Incassokosten

Incassokosten

Voor de diensten die wij leveren, ontvangt u een factuur. Vanaf 1 maart 2016 verandert er iets in onze betalingsafspraken van deze facturen. Wij gaan dan incassokosten in rekening brengen bij klanten die niet (op tijd) betalen.

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Als u niet betaalt na een herinnering, dan sturen we u een aanmaning en verhogen we uw factuur met incassokosten. Ontvangen wij na een aanmaning nog geen betaling? Dan geven wij de vordering uit handen aan de deurwaarder of zijn we genoodzaakt om u af te sluiten van het energienet.

Hoogte incassokosten

In de tabel hieronder ziet u hoe we de incassokosten berekenen. Het percentage hangt af van de hoogte van de factuur. Deze berekening baseren wij op het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Over de vordering tot € 2.500 15,0 % met een minimum van € 40,00
Over het meerdere tot € 5.000 10,0 %
Over het meerdere tot € 10.000 5,0 %
Over het meerdere tot € 200.000 1,0 %
Over het meerdere tot € 1.000.000 0,5 % met een maximum van € 6.775

Waarom rekenen we incassokosten?

Wij houden onze dienstverlening graag betaalbaar voor al onze klanten. Om een factuur alsnog betaald te krijgen moeten we extra kosten maken. Deze kosten brengen we in rekening als incassokosten.

Voorkom incassokosten

Incassokosten kunt u voorkomen door uw facturen op tijd te betalen. Als u gebruik maakt van automatische incasso, hoeft u zich nooit zorgen te maken of uw rekening op tijd betaald wordt. U kunt online een machtiging voor automatische incasso afgeven.

Uw facturen online inzien

Wilt u uw facturen altijd direct online inzien en per e-mail ontvangen? Activeer dan in een paar minuten Mijn Liander.

Betaalgegevens

IBAN NL95INGB0000005585
KVK Arnhem 08021677
BTW nummer NL0030.49.395.B01