Onderzoek naar congestiemanagement

Onderzoek congestiemanagement

In bepaalde gebieden onderzoekt Liander of een systeem van congestiemanagement mogelijk is. Zo proberen we de schaarste op het elektriciteitsnet te verminderen. Bij congestiemanagement zijn grootzakelijke klanten bereid om tegen betaling minder of meer elektriciteit af te nemen of op te wekken op momenten dat het stroomaanbod of de stroomvraag groter is dan de capaciteit van het net op dat moment aankan.

Onderdelen congestiemanagementonderzoek

Om te kunnen bepalen of congestiemanagement mogelijk is, doen we hier per congestiegebied onderzoek naar. Een congestiemanagementonderzoek bestaat uit 4 onderdelen:

  • Situatieschets: In de situatieschets beschrijven we het congestiegebied. Hierin komen bijvoorbeeld de volgende punten aan bod: duur, omvang en frequentie van de congestie en op hoeveel klanten heeft de congestie impact.
  • Marktanalyse: In de marktanalyse stemmen we met relevante marktpartijen en grootzakelijke klanten in het gebied af  in hoeverre zij in staat en bereid zijn om mee te doen aan congestiemanagement.
  • Technische analyse: In de technische analyse brengen we de voorspelbaarheid, veiligheid en de mate van verre bedienbaarheid van het station in kaart. Deze punten zijn belangrijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van congestiemanagement. Met een goede voorspelbare belasting van het net kunnen we het net veilig houden, efficiënter werken en meer klanten aansluiten.
  • Onderzoeksrapportage: In de onderzoeksrapportage vatten we de situatieschets, marktanalyse en technische analyse samen inclusief een eindconclusie: kunnen we congestiemanagement in het betreffende gebied toepassen? De rapportage publiceren we op liander.nl

Wat als congestiemanagement een oplossing is

Blijkt uit het onderzoek dat congestiemanagement mogelijk is, dan ontvangen de betreffende klanten van ons een brief om deel te nemen. Meer informatie over deelname aan congestiemanagement leest u hier.

Wat als congestiemanagement géén oplossing is

Als congestiemanagemnt niet kan in een gebied waar het te druk is op het elektriciteitsnet, dan is er geen ruimte meer voor nieuwe aansluitingen of uitbreiding van bestaande zakelijke grootverbruikaansluitingen. Dit betekent dat klanten die extra elektrisch vermogen willen hebben of meer elektriciteit willen terugleveren, helaas moeten wachten totdat het net hier uitgebreid is. Nieuwe klanten worden wel aangesloten op het net, maar krijgen beperkt vermogen toegewezen. Zo'n situatie vinden we heel vervelend en we begrijpen dat dit gevolgen kan hebben voor de plannen van onze klanten.

Veelgestelde vragen congestieonderzoek

  • Liander benadert zakelijke klanten met een verbruik groter dan 1 MW. De flexibiliteit van klanten met een verbruik kleiner dan 1 MW draagt namelijk onvoldoende bij aan het verminderen van de drukte op het net tijdens piekmomenten. 

  • Een flexmarkt en congestiemanagement lijken veel op elkaar; in beide gevallen worden producenten of afnemers betaald om tijdelijk minder transportcapaciteit te gebruiken. Wel zijn er enkele verschillen. Het belangrijkste is dat congestiemanagement een wettelijke basis heeft: op basis van de Netcode zijn partijen met een aansluiting van 60 MW of groter verplicht een om bijdrage te leveren aan het oplossen van transportbeperkingen. Bij een flexmarkt gebeurt dit op vrijwillige basis en kan het ook gaan om kleinere spelers.