Waarvoor gebruiken wij de inkomsten?

Waarvoor gebruiken wij de inkomsten

De energietransitie vraagt om forse investeringen in de netten. De inkomsten uit de tarieven worden hier door Liander voor gebruikt. Liander onderhoudt of vernieuwt de bestaande elektriciteitskabels en gasleidingen en breidt het energienet uit op plekken waar dat nodig is. Daarnaast investeren we in innovatieve oplossingen om storingen te voorkomen of sneller op te lossen en om het energienet zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Zo zorgen we voor een betrouwbaar en veilig netwerk

  • Liander beheert ruim 40.000 kilometer aan gasnetten en 90.000 kilometer aan elektriciteitsnetten, waarop u bent aangesloten. 
  • De energienetten van Liander behoren tot de betrouwbaarste ter wereld met een leveringszekerheid van 99,99 procent.

Liander doet er alles aan om dat zo te houden. Door de overgang naar een duurzame samenleving nemen de investeringen in met name de elektriciteitsnetten de komende jaren fors toe. De verwachting is dan ook dat de tarieven op de lange termijn gaan stijgen.