Transportcapaciteit Flevoland

Transportcapaciteit Flevoland

Flevoland heeft veel landelijk gebied, dat zich goed leent voor de opwek van duurzame energie. Het aantal windmolens en zonneparken die duurzame energie opwekken, groeit snel. Op sommige plekken groeit het aanbod van (duurzame) energie sneller dan dat de elektriciteitsnetten aangepast kunnen worden.

TenneT

Ook is het druk op het hoogspanningsnet. TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet, heeft op 19 juli 2023 aangegeven dat in de Noordoostpolder en Urk de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt. Dit hoogspanningsnet voorziet ook de regionale elektriciteitsnetten van Liander van elektriciteit. Gevolg van de aankondiging is dat Liander de komende periode geen extra capaciteit meer kan toezeggen aan grootverbruikers van elektriciteit. TenneT onderzoekt of congestiemanagement mogelijk is. Zij onderzoeken dan of er grootverbruikers van elektriciteit zijn die tegen een vergoeding tijdens piekmomenten het net willen ontlasten en bijvoorbeeld op andere momenten van de capaciteit op het net gebruik willen maken. Kijk hier voor meer informatie.

Op 17 november 2022 heeft Tennet al aangegeven dat in de Flevopolder de maximale capaciteit voor het verbruiken van elektriciteit is bereikt. In september 2021 maakte TenneT bekend dat in de Flevopolder de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt.

 

Beschikt uw onderneming over flexibel vermogen en wilt u tegen een vergoeding uw regio helpen? 

Kijk dan op Flexibel Vermogen om te zien hoe u dit kunt doen. Zorg ervoor dat uw onderneming tegen een vergoeding nu al klaar is voor de toekomst. U draagt niet alleen bij aan een duurzaam toekomstbestendig energienet wat we beter benutten. U helpt ook de economische groei van uw regio, doordat er meer ruimte op het net komt voor andere bedrijven. Door flexibel om te gaan met energie kunnen we samen de energietransitie versnellen en daarmee de klimaatdoelstellingen die we met elkaar hebben vastgelegd. Stap dus nu in, zodat u al klaar bent voor de toekomst! 

 

Netcapaciteit

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

Beschikbare capaciteit terugleveren

De laatste update van deze kaarten was op 14 september 2023. De volgende update vindt plaats op 28 september 2023. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen.

Knelpunten en oplossingen per regio

Elke twee weken werken wij het overzicht met knelpunten en oplossingen per regio bij. Klik hieronder op een regio voor meer informatie. De congestierapportages van afgeronde congestieonderzoeken zijn ook terug te vinden op Partnersinenergie.nl. De einddata in de overzichtstabellen op de provinciepagina's verschillen van de werkzaamheden bij individuele klantonderzoeken. De data in de tabellen is leidend. Hieronder vindt u de knelpunten en oplossingen in uw regio. Lees hier wat er nog meer in uw regio speelt.

 

Noordoostpolder en Urk