Congestieonderzoek

Congestieonderzoek

Zodra het net in een bepaald gebied vol raakt, is er sprake van transportschaarste. Wanneer wij dit op korte termijn niet technisch kunnen oplossen, starten wij een onderzoek naar congestiemanagement. We onderzoeken of er grootzakelijke klanten in dit congestiegebied zijn die op bepaalde momenten meer of minder vermogen nodig hebben en dit aan ons tegen een vergoeding beschikbaar willen stellen.

 

Op onze website plaatsen we de aankondiging van dit onderzoek en wat wij zoeken. Op basis van een situatieschets van het gebied benaderen we klanten met een gecontracteerd vermogen van 500kW of meer en toetsen we of er voldoende klanten en marktpartijen zijn die flexibel met hun vermogen om kunnen gaan. We bekijken of klanten hun opwek en/of -verbruiksinstallaties op- of afschalen op momenten wanneer dit nodig is. Afhankelijk van het type knelpunt, het station, maar ook van deze uitvraag naar flexibel vermogen, kan in dit gebied wel of geen congestiemanagement worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de opgestelde regels van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Op onze website publiceren we de onderzoeksrapport. Wanneer congestiemanagement mogelijk is, wordt dit verder ingericht en kunnen wij mogelijk aan nieuwe klantaanvragen voldoen.

 

Prioritering onderzoeken

Bij de congestieonderzoeken richten we osn in eerste instantie op onderstations omdat deze oplossingen de grootste impact hebben. Door hier de prioriteit aan te geven is het mogelijk in een keer meer klanten te helpen, dan op middenspanningsstations. Daarnaast is congestiemanagement op middenspanningsstation complexer dan op onderstation. Dit vraagt om een andere aanpak die we nu ontwikkelen.

 

Onderdelen congestiemanagementonderzoek

Om te kunnen bepalen of congestiemanagement mogelijk is, doen we per congestiegebied een onderzoek. Het onderzoek bestaat uit 4 onderdelen:

 • Situatieschets van het congestiegebied
  Hierin wordt de netsituatie in kaart gebracht en bepalen we de duur, omvang, frequentie en klantimpact van de congestie. 
 • Marktbenadering
  We benaderen grootzakelijke klanten en marktpartijen voor deelname aan congestiemanagement. We onderzoeken of klanten flexibel vermogen hebben en of zij in staat zijn en bereid zijn om mee te doen aan congestiemanagement.
 • Technische analyse
  We analyseren de voorspelbaarheid, veiligheid en de mate van verre bedienbaarheid van het verdeelstation. Dit is belangrijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van congestiemanagement. Met een goede voorspelbare belasting van het net kunnen we het net veilig houden, efficiënter werken en meer klanten aansluiten.
 • Publicatie van het onderzoeksrapport
  In het onderzoeksrapport delen we de onderzoeksresultaten van het congestiemanagementonderzoek. Dit rapport publiceren we op onze website bij de netcapaciteit van de betreffende regio en op de website voor marktpartijen Partners in Energie.

 

Informeren klanten

Bent u door ons benadert voor het onderzoek, dan houden wij u op de hoogte of congestiemanagement in uw regio mogelijk is en of er ruimte voor nieuwe aansluitingen of uitbreiding van de aansluiting is. 

 

 

 

Planning congestieonderzoek

Bekijk de planning voor lopende onderzoeken.

Beschikbare netcapaciteit

Bekijk hier de beschikbare capaciteit en onderzoeksrapporten per regio.

Ontwikkelingen congestiemanagement op middenspanningsstations

Een complexe uitdaging, waar we hard aan werken.

Heeft u flexibel vermogen? Meld u aan!

Lees hier hoe tegen een vergoeding kunt deelnemen aan congestiemanagement.

Veelgestelde vragen

 • Met congestiemanagement proberen we zoveel mogelijk klanten te helpen. Maar het is mogelijk dat vraag ook de mogelijkheden van congestiemanagement overstijgen. Misschien is er bijvoorbeeld te weinig flexibel vermogen aanwezig of is de financiële of technische grens bereikt. Deze klanten kunnen wij dan alsnog niet hun gevraagde vermogen geven.

 • Op dit moment onderzoeken we op verschillende plekken waar een transportprobleem op het middenspanningsstation is, hoe we hier congestiemanagement kunnen toepassen. De complexiteit bij middenspanningsstations is echter veel groter dan bij onderstations. Dit komt onder andere doordat er extra kabels zijn voor het omleiden van elektriciteit bij storing en onderhoud. Daarnaast moeten er nog veel meterapparatuur geplaatst worden en voorspellingsmodellen ontwikkeld worden. En we moeten een andere vorm van afspraken uitwerken voor klanten die bij middenspanningsstations op dezelfde route zijn aangesloten. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen we congestiemanagement ook voor middenspanningsstations structureel gaan  inrichten. Lees meer over de ontwikkeling voor congestiemanagement op de middenspanningsstations.

 • Dat is afhankelijk van hoe u bent aangesloten op het elektriciteitsnet en waar het knelpunt zit. Transportschaarste kan op verschillende niveaus in het energienet voorkomen. Dit kan op het hoogspanningsniveau van TenneT zijn of op het net bij onderstations, middenspanningsstations en laagspanning richting huishoudens wat wij beheren. Op de onderstations hebben we de mogelijkheid om congestiemanagement uit te voeren. Dat komt omdat we op deze stations meetapparatuur en  voorspellingsmodellen hebben en gaan de kabels rechtstreeks naar klanten met een zware aansluiting. Op middenspanningsstations hebben we nog nauwelijks meetapparatuur en voorspellingsmodellen. Daarnaast is het netwerk van kabels van en naar deze stations complexer doordat we elektriciteit moeten kunnen omleiden bij storingen en onderhoud. Afhankelijk van waar het knelpunt voor transportschaarste zit en of u bent aangesloten op het onderstation of middenspanningsstation, kunnen we het probleem wel of niet oplossen met congestiemanagement.

 • Het kan voorkomen dat zowel u als een van uw buren op de wachtlijst staan met een aanvraag voor nieuw vermogen. Afhankelijk van uw totale vermogensvraag is of wordt uw aansluiting direct op het onderstation aangesloten of op het middenspanningsstation. Het kan zijn dat uw buurtgenoot met een zware aansluiting op het onderstation is of wordt aangesloten en dat u met een lichtere aansluiting op het middenspanningsstation bent of wordt aangesloten. Omdat we op het onderstation al wel congestiemanagement kunnen toepassen, kan het zijn dat we uw buurtgenoot sneller kunnen helpen met de nieuwe vermogensvraag. Voor u moeten we dan naar andere mogelijkheden zoeken, wat langer kan duren.