er zijn veel nieuwe bedrijven bij gekomen, bestaande bedrijven zijn uitgebreid, er is steeds meer woningbouw en er zijn veel investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de regio heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Rond de Afsluitdijk is veel windenergie door de vele windparken. De capaciteitsvraag naar elektriciteit in deze regio is groot. 

TenneT

Ook op het hoogspanningsnet is het druk. TenneT is de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en heeft in juni 2021 al aangegeven dat in Friesland de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt. Het hoogspanningsnet voorziet de regionale netten van Liander van elektriciteit. Het gevolg van deze aankondiging was dat Liander geen extra capaciteit beschikbaar kon stellen aan grootverbruikers. TenneT heeft op 17 november 2022 de uitkomsten van dit congestiemanagementonderzoek bekend gemaakt. Kijk hier voor de uitkomsten. In totaal komt er tot 2024 stapsgewijs 270 megawatt beschikbaar voor teruglevering. Dit is vergelijkbaar met circa 1 miljoen zonnepanelen. Liander kan hierdoor aan 53 klanten van de wachtlijst hun gewenste capaciteit geven. Kijk hier voor meer informatie

Extra onderzoek  
In lijn met de landelijke trend blijft in Friesland ook het aantal terugleverinitiatieven groeien. Ook bij consumenten die steeds meer zonnepanelen op hun daken leggen. Deze ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat de vraag naar teruglevercapaciteit groter is dan wat nu vrijgemaakt is met spitsmijden (congestiemanagement). TenneT gaat daarom het bestaande onderzoek in het voorjaar herijken. Kijk hier voor meer informatie op de website van TenneT

Daarnaast heeft TenneT op 18 oktober 2023 aangekondigd dat in deze provincie nog beperkt capaciteit beschikbaar is voor de levering van elektriciteit naar grootverbruikers. Net zoals in andere regio’s monitoren wij continu welke capaciteit nog beschikbaar is. Om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken voor de levering én teruglevering van elektriciteit, werken we ook hier de komende jaren aan grootschalige uitbreiding.  

 

Beschikt uw onderneming over flexibel vermogen en wilt u tegen een vergoeding uw regio helpen? 

Kijk dan op Flexibel Vermogen om te zien hoe u dit kunt doen. Zorg ervoor dat uw onderneming tegen een vergoeding nu al klaar is voor de toekomst. U draagt niet alleen bij aan een duurzaam toekomstbestendig energienet wat we beter benutten. U helpt ook de economische groei van uw regio, doordat er meer ruimte op het net komt voor andere bedrijven. Door flexibel om te gaan met energie kunnen we samen de energietransitie versnellen en daarmee de klimaatdoelstellingen die we met elkaar hebben vastgelegd. Stap dus nu in, zodat u al klaar bent voor de toekomst! 
In Sneek zijn we nu gestart met een kleinschalige uitrol van flexibele groepscontracten binnen congestiemanagement op bedrijventerrein de Hemmen3 in Sneek. Klik op onderstaande PDF voor meer informatie over deze oplossing.
PDF icon Als groep samenwerken aan meer ruimte op het elektriciteitsnet.pdf

 

Netcapaciteit

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

Beschikbare capaciteit terugleveren

De laatste update van deze kaarten was op 7 december 2023. De volgende update vindt plaats op 21 december 2023. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen.

Knelpunten en oplossingen per regio

Elke twee weken werken wij het overzicht met knelpunten en oplossingen per regio bij. Klik hieronder op een regio voor meer informatie. De congestierapportages van afgeronde congestieonderzoeken zijn ook terug te vinden op Partnersinenergie.nl. De einddata in de overzichtstabellen op de provinciepagina's verschillen van de werkzaamheden bij individuele klantonderzoeken. De data in de tabellen is leidend. Hieronder vindt u de knelpunten en oplossingen in uw regio. Lees hier wat er nog meer in uw regio speelt

 

Midden Friesland (Leeuwarden)

Noordoost Friesland, Ameland en Terschelling

Noordwest Friesland, Vlieland en Schiermonnikoog

Zuidoost Friesland

Zuidwest Friesland