Openbare verlichting vanaf 2019

OVL 2019

Liander gaat vanaf 1 januari 2019 de coördinatie voor ondergrondse werkzaamheden aan de Openbare Verlichting (OVL) verzorgen. Gemeenten, provincies en door de door gemeenten geautoriseerde aannemers kunnen vanaf dan bij Liander terecht voor nieuwe OVL-aansluitingen. En uiteraard ook voor wijzigingen aan het bestaande OVL-net.

Portaal voor openbare verlichting

Voor het aanvragen van aansluitingen voor openbare verlichting, kunt u vanaf 1 janauari 2019 het OVL-portaal gebruiken. Via dit portaal regelt u ook het verwijderen, verplaatsen of af- en heraansluiten van openbare verlichting. Als gemeente of overheidsorganisatie kunt u uw aannemer autoriseren om het OVL-portaal te gebruiken. Binnenkort krijgt u nadere informatie van ons over het gebruik van het portaal en hoe u derden kunt autoriseren voor het gebruik ervan.

OVL-dagen 

In september 2018 heeft Liander vier klantdagen voor gemeenten gereorganiseerd rond het thema ‘openbare verlichting’. De dagen die werden gehouden in Amsterdam, Leeuwarden, Apeldoorn en Duiven werden door meer dan 100 gemeenten bezocht. Hieronder vindt u de presentaties die tijdens deze dagen zijn gehouden.
 

Flexibel schakelen

Wij ontwikkelen een nieuw flexibel schakelsysteem voor openbare verlichting (FlexOVL). Nu is er nog sprake van een centrale aansturing, dit toon frequent (TF-signaal) stopt per 2020. Met FlexOVL bepaalt een gemeente zelf hoe laat de verlichting in de wijk aan- en uitgaat:

  • Door slim schakelen kan een gemeente veel energie besparen.
  • Als de situatie erom vraagt kan straatverlichting ook eerder aan. Dit komt bijvoorbeeld de veiligheid ten goede.

We rollen het systeem eerst op kleine schaal uit. De komende jaren rollen we het verder uit. Tot die tijd blijft het oude systeem gehandhaafd. Binnenkort vindt u hier een video hoe flexibel schakelen werkt. Deze film wordt op korte termijn gemaakt, houd dus deze pagina in de gaten.

Gecontracteerde OVL aannemers

Op dit moment zijn we bezig om contracten aan te gaan met aannemers voor geplande werkzaamheden aan het geschakelde OVL net. Wij doen dit volgens een uniforme inkoopsystematiek.
Volgens de huidige planning willen we een overeenkomst aan gaan met de volgende aannemers:

A Hak Infranet B.V.
CityTec B.V.
Dynniq
Gebr. Van der Steen Bedrijven
Gebroeders Pol B.V.
Heijmans Infra
Klaver infratechniek B.V.
Ko Hartog
Pilkes Infra
Van Gelder
Van Voskuilen
Van Vuuren Elektrotechniek B.V.
Ziut B.V. (Spie)

Heeft u voor OVL werkzaamheden een contract met een andere aannemer?  Neemt dan contact op met ons op hierover.

Contact

Heeft u vragen over openbare verlichting? Neem dan contact op met  ons Team Openbare Aansluiting via telefoonnummer 088 542 63 64 of via openbare.aansluiting@liander.nl.

 

Openbare verlichting 2019

  • Het contract met Ziut loopt af in 2019 en als netbeheerder is het wenselijk om zélf de coördinatie voor ondergronds werk aan de openbare verlichting te doen en strakker de regie te voeren.

  • Liander wil strakker de regie voeren als netbeheerder. Daar hoort bij dat wij zelf coördinerend zijn in het ondergrondse werk aan de openbare aansluitingen.

  • Heeft u vragen over openbare verlichting? Neemt u dan contact op met ons Team Openbare Aansluiting via telefoonnummer 088 542 63 64 of via openbare.aansluiting@liander.nl.

  • Liander contracteert dezelfde aannemer als de contractpartij voor bovengronds. Zodoende kan de aanvrager ervoor zorgen dat het bovengrondse werk, en het ondergrondse werk bij dezelfde aannemer terecht komt.

  • Liander contracteert dezelfde aannemer als de contractpartij voor bovengronds. Zodoende kan de aanvrager ervoor zorgen dat het bovengrondse werk, en het ondergrondse werk bij dezelfde aannemer terecht komt. Mocht dit, door welke reden dan ook, niet mogelijk zijn, dan zorgt Liander voor een uitvoerende partij. Dat kan een OVL-aannemer uit de buurt zijn, maar ook de gebiedsaannemer van Liander.

  • Ja, voor het uitvoeren van een OVL-aanvraag is het nodig dat u de algemene voorwaarden van Liander accepteert.

  • Ja, er is een apart tarief voor het vrijschakelen van een kabel. Als een kabel is vrijgeschakeld, hoeft er minder met verbindingsmoffen gewerkt te worden. Bij een aanvraag van vijf of meer aansluitingen op één kabel kan ervoor gekozen worden om de kabel vrij te schakelen. Hier staat een klanttarief tegenover, maar over de totale aanvraag zullen de kosten hierdoor lager zijn.

  • In onze OVL-tarieven zit geen staffel omdat de tarieven gebaseerd zijn op de totale kosten van het OVL werkpakket. De prijzen voor 2019 zijn inmiddels vastgesteld en hierin zijn geen wijzigingen meer mogelijk. Bij het vaststellen van de prijzen voor 2020 zullen we de staffelkorting in overweging nemen.