Alle informatie over FlexOVL

Alle informatie over FlexOVL

Het huidige schakelsysteem voor openbare verlichting verloopt via het toonfrequent (TF) signaal. Dat signaal is steeds gevoeliger voor storingen en toe aan vervanging. Daarom vervangt Liander dit oude schakelsysteem door een nieuw, flexibeler schakelsysteem.

Wat is het nieuwe schakelsysteem?

De apparaten binnen het nieuwe schakelsysteem voor openbare verlichting werken via ons eigen telecommunicatienetwerk en zijn daarmee ongevoelig voor storingen veroorzaakt door bijvoorbeeld zonneparken en windturbines. Met dit nieuwe systeem is er een verbeterd inzicht in de status van het besturingssysteem, omdat we per (schakel)apparaat kunnen monitoren. Dit nieuwe schakelsysteem biedt ook mogelijkheden voor flexibel aan- en uitschakelen van de openbare verlichting door gemeentes. Hiervoor hebben wij een nieuwe dienst ontwikkeld: FlexOVL. Nu is er nog sprake van een centrale aansturing door Liander en dat is straks niet meer nodig. FlexOVL is een integraal onderdeel van uw aansluitdienst. U betaalt hiervoor dus geen extra kosten.

FlexOVL nog niet beschikbaar als flexibele schakeldienst

Op dit moment kunt u de dienst FlexOVL nog niet aanvragen en daarom de openbare verlichting nog niet zelf schakelen. Alle schakelkasten worden nu eerst omgebouwd naar FlexOVL. U ontvangt bericht van ons, zodra u de dienst FlexOVL kunt aanvragen.

 

Planningsoverzicht

Icoon Opwekken stappenplan

Van 2017 t/m 2019 bouwen we alle apparaten voor het schakelen van de openbare verlichting in het gebied van Liander om.

Veelgestelde vragen

  • De apparaten binnen het huidige schakelsysteem moeten vervangen worden. In principe merkt u niets van deze vervanging. Alle openbare verlichting blijft tijdens het ombouwen van de apparaten werken. De ombouw vindt overdag plaats in de technische installatieruimtes van Liander (middenspanningsruimtes). Er zijn geen werkzaamheden aan kabels en er hoeft niet gegraven te worden. Wij stellen de nieuwe apparaten aansluitend aan de montage in bedrijf met het oorspronkelijke schakelschema. Het kan voorkomen dat de openbare verlichting een paar minuten later of eerder dan voorheen schakelt. Ook kan er tussen verschillende gebieden een verschil van een paar minuten zijn. Dit hoort bij de werking van het nieuwe systeem.

  • Er zijn geen extra kosten voor het gebruik van FlexOVL. Wel worden de verantwoordelijkheden in een contract vastgelegd. Het FlexOVL contract heeft een minimale looptijd van 1 jaar. Na 1 jaar is de overeenkomst per maand opzegbaar. Om als gebruiker met FlexOVL te mogen werken, dient de e-learning 'Flexibele openbare verlichting' succesvol gevolgd te worden. Deze e-learning is gebaseerd op de Bei regelgeving en is 3 jaar geldig, daarna moet deze opnieuw worden gevolgd.

  • Alle officiele gebruikers van de online FlexOVL-omgeving mogen schakelen. Om het u gemakkelijk te maken, is er een e-learning ‘Flexibele openbare verlichting’. Het is nodig dat alle gebruikers deze succesvol afronden, voordat zij gebruik maken van de online FlexOVL-omgeving. Ook moeten gebruikers persoonsgebonden inloggegevens hebben. Wanneer het gaat om een externe beheerder moet deze eerst door de gemeente gemachtigd worden. 

  • Storingen aan de openbare verlichting of aan de online FlexOVL-omgeving kunt u, net als voorheen, melden via OV portal. Als de communicatieverbinding niet werkt, dan zal het apparaat het schakelschema volgen wat op dat moment in het apparaat aanwezig is en tijdig de openbare verlichting schakelen.