Wat kunnen overheidsinstellingen zelf doen?

Overheidsinstellingen

In uw gemeente, provincie of organisatie zijn er wellicht ook toepassingen, zoals verlichting of koelinstallaties, die van het TF-signaal gebruik maken. Voor deze toepassingen kan het uitzetten van het TF-signaal consequenties hebben. U dient hierbij zelf voor 1 februari 2021 voor een oplossing te zorgen. Vraag uw installateur om advies. Denk hierbij aan de volgende toepassingen:

Openbare verlichting op uw eigen net

Heeft u (een deel van) de openbare verlichting aangesloten op een eigen elektriciteitsnet? En schakelt dat aan en uit door het TF-signaal? In dat geval zorgt u zelf voor 1 februari 2021 voor een nieuw schakelsysteem om het schakelen van de openbare verlichting in uw organisatie te waarborgen. U kunt hiervoor samenwerken met bedrijven gespecialiseerd in oplossingen voor openbare verlichting. Wij adviseren u om de testperiode te gebruiken om te controleren of verlichting op uw eigen net blijft schakelen als het TF-signaal stopt. Zo weet u of hier goed op bent voorbereid.

Verlichting op uw terrein?

Heeft u verlichting op uw parkeerterrein, is uw bedrijfsterrein verlicht of heeft u galerijverlichting in beheer? De kans bestaat dat het aan- en uitschakelen dan met behulp van het TF-signaal gebeurt. U dient dan zelf te zorgen voor een nieuw schakelsysteem om ook ná het stoppen van het signaal deze verlichting in en uit te kunnen schakelen.

Andere systemen of apparaten die meeliften op het TF-signaal

Het TF-signaal kan ook systemen of apparaten aansturen die in het beheer zijn van uw organisatie. Denk hierbij aan:

  • boilers
  • eigen installaties

Heeft u deze of andere systemen of apparaten die aangestuurd worden door het TF-signaal in beheer? Zorg dan zelf voor een nieuw schakelsysteem voor deze systemen of apparaten.

Wat kunt u nog meer doen?

Om ervoor te zorgen dat Liander de overgebleven TF-kastjes zo snel mogelijk kan ombouwen naar FlexOVL, kunt u als overheidsinstelling een aantal dingen zelf doen:

  • Meldingen van inwoners over verlichting die blijft branden zo snel mogelijk bij Liander melden via de OV storingsportal. Controleer bij storingen wel of de oorzaak van de storing onder verantwoordelijkheid van Liander valt.
  • Inwoners informeren over de testperiodes en hen oproepen om verlichting die blijft branden zo snel mogelijk bij de betreffende gemeente te melden. Liander stelt hiervoor een aantal standaard teksten beschikbaar die gemeentes kunnen gebruiken in hun communicatie naar inwoners.

Bij Liander binnengekomen meldingen worden direct doorgezet, zodat we deze TF-kastjes zo snel mogelijk kunnen vervangen. Daarom is het belangrijk om meldingen direct door te zetten en niet op te sparen. U kunt in de OV storingsportal de code ‘OVL brandt overdag’ voor deze meldingen selecteren.

TF-paalontvangers

Naast de gewone TF-ontvangers zijn er in Noord-Holland ook zogenaamde TF-paalontvangers. Deze paalontvangers bevinden zich in straatlantaarns. Al geruime tijd vervangen wij deze TF-paalontvangers door andere schakelaars. In de testperiode loopt dit gewoon door. De verwachting is dat wij eind dit jaar alle TF-paalontvangers vervangen hebben, zodat deze ook niet meer afhankelijk zijn van het TF-signaal.

Impact op andere organisaties

Het stoppen van het TF-signaal kan ook impact hebben op andere organisaties, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. Daar kan galerij- of portiekverlichting, die nog schakelt op basis van het TF-signaal, blijven branden. Liander informeert woningbouwcorporaties hierover, zodat zij zelf op tijd de benodigde voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Mocht u vragen krijgen van andere organisaties, dan kunt u hen doorverwijzen naar deze website.

Communicatie templates voor gemeentes

Liander stelt een aantal templates beschikbaar die u kunt gebruiken in uw communicatie naar inwoners