Netcode versus congestieonderzoeken Liander

Netcode versus congestieonderzoeken Liander

De nieuwe Netcode heeft ook impact op nieuwe congestieonderzoeken die Liander gaat doen. Voor alle nieuwe aanvragen die leiden tot congestie doet Liander congestieonderzoeken volgens de nieuwe code. De eerdere onderzoeken van de gebieden van Liander met congestie voor opwek als voor afname op stationsniveau en in de onderliggende netten worden herhaald op basis van de nieuwe code. 

Liander streeft ernaar om binnen één jaar na publicatie van het definitieve codebesluit het grootste gedeelte van de opwek congestiegebieden onderzocht te hebben, zodat we met behulp van congestiemanagement een tijdelijke oplossing kunnen bieden totdat de netuitbreidingen gerealiseerd zijn. Daarnaast streven we ernaar om binnen één jaar in zes gebieden succesvol congestiemanagement toe te passen waar congestie veroorzaakt wordt door een te grote vraag naar transport door afnemers van energie.

We prioriteren de volgorde van de onderzoeken

Liander ziet verschil in complexiteit in de onderzoeken en prioriteert daarom de onderzoeksvolgorde. Naast de complexiteit proberen we bij de prioritering ook rekening te houden met gebieden waar het toepassen van congestiemanagement de meeste waarde gaat toevoegen. Hierbij wordt rekening gehouden met de periode die overbrugd moet worden tot de daadwerkelijke verzwaring en het aantal transportbeperkingen wat daarbij kan worden opgeheven.

Zodra Liander meer zicht heeft op de doorlooptijden, informeren we onze klanten via onze website. Klanten worden via een e-mail of brief geïnformeerd als in hun gebied congestiemanagement (opnieuw) wordt onderzocht.

Veelgestelde vragen