Certificaat duurzame opwek

Certificaat duurzame opwek

Met een certificaat voor duurzame opwek bewijst u dat u uw elektriciteit duurzaam opwekt.

Certificaat via CertiQ

Door certificatie van uw duurzaam opgewekte elektriciteit, bewijst u dat u met uw bedrijf groene stroom opwekt. U moet wel aan een tweetal voorwaarden voldoen:

  • U bent ondernemer.
  • U levert duurzame elektriciteit.

Garanties van Oorsprong

CertiQ is de enige onafhankelijke instantie in Nederland die certificaten mag verstrekken. De certificaten van CertiQ heten ‘Garanties van Oorsprong’:

  • Deze dienen als enige bewijs dat u duurzame energie opwekt.
  • De certificaten zijn verhandelbaar. Kijk voor meer informatie op www.certiq.nl.