Transportcapaciteit Amsterdam

Transportcapaciteit Amsterdam

In Amsterdam gaat er de komende jaren veel gebeuren. Door verschillende ontwikkelingen op het gebied van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de warmtetransitie ontstaat er een grote opgave voor het energiesysteem in Amsterdam. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee voor het elektriciteitsnet van Liander.

Drukte op elektriciteitsnet heeft effect op grootverbruikers

Door deze ontwikkelingen is het druk op het elektriciteitsnet in Amsterdam. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. Dit zijn aansluitingen van meer dan 3x80 ampère. Als uw netbeheerder werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. Benieuwd naar de geplande werkzaamheden en wanneer we verwachten daarmee klaar te zijn? Vul uw postcode in voor actuele informatie en de verwachte einddatum. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet.  

Congestiemanagement nieuwe stijl

De ACM heeft in mei 2022 nieuwe spelregels voor congestiemanagement gepubliceerd, waardoor de netbeheerders en grootverbruikers en grote producenten van wind- en zonnestroom meer mogelijkheden krijgen om op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, flexibel met energievraag- en aanbod om te gaan totdat de netuitbreiding gerealiseerd is. Meer actuele informatie over congestiemanagement door Liander is hier te vinden.

Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

Beschikbare capaciteit terugleveren

De laatste update van deze kaarten was op 25 mei 2023. De volgende update vindt plaats op 8 juni 2023. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Lees op deze pagina wat de kleuren betekenen.
Let op:
  • Deze kaarten zijn indicatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Het kan zijn dat in sommige gevallen een vlak een andere kleur heeft.
  • De einddata van de werkzaamheden in de individuele onderzoeken kan verschillen van de einddata genoemd in de onderstaande overzichtstabellen. De data die Liander in de tabellen noemt is leidend. Op basis van de heronderzoeken van bestaande congestiegebieden volgens de nieuwe netcode congestiemanagement past Liander in de komende maanden ook de gegevens in de individuele onderzoeken aan. Tevens zal Liander, zodra de uitslagen van deze heronderzoeken bekend zijn, indien nodig het schaarsteniveau van de huidige roodgekleurde gebieden aanpassen. Lees hier meer over ‘congestiemanagement nieuwe stijl’ en de aanpak van Liander.

Congestie in Amsterdam

Wat is congestie? Waar vindt congestie plaats? En wat is congestiemanagement? Lees het hier.

Amsterdam-Noord

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Amsterdam-Noord. 

Amsterdam-West

Elke twee weken updaten wij het overzicht met knelpunten en oplossingen. Bekijk hier de actuele informatie voor de regio Amsterdam-West. 

Toch een grootverbruik- aansluiting aanvragen?

Afhankelijk van het type aansluiting, is aansluiten soms toch mogelijk.

Zodra er capaciteit vrij komt, verdelen we deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen.

Waar werkt Liander om de knelpunten op te lossen?

Benieuwd naar de werkzaamheden en wanneer we verwachten daarmee klaar te zijn? Bekijk de werkzaamheden per postcodegebied.