Onderzoek naar congestiemanagement

Onderzoek congestiemanagement

In bepaalde gebieden onderzoekt Liander of een systeem van congestiemanagement mogelijk is. Zo proberen we de schaarste op het elektriciteitsnet te verminderen. Bij congestiemanagement zijn grootzakelijke klanten bereid om tegen betaling minder elektriciteit af te nemen of op te wekken op momenten dat het stroomaanbod of de stroomvraag groter is dan de capaciteit van het net op dat moment aankan.

Momenten van vraag en aanbod van elektriciteit

Zo komt er meer capaciteit beschikbaar voor andere klanten die anders een transportbeperking zouden krijgen. Ook kunnen we die capaciteit inzetten voor onderhoud of het oplossen van storingen. De hoeveelheid elektriciteit die via het elektriciteitsnet getransporteerd wordt, varieert namelijk van moment tot moment. Hoe meer capaciteit er gebruikt wordt, hoe eerder de piek in gebruik ervoor kan zorgen dat het net overbelast raakt. Door te schuiven met momenten waarop elektriciteit wordt verbruikt of teruggeleverd, kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar aanpassen. Dat noemen we congestiemanagement. Congestiemanagement kan een tijdelijke oplossing zijn voor de drukte op het elektriciteitsnet.

Wat als congestiemanagement een oplossing is

Blijkt uit het onderzoek dat congestiemanagement mogelijk is, dan ontvangen de betreffende klanten van ons een brief om deel te nemen. Meer informatie over deelname aan congestiemanagement leest u hier.

Wat als congestiemanagement géén oplossing is

Als congestiemanagemnt niet kan in een gebied waar het te druk is op het elektriciteitsnet, dan is er geen ruimte meer voor nieuwe aansluitingen of uitbreiding van bestaande zakelijke grootverbruikaansluitingen. Dit betekent dat klanten die extra elektrisch vermogen willen hebben of meer elektriciteit willen terugleveren, helaas moeten wachten totdat het net hier uitgebreid is. Nieuwe klanten worden wel aangesloten op het net, maar krijgen beperkt vermogen toegewezen. Zo'n situatie vinden we heel vervelend en we begrijpen dat dit gevolgen kan hebben voor de plannen van onze klanten.

Veelgestelde vragen congestieonderzoek