Grootschalige vervanging gasleidingen

Grootschalige vervanging gasleidingen

De komende jaren vervangt Liander grootschalig grondroeringsgevoelige gasleidingen, zoals grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen. Dit doen we om het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. 

Liander vervangt grondroeringsgevoelige gasleidingen voor 2032

Gasleidingen kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen. Tegenwoordig zijn ze onder andere van staal en kunststof. Vroeger werd voor het aanleggen van gasleidingen in de bodem vaak gebruikt gemaakt van leidingen van grijs gietijzer of asbestcement, oftewel grondroeringsgevoelige leidingen. In uitzonderlijke gevallen kunnen er op lange termijn lekken in deze leidingen ontstaan, bijvoorbeeld in gebieden waar de grond verzakt of als de leiding een straat kruist met veel zwaar verkeer. Om deze reden vervangt Liander de komende jaren dit soort grondroeringsgevoelige leidingen door leidingen van ander materiaal (kunststof of staal). In het verzorgingsgebied van Liander zijn alle grondroeringsgevoelige gasleidingen met een groot risico op lekken inmiddels vervangen. Met de grondroeringsgevoelige gasleidingen die er nog wel liggen kan er, net als bij gasleidingen van ander materiaal, weinig gebeuren.

Op onze online kaart met gasvervangingsdata ziet u op welke plekken in ons verzorgingsgebied grondroeringsgevoelige gasleidingen nog moeten worden vervangen.

Wanneer vervangt Liander de gasleiding in mijn buurt?

Het vervangen van ruim duizend kilometer grondroeringsgevoelige gasleidingen kost tijd. Liander heeft, net als alle andere netbeheerders, in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meerjarige vervangingsprogramma’s opgesteld. Volgens deze afspraak vervangt Liander dit soort gasleidingen voor 2032. SodM houdt samen met de ACM (Autoriteit Consument en Markt) toezicht op de voortgang van de vervanging van de gasnetten. Tot nu toe loopt die vervanging volgens plan. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, probeert Liander zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere werkzaamheden, zoals de vervanging van een riool. Omdat van deze werkzaamheden het nog niet concreet is wanneer deze plaatsvinden, is het voor ons niet mogelijk aan te geven wanneer we waar de leidingen vervangen. Wel staat veiligheid altijd voorop. Ook als het niet mogelijk is om voor 2032 bij andere werkzaamheden aan te sluiten, vervangen wij deze leidingen.

Toezichthouder ACM publiceerde t/m 2019 jaarlijks de kwaliteitscijfers over het gas- en elektriciteitsnet. Hierin is per netbeheerder te vinden hoeveel kilometer grijs gietijzeren gasleiding is verwijderd.
In deze grafiek is te zien hoeveel grijs gietijzeren gasleiding Liander in 2020 t/m 2022 heeft verwijderd. 

Veiligheid staat voorop

Liander is altijd bezig het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. Wanneer een leiding na een bepaalde tijd toe is aan vervanging, dan vervangen wij deze. Ook speuren we dagelijks met zeer gevoelige apparatuur door heel Nederland naar kleine gaslekken. Zo kunnen we minimale gaslekken, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium aanpakken. Daarbij blijft veiligheid altijd voorop staan. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s en vervangen de leidingen indien nodig met hoge prioriteit.

Grootschalige vervanging gasleidingen

  • In juli 2020 ligt in het verzorgingsgebied van Liander nog 1218 km aan grijs gietijzeren- en 203 km aan asbestcementleidingen. Dat is minder dan 3,6 procent van het totale gasnet. In 2010 was dit nog 2510 km. Per jaar vervangen wij zo’n 150 km van deze leidingen.

    Op onze online kaart met gasvervangingsdata ziet u op welke plekken in ons verzorgingsgebied grondroeringsgevoelige gasleidingen nog moeten worden vervangen.

  • Grondroeringsgevoelige gasleidingen zijn gemaakt van duurzame materialen, maar het materiaal (grijs gietijzer of asbestcement) is niet geschikt voor iedere ondergrond. In uitzonderlijke gevallen kunnen er op lange termijn lekken in deze leidingen ontstaan, bijvoorbeeld in gebieden waar de grond verzakt of als de leiding een straat kruist met veel zwaar verkeer.

  • Het vervangen van ruim duizend kilometer gasleiding kost tijd. Liander heeft, net als alle andere netbeheerders, in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meerjarige vervangingsprogramma’s opgesteld. Volgens deze afspraak vervangt Liander alle grondroeringsgevoelige gasleidingen voor 2032. Tot nu toe loopt die vervanging volgens plan. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, probeert Liander zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere werkzaamheden, zoals de vervanging van een riool. Omdat van deze werkzaamheden het nog niet concreet is wanneer deze plaatsvinden, is het voor ons niet mogelijk aan te geven wanneer we waar de leidingen vervangen. Ook is het niet mogelijk om een prio-aanvraag te doen. Ook als het niet mogelijk is om voor 2032 bij andere werkzaamheden aan te sluiten, vervangen wij deze leidingen.

  • In uitzonderlijke gevallen kunnen er op lange termijn lekken in deze grondroeringsgevoelige leidingen ontstaan, bijvoorbeeld in gebieden waar de grond verzakt of als de leiding een straat kruist met veel zwaar verkeer. Om deze reden vervangen de netbeheerders grondroeringsgevoelige leidingen door leidingen van ander materiaal. Wij monitoren de veiligheid van het gasnet continu. Zo speuren we dagelijks met zeer gevoelige apparatuur door heel Nederland naar kleine gaslekken. Minimale gaslekken kunnen zo, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium worden aangepakt.

  • Ruikt u gaslucht of vermoedt u een gaslek? Open alle ramen en deuren en draai de hoofdgaskraan dicht. Bel het Nationaal storingsnummer 0800-9009 (24 uur per dag bereikbaar) en meld de gaslucht. Deze stappen en aanvullende informatie vindt u in de wizard 'gaslucht melden'.

  • Wanneer u bij graafwerkzaamheden in uw tuin gebruikt maakt van een machine, bent u verplicht om vooraf (minimaal drie dagen van tevoren) een KLIC-graafmelding te doen bij het Kadaster. Zo’n KLIC-melding kan veel problemen voorkomen. Aanvragers krijgen namelijk van de betrokken kabel- en leidingbeheerders de tekeningen opgestuurd. Zo is precies te zien waar de kabels en leidingen in de grond liggen. Bedrijven en particulieren zijn verplicht om deze informatie te gebruikenen en zo schade  aan kabels en leidingen te voorkomen.