Transportcapaciteit Flevoland

Transportcapaciteit Flevoland

Flevoland heeft veel landelijk gebied, dat zich goed leent voor de opwek van duurzame energie. Het aantal windmolens en zonneparken die duurzame energie opwekken, groeit snel. Op sommige plekken groeit het aanbod van (duurzame) energie sneller dan dat de elektriciteitsnetten aangepast kunnen worden.

Drukte op elektriciteitsnet heeft effect op grootverbruikers

Door deze ontwikkelingen is het druk op het elektriciteitsnet in Flevoland. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. Dit zijn aansluitingen van meer dan 3x80 ampère. Als uw netbeheerder werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. Lees hier meer over onze investeringen in het net in Flevoland.  

Tennet

Ook is het druk op het hoogspanningsnet. Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft aangegeven dat in Flevoland (exclusief Noordoostpolder) de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt.

Liander is voor het transport van regionaal opgewekte duurzame energie afhankelijk van Tennet. Alle regionaal geproduceerde wind- en zonnestroom die niet regionaal wordt verbruikt, wordt getransporteerd naar het bovenliggende net van Tennet die het naar elders transporteert. Als het hoogspanningsnet zijn maximale capaciteit bereikt is er ook bij Liander geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. De terugleverknelpunten van Tennet veroorzaken namelijk terugleverbeperkingen op de onderliggende stations bij Liander. Tennet verwacht de benodigde netuitbreiding in 2029 gerealiseerd te hebben. 

Congestiemanagement nieuwe stijl

De ACM heeft in mei 2022 nieuwe spelregels voor congestiemanagement gepubliceerd, waardoor de netbeheerders en grootverbruikers en grote producenten van wind- en zonnestroom meer mogelijkheden krijgen om op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, flexibel met energievraag- en aanbod om te gaan totdat de netuitbreiding gerealiseerd is. Meer actuele informatie over congestiemanagement door Liander is hier te vinden.


Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

In de afbeeldingen hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

 

Beschikbare capaciteit terugleveren

 

De laatste update van deze kaarten was op 29 september 2022. De volgende update vindt plaats op 13 oktober 2022. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Lees op deze pagina wat de kleuren betekenen.

Let op: De einddata van de werkzaamheden in de individuele onderzoeken kan verschillen van de einddata genoemd in de onderstaande overzichtstabellen. De data die Liander in de tabellen noemt is leidend. De reden hiervoor is een grote update van veel einddata van de werkzaamheden in mei 2022, waarna Liander koos om alleen de tabellen en postcodechecker aan te passen en niet alle individuele onderzoeken. Op basis van de implementatie van de nieuwe netcode congestiemanagement past Liander de komende maanden ook de gegevens in de individuele onderzoeken aan.

Flevopolder

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Flevopolder.

Noordoostpolder en Urk

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Noordoostpolder en Urk. 

Toch een grootverbruik- aansluiting aanvragen?

Afhankelijk van het type aansluiting, is aansluiten soms toch mogelijk.

Zodra er capaciteit vrij komt, verdelen we deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Waar werkt Liander om de knelpunten op te lossen?

Benieuwd naar de werkzaamheden en wanneer we verwachten daarmee klaar te zijn? Bekijk de werkzaamheden per postcodegebied.

Opgeheven knelpunten in Flevoland

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Dronten Dronten

  Een knelpunt bij verdeelstation Dronten is voorlopig opgelost. Dat komt doordat het windplan is overgezet op 20kV waardoor vermogen vrijkomt op 10kV. Dit geldt voor teruglevering.

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Emmeloord Emmeloord

  Een knelpunt bij verdeelstation Emmeloord is voorlopig opgelost. Dat komt doordat het nieuwe 110/20 kV 80 MVA N-1 voedingspunt recentelijk in bedrijf is genomen. Dit neemt een groot deel van de bestaande belasting over van het station. Dit geldt voor verbruik.