Transportcapaciteit Amsterdam

Transportcapaciteit Amsterdam

Noord-Holland heeft een grote (versnelde) nieuwbouwopgave, vele datacenters die zich hier vestigen en er zit veel glastuinbouw. Met name in het stedelijk gebied in het zuiden is het druk op alle lagen van het elektriciteitsnet door het geheel aan woonwijken, werklocaties, datacenters, forse mobiliteitsbehoefte en de luchthaven Schiphol. In het noorden vragen vooral de groei van datacenters en het groeiende aanbod van zon- en windenergie om uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet. De capaciteitsvraag in deze regio is groot. 

TenneT

Ook op het hoogspanningsnet is het druk. TenneT is beheerder van het hoogspanningsnet en heeft op 18 oktober 2023 aangegeven dat in Noord-Holland de maximale capaciteit voor de levering van elektriciteit is bereikt. Het hoogspanningsnet voorziet de regionale netten van Liander van elektriciteit. Gevolg van de aankondiging is dat Liander voorlopig geen extra capaciteit meer kan toezeggen aan grootverbruikers. TenneT onderzoekt op dit moment of congestiemanagement mogelijk is. Zij onderzoeken dan of er grootverbruikers van elektriciteit zijn die tegen een vergoeding tijdens piekmomenten het net willen ontlasten. Dit kan door bijvoorbeeld op andere momenten gebruik te maken van de capaciteit op het net. Kijk hier voor meer informatie.  

Beschikt uw onderneming over flexibel vermogen en wilt u tegen een vergoeding uw regio helpen? 

Kijk dan op Flexibel Vermogen om te zien hoe u dit kunt doen. Zorg ervoor dat uw onderneming tegen een vergoeding nu al klaar is voor de toekomst. U draagt niet alleen bij aan een duurzaam toekomstbestendig energienet wat we beter benutten. U helpt ook de economische groei van uw regio, doordat er meer ruimte op het net komt voor andere bedrijven. Door flexibel om te gaan met energie kunnen we samen de energietransitie versnellen en daarmee de klimaatdoelstellingen die we met elkaar hebben vastgelegd. Stap dus nu in, zodat u al klaar bent voor de toekomst! 

 

Netcapaciteit

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

Beschikbare capaciteit terugleveren

De laatste update van deze kaarten was op 23 november 2023. De volgende update vindt plaats op 7 december 2023. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen.

Knelpunten en oplossingen per regio

Elke twee weken werken wij het overzicht met knelpunten en oplossingen per regio bij. Klik hieronder op een regio voor meer informatie. De congestierapportages van afgeronde congestieonderzoeken zijn ook terug te vinden op Partnersinenergie.nl. De einddata in de overzichtstabellen op de provinciepagina's verschillen van de werkzaamheden bij individuele klantonderzoeken. De data in de tabellen is leidend. Hieronder vindt u de knelpunten en oplossingen in uw regio. Lees hier wat er nog meer in uw regio speelt.

 

Congestie in Amsterdam

Wat is congestie? Waar vindt congestie plaats? En wat is congestiemanagement? Lees het hier.