Liander pilots als voorbereiding

Liander pilots als voorbereiding

De netbeheerders hebben 6 maanden de tijd om congestiemanagement te implementeren volgens de nieuwe Netcode Elektriciteit. Daarom bereidt Liander zich al langere tijd voor op flexibiliteit. 

Om alvast ervaring op te doen, de implementatietijd te verkorten én klanten in het gebied sneller van transportvermogen te voorzien, voert Liander sinds 2021 in vier pilotgebieden congestiemanagement uit volgens de nieuwe regelgeving. Liander streeft ernaar om in het tweede kwartaal van 2022 succesvol congestiemanagement toe te passen in deze pilotgebieden.

De pilotgebieden zijn:

 • Westhaven
 • Schenkenschans
 • Ulft
 • Marnezijl

Daarnaast deed Liander ervaring op in Neerijnen volgens de oude Netcode. In de gebieden Zuidplas en Nijmegen-Noord hebben we ervaring opgedaan met flexibiliteitsmarkten en -contracten. 

Veelgestelde vragen

 • Liander heeft de gebieden geselecteerd om een zo breed mogelijk  scala aan congestie problematiek te beslaan. Er is gezocht naar variëteit in de verschillende bronnen van congestie (opwek/afname) en type markten (groot/klein). Maar ook zaken als overlappende congestie problematiek met de bovenliggende netbeheerder en verschillende type van contractering is in de selectie keuze meegenomen.

  We hebben juist voor deze gebieden gekozen, omdat ze ieder hun eigen specifieke kenmerken en uitdagingen hebben. De gebieden Westhaven en Schenkenschans hebben te maken met congestie voor afname. Hier zoeken we de oplossing in het aanbieden van langetermijncontracten en het inrichten van een offerte-aanvraagprocedure. Congestiegebied Ulft kenmerkt zich juist door congestie door duurzame opwek. Hierbij onderzoeken we of we congestiemanagement in kunnen zetten door het aanbieden van langetermijncontracten of door te werken met een biedladder, waarbij partijen gevraagd worden een bieding te doen.

 • We verwachten de congestieonderzoeken voor de gebieden Schenkenschans, Ulft en Marnezijl in het derde kwartaal van 2022 te publiceren. Daarnaast streven we ernaar om in de pilotgebieden vanaf het derde kwartaal van 2022 congestiemanagement toe te kunnen gaan passen. Dit zullen we doen totdat de noodzakelijke netverzwaring en/of bouw van een verdeelstation gerealiseerd is.

 • De implementatie van de nieuwe Netcode heeft gevolgen voor de interne processen, het beleid en de verantwoordelijkheden van de netbeheerder. Een belangrijk onderdeel van de pilotgebieden is dat we daar als netbeheerder van willen leren, zodat we goed voorbereid zijn zodra de nieuwe Netcode van kracht is en de implementatietijd kunnen verkorten. We willen dit goed en secuur doen. Bij de pilots blijkt dat het juist inrichten van deze processen iets langer nodig heeft.

  We verwachten de overige congestieonderzoeken voor de gebieden Ulft, Schenkenschans en Marnezijl in het derde kwartaal van 2022 te publiceren.